Filatelie - články - Novinky ČR | 10. 3. 2017
Historické dopravní prostředky - kolesový parník Praha

Kolesový parník Praha je posledním z řady parníků, který navazuje na již vydané emise z minulých let.



Filatelie - články - Novinky ČR | 10. 3. 2017
120. výročí otevření Strakovy akademie

Strakova akademie pohledem ze zahrady Strakovy akademie spolu s dominantní sochou umístěnou v levé části známky.



Filatelie - články - Novinky ČR | 15. 2. 2017
Historické dopravní prostředky - vagón poštovní ambulance

Charakteristickým a početně zastoupeným typem v poválečném období byl vůz řady Fk. Jeho konstrukce vycházela z typu vyráběného na počátku XX. století ještě s plynovým osvětlením.



Filatelie - články - Novinky ČR | 15. 2. 2017
Historické dopravní prostředky - poštovní autobus

Poštovní autobusy mají v historii poštovnictví své opodstatněné místo. První prvorepublikové poválečné autobusy vznikaly nepříliš náročnou přestavbou nákladních automobilů



Filatelie - články - Novinky ČR | 27. 1. 2017
Korunovační klenoty - sešitek

Svatováclavská koruna byla vytvořena v roce 1346 na přání Karla IV. podle vzoru zaniklé přemyslovské koruny z 13. století a bývalé francouzské koruny sv. Ludvíka.



Filatelie - články - Novinky ČR | 27. 1. 2017
Historické dopravní prostředky - letadlo AERO A-14 ČSA

Letadlo Aero A-14 byl československý jednomotorový cvičný, pozorovací a dopravní dvouplošník z 20. let 20. století. Jednalo se o licenční výrobu typu Hansa-Brandenburg C.I.



Filatelie - články - Novinky ČR | 27. 1. 2017
Tradice české známkové tvorby - Oldřich Pošmurný

Oldřich Pošmurný se narodil 8. 4. 1942 v Táboře. Studoval grafickou úpravu knih a časopisů u profesora Vladimíra Ringese, výtvarné dějiny knihy u profesora Františka Klikara



Filatelie - články - Novinky ČR | 11. 11. 2016
Umělecká díla na známkách - František Tichý (1896 – 1961)

V letech 1917 až 1923 studoval na pražské Akademii výtvarných umění. Jižv roce 1920 provedl na základě žádosti režiséra Jana Bora výpravu pro Molierovu Školu žen ve Švandově divadle.



  Starší články

© 2002 - 2017 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223