Význam inaugurací českých poštovních známek

Datum vydání: 7. 9. 2011


Inaugurace vybraných poštovních známek, známkových aršíků i příležitostných poštovních celin se stále častěji stávají slavnostními událostmi a kulturním počinem pro širší veřejnost v různých městech a místech České republiky. U nás tato tradice byla zahájena KF ve Žďáru nad Sázavou již na jaře roku 1996. Příkladem mohou posloužit prezentace a křty známek z posledních měsíců, zejména pak inaugurace a křest aršíku „Šumava – biosférická rezervace UNESCO“. Již volba místa vlastní prezentace aršíku má významný společenský a kulturní dopad. Přitahuje i zájem našich spoluobčanů, kteří se dnes, v době internetu a mobilních telefonů, s poštovní známkou setkávají jen zřídka.

Šťastnou ruku měl proto jistě klub filatelistů SČF 03-09 v Sušici. Na sobotu 3. září 2011, v den tradiční sušické pouti, kdy se do města, zvaného Brána Šumavy, sjíždějí tisíce návštěvníků, přichystal po několika měsících organizačních příprav křest aršíku Šumava. Program akce pro sběratele i přátele poštovní známky zaplnil toho dne celé dopoledne od 8 do 12 hodin. Místem konání bylo sušické gymnázium a jeho Smetanův sál. Tato novorenezanční reálka z let 1909-1911, oslavující letos 100. výročí, byla ve své době jednou z nejkrásnějších a největších škol v celé rakousko-uherské monarchii; z původní kaple je nyní krásně zdobený koncertní Smetanův sál. A v něm byl slavnostní křest aršíku uskutečněn. Moderování celé události se ujal předseda KF 03-09 a hlavní iniciátor křtu RNDr. Václav Senft s klubovými kolegy. Sál zaplnily zástupy zájemců. Neméně zajímavá byla i osobní účast pozvaných hostů. Byla zde senátorka JUDr. Jiřina Rippelová, místostarostka paní Marešová v zastoupení starosty města Sušice, zástupce Národního parku Šumava ing. Jiří Mánek spolu s ing. Aloisem Pavlíčko, člen Rady Plzeňského kraje ing. Petr Smutný v zastoupení krajského hejtmana, zástupce filatelistického spolku z německého Regenu Alois Stangl, zástupci Svazu českých filatelistů v čele s MUDr. Bedřichem Helmem z Klatov, a tvůrci poštovních známek - výtvarníci a autoři aršíku, manželé Libuše a Jaromír Knotkovi, grafik a rytec Martin Srb, a doyen českých mistrů-rytců Bedřich Housa, který nedávno oslavil své 85. narozeniny. Ti všichni se slavnostního křtu aršíku zúčastnili – viz fotografie.


V předsálí byl vystaven pro poučení veřejnosti filatelistický exponát bývalého ředitele gymnázia Mgr. Františka Březiny, věnovaný poštovní historii a poště v Sušici. Před vlastním křtem ještě vystoupil komorní dívčí pěvecký sbor pod vedením Josefa Baierla, který přítomné potěšil několika písněmi o poště a pošťácích za doprovodu houslí. Nechyběla zde ani příležitostná poštovní přepážka České pošty, s.p., s nabídkou aršíků, FDC, cartes maximum a příležitostného razítka s textem Křest aršíku 3.9.2011 v Sušici. Sušický klub filatelistů však zajistil i pamětní list, grafické listy a dvě poštovní dopisnice s vytištěnou známkou „A“ a v levé části s vyobrazením rytiny vznosného Rysa ostrovida nebo vícebarevného šumavského Žluťáska borůvkového. Proběhla zde i výměnná schůzka sběratelů. Byla to vydařená akce, která oslovila občany a návštěvníky historického města i sběratele poštovních známek ze širokého okolí.

Je třeba dodat, že prezentace aršíku „Šumava – fauna a flora“ se odehrála ještě v první den jeho vydání – 31. srpna 2011. Toto preludium uspořádali klatovští filatelisté pod vedením Václava Steinera, spolu se starostou města Železná Ruda, regionálním občanským sdružením Královský hvozd a ředitelstvím základní školy, která nese jméno „básníka Šumavy“, Karla Klostermanna (viz fotografie a vyobrazení pamětní železnorudské obálky). Moderní, vícepodlažní škola byla postavena v roce 2000 a stala se skutečným centrem zdejší vzdělanosti, neboť v prostorné budově je umístěna i Městská knihovna a Internet pro veřejnost. Bylo zajímavé, že při slavnostním křtu aršíku v Sušici senátorka Jiřina Rippelová připomněla i křest známky s portrétem Karla Klostermanna ke 160. výročí jeho narození, který se odehrál počátkem roku 2008 v plzeňské Alliance française. Jejím zakladatelem v Československé republice totiž spisovatel a profesor francouzštiny, Karel Klostermann, byl.
A jaké společenské a kulturní důsledky takové slavnostní inaugurace známek České republiky mohou mít a mají? Jak železnobrodská radnice a Klostermannova škola mají přátelské vztahy se Svobodným státem Bavorsko i s italskou provincií Trento, stejně tak jako Město Sušice a sušické gymnázium i filatelisté mají živé, přátelské kontakty s Bavorskem i městem Regen. Novinkou je, že červnová inaugurace česko-slovinského aršíku na počest hudebníka a houslového pedagoga Johanna Gerstnera, rodáka ze Žlutic, měla za následek oficiální pozvání starosty města Žlutice a předsedy Muzejního spolku Žluticka do slovinské Lublaně. Stalo se tak u příležitosti odhalení pamětní desky na domu J. Gerstnera v srpnu t.r., spolu s projednáním přátelské spolupráce města Žlutice s přístavním slovinským městem Koper.

Je tedy dobře, že Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky spolu s Českou poštou, s.p., která ministerské emisní záměry realizuje, vydávají známky, aršíky a poštovní celiny, které patří k nejkrásnějším na světě a Českou republiku, její lid, historii, umění a přírodu důstojně reprezentují a přitahují k ní pozornost sousedních zemí, Evropy i světa.


Lumír Brendl

(Psáno výlučně pro MERKUR REVUE, internetový magazín INFOFILA a internetový zpravodaj INFORMACE SČF)

Autor: Lumír Brendl

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz