Rozhovor s Jaroslavem Tomandlem

Jaroslav Tomandl je vášnivý sběratel poštovních známek a pohlednic. Zajímá se především o námětovou filatelii. Je i pravidelným přispěvovatelem naší Infofily.

Řekněte na začátek čtenářům něco o sobě.

V úvodu je řečeno téměř vše, snad jen to, že námětové filatelii se věnuji téměř 40 let.

Rozhovor s Jaroslavem Tomandlem

Který námět poštovních známek je Váš nejoblíbenější?

Lodě, přístavy, mořeplavci jako námět. K tomu ještě lodní pošty jako poštovní historie.

Zajímáte se tedy o lodě, lodní poštu a dopravu, kde je původ tohoto zájmu a jak rozsáhlou sbírku na tento námět máte?

Jak by tomu mohlo být jinak u syna námořníka. Otec totiž patřil k meziválečné generaci českých námořních kapitánů, později byl dunajským kapitánem. Jako kluk jsem začal sbírat poštovní známky. Pak mi jednou v rodných Domažlicích knihovník pan Hudec dal k prolistování jeho námětovou sbírku lodí (i když jen v zásobníku) a to mne přivedlo k rozhodnutí sbírat tento námět. Dnes je tomu již téměř 40 let, co se tomu věnuji. Sbírka je to skutečně rozsáhlá. V současnosti si však musím pečlivě vybírat z nových emisí, je toho šíleně moc, co se toho na celém světě vydává.

Vystavoval jste někdy jako námětový sběratel?

Ano, poprvé jsem vystavoval již v roce 1967 ve slovenském Trenčíně. Pak až do roku 1995 mnohokrát doma i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější účasti řadím mezinárodní výstavy Budapest 1971, Themabelga 1975, Praga 1978. Naposled jsem vystavoval na národní výstavě PLZEŇ 1995.

Přemýšlel jste někdy, že by jste vystavoval znovu?

Určitě, ale asi až budu na penzi. Pošilhávám po otevřené třídě, která dává zajímavé možnosti vyjádřit se a současně zaujmout diváka.

Která výstava poštovních známek se Vám v poslední době nejvíce líbila?

BRNO 2005

Začínající filatelisté si od Vás mohli přečíst v seriálu na pokračování Námětová filatelie velmi dobré rady pro začínající námětáře. Jaký jste měl začátky Vy a kdo Vám dělal učitele?

Měl jsem to štěstí, že se mne v Bratislavě ujal dnešní nestor slovenské filatelie a nestor světové námětové filatelie pan Dr. Severín Zrubec, který byl léta mým trpělivým učitelem a podporovatelem.

Dlouhou dobu jste byl činný i v organizované filatelii. Jaký je Váš dnešní pohled na SČF a ZSF?

Ano, byl jsem činný a rád na to vzpomínám. Můj dnešní pohled jak na český tak na slovenský svaz je vesměs pozitivní. Díkybohu je to dnes o zájmové činnosti bez vnucovaného politického podtextu. Oba svazy úspěšně obhajují své „místo pod sluncem“. Zvlášť se těším na připravovanou výstavu PRAGA 2008 a držím našemu svazu palec, aby se to podařilo.

Setkáváte se s přáteli ze Slovenska, kteří sbírají poštovní známky? Na kterého filatelistu máte nejhezčí vzpomínky?

To víte, že ani po přesídlení do vlasti, do Čech (nejraději bych řekl Chodsko, ale pracuji a bydlím v Praze), jsem kontakty nepřerušil. A co se týká vzpomínek, o panu Dr. Zrubcovi jsem se již zmínil, ale tím nejlepším kamarádem mi byl pan JUDr. Jozef Olah, dlouholetý obětavý organizátor slovenské filatelie a velmi čestný nezištný člověk. Žel, již není mezi námi.

Chcete něco vzkázat čtenářům nebo Vašim kolegům námětářům?

Nechť tento krásný koníček dělá všem našim čtenářům i kolegům námětářům mnoho potěšení a taky přeji mnoho nových krásných přírůstků do sbírek.

Děkuji Vám za rozhovor. Dále i děkuji za naše čtenáře, kterým přinášíte zajímavé příspěvky a těším se na další.

Autor: Zdeněk Jindra | 13. 2. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223