Valná hromada Společnosti SČSZ SČF jedná v sobotu 6.11. v 8.00 hod.

Datum vydání: 5. 11. 2004


Zveme všechny členy a zájemce o členství ve Společnosti na setkání členů, které se uskuteční v sobotu v Praze v Domě odborových svazů na Žižkově.

Po výměnné schůzce budou vylosováni výherci korespondenční soutěže. Dále proběhne jednání Valné hromady, kde bude projednán nový organizační řád společnosti, výše členského příspěvku na další období, bude volen nový VV.

Na závěr se účastníci dozví o novinkách na našich známkách. Všem přítomným bude rozdán Zpravodaj č. 4. Ostatní jej obdrží poštou.

Autor: VV SSČSZ
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz