Filatelie - články - Novinky ČR | 20. 9. 2017
Sdružení českých umělců grafiků Hollar - 100 let

Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR patří k našim nejstarším a současně nejvýznamnějším uměleckým sdružením.Filatelie - články - Novinky ČR | 13. 9. 2017
Pošta Partner

Česká pošta pokračuje i v tomto roce v projektu Pošta Partner. Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou.Filatelie - články - Novinky ČR | 13. 9. 2017
Mauritius v Česku

Motiv legendární známky MODRÝ MAURITIUS v grafickém podání na zlatém pozadíFilatelie - články - Novinky ČR | 13. 9. 2017
Odbojová skupina Tři králové

Tři králové byl krycí název daný gestapem zpravodajsko-sabotážní skupině Obrany národa tvořené pplk. Josefem Balabánem, pplk. Josefem Mašínem a št. kpt. Václavem Morávkem.Filatelie - články - Novinky ČR | 13. 9. 2017
Technické památky - Veřejné plynové osvětlení ulic - 170 let

Veřejné osvětlení v ulicích Prahy se poprvé objevilo v roce 1623, kdy byla pražským měšťanům uložena povinnost v případě napadení města zapálit smolné věnce ve smolných koších.Filatelie - články - Novinky ČR | 13. 9. 2017
Ochrana přírody - Zoologické zahrady II.

Po úspěšné emisi Zoologické zahrady I. přichází její pokračování, které dává možnost představit prostřednictvím aršíku i další významné zahrady v ČR – ZOO Chomutov, ZOO Hodonín, ZOO Brno a ZOO Plzeň.Filatelie - články - Novinky ČR | 23. 6. 2017
Potrubní pošta

Pražská potrubní pošta byla pro veřejnost otevřena 4. března 1899. První trasa byla vybudována již v roce 1887, ale sloužila pouze pro přepravu telegramů z Malé StranyFilatelie - články - Novinky ČR | 23. 6. 2017
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Hvězdicová klenba střední lodi kostela výtvarně zvýrazněná krouženými žebry, vnější obraz celého kostela v dolní části známky a náznaky fázování a kóty s parametry posunu vyjadřují jeho přesun v roce 1975.  Starší články

© 2002 - 2017 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223