Rozhovor s Petrem Fenclem - vystavovatelem a aktivním filatelistickým funkcionářem

Datum vydání: 9. 11. 2011


Petr Fencl je známým vystavovatelem i filatelistickým funkcionářem. Je předsedou KF ve Vysokém Mýtě, kde pod jeho vedením proběhla v říjnu tohoto roku První česko-slovenská filatelistická výstava. Je členem výkonného výboru a předsednictva Svazu českých filatelistů, což je nejvyšší orgán Svazu českých filatelistů, kde se projednávají a padají důležitá rozhodnutí. Na výstavě ve Vysokém Mýtě byl Petr Fencl „v jednom kole“, rozhovor byl prakticky nemožný a tak jsme se domluvili na osobním setkání. Nezůstalo jen u řečí, a když k našemu skutečnému setkání došlo, jak se říká „proklábosili jsme“ celé dopoledne. Probrali jsme znovu výstavu, problematiku propagace filatelie ať už v tištěných, tak internetových médiích, samozřejmě jsme se zajímali o naše filatelistické zaměření. O mně čtenáři vědí, že sbírám známkové země a Afghánistán, Petr Fencl se zabývá tematickou filatelií, sbírá námět kosmonautika. Viděl jsem i jeho kandidátskou práci s názvem „První kosmonautka“ mapující životopis V. V. Těreškovové a ukázky z jeho exponátů. Nevynechali jsme ani „ožehavá témata“, konkrétně náš „Otevřený dopis“ výkonnému výboru SČF, kde společně se Zdeňkem Jindrou požadujeme odpověď na naše otázky ohledně podezření z neetického jednání předsedy komise znalců pana Františka Beneše. Opravdu toho bylo hodně, tak již dám svými otázkami slovo Petru Fenclovi.


Začneme tradiční otázkou, kdy a jak jste se dostal ke sbírání známek?

K filatelii mě přitáhl tatínek, to mě bylo asi 9 roků. V neděli dopoledne, jako správně vychované dítko jsem doprovázel tatínka do Závodního klubu na pravidelné schůzky. Společně jsme listovali výběrovými sešity a já si mohl jisté množství známek vybrat. Začínal jsem asi jako mnozí, tedy sbíral jsem „všechno“, přesněji vše co se mi líbilo. Teprve později jsem se soustředil na náměty, a z námětů jsem si vybral v té době velmi populární kosmonautiku.

Měl jste nějaký filatelistický vzor či učitele?

Jsem spíše samouk, nejsem „produkt svazové výchovy“, do kroužku mladých filatelistů jsem chodil pouze krátce. Rád vzpomínám na svého prvního vedoucího kroužku pana Špatenku – i když je to velmi dávno, mám před očima jeho sbírku fauny, ve které byla jednotlivá zvířata umístěna na listech, na kterých byla namalována (samozřejmě ručně) mapa jejich výskytu.

Povězte nám něco bližšího o svém filatelistickém zaměření a svých exponátech.

Jak jsem již uvedl, sbírám námět kosmonautika, přesněji kosmonautika pouze pilotovaná a hlavně ta sovětská, dnes ruská. Dosud jsem sestavil tři kosmické exponáty: pětirámový Program Vostok a Voschod a dva jednorázové: Československý kosmonaut a Kosmický program Buran. Nyní pracuji na dalším exponátu, který přiblíží životopis první kosmonautky.

Se kterým exponátem jste získal největší vystavovatelský úspěch?

Pětirámový dostal pozlacenou v Paříži 2008 a na HUNFILA 2009 a dále velké stříbro na světové v Číně 2009. Jednorámový Remek získal pozlacenou na HUNFILA 2007 a AEROMFILA 2007 a velké stříbro na PRAGA 2008.

Můžete nám přiblížit činnost KF Vysoké Mýto? Pokud víme, je zde několik velmi aktivních filatelistů i vystavovatelů, můžete nám je blíže představit?

Náš KF má 39 členů, z toho těch aktivnějších je asi 10. Aktivity klubu, tedy hlavně konání několika výstav je popsáno v katalogu naší letošní výstavy. Rád představím další kolegy: Vladislav Beneš sbírá perfiny a vystavuje dva jednorámové exponáty (Perfiny řeckých bank a Perfiny bulharských bank), spolupodílí se na tvorbě zpravodaje Perfin, je předsedou revizní komise SČF. Václav Šraut je nadšeným sběratelem a vystavovatelem staré Albánie. Jiří Prušek sbírá vydání USA a námět 2. světová válka. Dalším vystavovatel je Roman Zoubek, který vystavuje exponáty o historii pošty svého bydliště, tedy Litomyšle. Členem našeho KF se stal po zániku klubu v Litomyšli. Samozřejmě, že si vážím každého našeho člena, ale rozepisovat se o všech by bylo nad rámec tohoto článku.

První česko-slovenská filatelistická výstava byl Váš nápad společně s Vojtěchem Jankovičem, který je členem vedení ZSF. Můžete prozradit něco ze "zákulisí" pořádání této výstavy? Je jasné, že Vás potom čekal velký kus práce. Co vše to obnášelo a jak jste s výstavou spokojený? (Více informací a fotografie zde: http://www.csvystava.blogspot.com/ )

Nápad se zrodil na výstavě v Jihlavě (podzim 2009), kde jsem byl jako pozorovatel jury a Vojta Jankovič byl členem jury. V rámci přátelského povídání padl nápad na uspořádání výstavy, který jsme trochu „dopekli“. Ještě teplý jsme ho společně prezentovali vedení SČF, které bylo na výstavě – a pak už nezbývalo, než TO udělat. Organizační výbor se sešel 12x během roku, s blížícím se termínem intenzivněji. Z jednání jsem pořídil vždy zápis s úkoly, termíny a odpovědnou osobou. Následující zasedání proběhlo nejprve vyhodnocení úkolů, poté jsme probrali jsme věci nové a následovalo opět stanovení úkolů.


Kompletní realizační tým na červnovém jednání (7 členů KF V.Mýto + gestor SČF). Zleva doprava kolem stolu sedí pánové: Šraut, Prušek, Fencl, Katzer, Beneš, Okáč, Sobotka a Sodomka


Zahájení výstavy v muzeu: pánové Müller, Fencl, Jankovič a Ňaršík

S průběhem výstavy jsem nadmíru spokojený. I svědomím toho, že samochvála smrdí, si myslím, že se výstava opravdu povedla. Svědčí o tom reakce návštěvníků ať už písemné nebo i osobní. Jsem rád, že byl hojně navštíven sobotní seminář, na kterém zazněla spousta zajímavých informací. Také palmáre výstavy mělo velmi reprezentativní účast, vždyť většina vystavovatelů si přišla diplom a plaketu osobně převzít. To byly pro nás, organizátory silné momenty.

Víme, že zájem vystavovatelů byl podstatně větší než byla kapacita vystavovacích prostor a řada exponátů musela do trezoru, tedy exponáty se hodnotily, ale návštěvníci neměli možnosti je vidět. To někdy vzbuzovalo mezi návštěvníky diskuse, zvláště pokud exponáty v trezoru získaly zlaté, nebo dokonce velkou zlatou medaili. Bude se SČF zabývat řešením tohoto problému? Podle toho co jsem slyšel, tak třeba v Německu se v "trezoru" nevystavuje?

Pro předsednictvo mám připravenu podrobnou hodnotící zprávu spolu s několika náměty ke zlepšení našeho výstavnictví – jednou ze zapsaných výzev je také otázka „trezoru“. Předpokládám, že se tedy touto věcí bude SČF v brzké době zabývat.

Váš nejsilnější zážitek z této výstavy?

Určitě spokojenost návštěvníků a jejich hřejivá slova uznání na adresu našeho realizačního týmu. Pozitivní byla reakce obou dcer i manželky, a to i přesto že hlavně ve finiši jsem rodinu dosti šidil. Raduji se také z počtu návštěv na blogu výstavy, který jsem udělal podle své představy.

Organizovaná filatelie se potýká s problémem úbytku jejích členů. Máte nějakou představu, či nápad jak řešit tuto situaci?

Ano, úbytek členů je, bohužel, realita. Myslím si však, že tuto situaci trochu démonizujeme. Nápad, jak tento nepříznivý jev zastavit či dokonce řešit opravdu nemám, kdybych ho měl, už dávno bych ho prezentoval. A troufnu si říct, že kdyby někdo našel recept jak toto vyřešit, velmi pravděpodobně by dostal něco jako Nobelovu cenu ve filatelii, protože touto problematikou si hlavu lámou v mnoha zemích. Já tedy navrhuji zaměřit pozornost na stávající, věrné členy a ty začít (přiměřeně) hýčkat. Věřím, že v brzké době vyšle SČF jasný signál, že si umí vážit členů a bude lépe hospodařit.

Z jakého filatelistického přírůstku jste měl v životě největší radost?

Dosud největší radost jsem měl z vydražených kreseb - návrhů na známky a pak také z obálky kosmické pošty, kterou jsem získal od velmi sympatického a skromného Oldřicha Pelčáka, člena záložní posádky pro společný kosmický let.

Jaký je Váš názor na rozsáhlou padělatelskou aféru, která se dlouhodobě řeší na Infofile a týká se prodeje žilkovaných padělků do sbírky p. Fischmeistera, ale i dalších žilkovaných i jiných rarit?

Jsem častým návštěvníkem Infofily (i občasným dopisovatelem) a tak mi kauza neunikla a sleduji ji. Přiznám se, že mi moc radosti nepřináší, a to ať bude její závěr jakýkoliv.

Je pro Vás jednání F. Beneše zklamáním? Myslíme tím třeba to, že řadu padělků dal ověřit konkurenčnímu znalci J. Karáskovi jak i sám přiznal a další jeho kroky.

V této chvíli se řídím známým rčením, které říká, že nelze dělat účty bez hostinského.

Redaktoři Infofily Zdeněk Jindra a Jaromír Petřík poslali Výkonnému výboru Otevřený dopis, kde požadují prošetření etického selhání F. Beneše. Můžete nám říci, jakým způsobem tento problém Výkonný výbor SČF řeší a jaké navrhujete řešení?

Předně je třeba konstatovat, že VV nemá pravomoc cokoliv prošetřovat. Toto je v kompetenci pouze revizní komise. VV v této věci požádal F.Beneše o podání vysvětlení k textu Vašeho dopisu. Toto jeho vyjádření poté (v rámci jednání VV dne 22. října) převzal předseda revizní komise a nyní se očekává vypracování stanoviska revizní komise v této věci. Nepřísluší mi tedy v této chvíli navrhovat jakákoliv řešení.

Spolupracujete s nějakými filatelistickými médii, ať už tištěnými časopisy nebo internetovými stránkami? Vydal jste, nebo publikoval nějaké vlastní odborné články, časopisy, knihy?

Jsem občasným autorem článků v Informacích SČF, ve Filatelii a na Infofile, mnoho textů a obrázků jsem prezentoval na blogu výstavy, který jsem dělal a který zaznamenal úžasný počet přístupů – více než 5800!

Dále vedu blog zaměřený na kosmickou filatelii (adresa: http://space-phila.blogspot.com/ ),který jsem však v souvislosti s výstavou nyní hodně zanedbal. Píšu články pro Zpravodaj KOSMOS a pro tento zpravodaj tvořím tiskové podklady. Dávám finální podobu letošního ročníku Informací SČF. Myslím, že se ani na tomto poli nenudím.

Jaké máte plány do budoucna a chcete něco vzkázat našim čtenářům?

Plány jsou jednoznačné: pokračovat ve výše uvedeném! Čtenářům chci popřát mnoho radosti z filatelie, krásného koníčka, který nás spojuje.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na další možnou spolupráci nad stránkami www.infofila.cz

Za redakci Infofila.cz - Zdeněk Jindra a Jaromír Petřík

Autor: Redakce
infofila@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz