Reklama

merkur-revue.eu

Nebojte se římských mincí

Jedním z numismaticky nejpestřejších období je období antiky. Zejména období císařského Říma tedy od nástupu Augusta na trůna a do smrti Romula Augusta. Celé období zahrnuje něco více než 5 století.

Váš komentář