Reklama

merkur-revue.eu

Hrady - Český Krumlov

Hrady - Český Krumlov
  • Číslo Pofis: 267
  • Nominální hodnota: 5 Kč
  • Barva: zelená
  •    50,-
  •    20,-
  •    3,-


Další doplňující informace:
Návrh: K. Seizinger Způsob tisku: OTr
Rytec: K. Seizinger Zoubkování: ŘZ 9 3/4
    Náklad: 4 550 000
  

Seznam známek v tomto ročníku

Články z magazínu Infofila.cz

Krása lázeňské architektury i parkových a sadových úprav - Dvorana Glauberových pramenů na okraji sadů Solného a Lučního pramene.
Moravský kras - Punkevní jeskyně v nádherném ztvárnění FDC.
Vyslovuje poďakovanie, odstupujúcim členom Rady ZSF, revíznej komisie a predsedovi ZSF za vykonanú prácu v uplynulom funkčnom období.
Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2017), SR (1993-2017), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).
Kochal jsem se poštovními známkami a ostatním filatelistickým materiálem k jubileu objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem, z roku 1992.