Peter Valdner - Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75

Datum vydání: 24. 3. 2021


Filatelistická literatúra:
Peter Valdner: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok


Po päťdesiatich rokoch od založenia GBLA vyšla odborná publikácia z oblasti svetovej aj československej filatelie. Kniha Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok prináša na 204 farebných stranách rad doposiaľ neznámych dokumentov a informácii o tejto veľmi zaujímavej filatelistickej oblasti. Vyobrazené  a ohodnotené sú známky a tlačové listy, vydané posádkami MS Lednice a LEDMELAGA, ako aj zberateľské predmety GBLA. Predajná cena: osobne v Bratislave 39 €, doporučene 43 € SR, 1365 Kč ČR. Kontakt valdpete@yahoo.com

Anglická verzia Great Bitter Lake Association – MS Lednice 1967/75 – Stamp Catalogue ISBN 978-80-570-1594-9 je identická, len väčšieho formátu a väčšími obrázkami, má 332 farebných strán. Obsahuje navyše aj katalóg známok a tlačových listov, vydaných na ostatných lodiach a súlodiach GBLA. Vyobrazených a ohodnotených je viac ako 2.000 známok, tlačových listov a zberateľských predmetov GBLA.  Predajná cena osobne v Bratislave 89 €, doporučene 93 € SR, 2750 Kč ČR, 112 € zahraničie. Platba bankovým prevodom do SR i ČR.

Súhrn
Kniha sa skladá zo štyroch častí, rozdelených na kapitoly.Prvá časť je o GBLA všeobecne. Prvá kapitola je venovaná vzniku GBLA, jej spoločenským a športovým podujatiam, politickej a vojenskej situácii na egyptsko-izraelskom fronte a dokumentácii filatelistickými materiálmi, dokladmi a fotografiami.

Ukážka: dokumentácia počtu námorníkov, str. 20


Druhá kapitola predstavuje zadržané lode. Sú v nej farebné fotografie všetkých 14 lodí, ich rytín na obálkach, informácie o lodiach, ich posádke a náklade, a používané pečiatky.

Ukážka: MS Lednice, str. 54.


Tretia kapitola predstavuje poštu GBLA s množstvom obrázkov.

Ukážka: celistvosti s použitím výhradne známok GBLA, str. 68. Sú dôkazom, že známky GBLA sa používali na frankovanie zásielok.


Štvrtá kapitola predstavuje priekopníkov vo vydávaní známok GBLA. Sú to predovšetkým velitelia československej lode Lednice a dôstojníci z poľskej lode Djakarta.

Druhá časť je určená predovšetkým pre zberateľov známkových území. V úvode je vysvetlené zbieranie známkových území, v 5. kapitole sú predstavené súlodia, v 6. kapitole lode a v 7. kapitole organizácie, vytvorené členmi GBLA. Prezentované sú známky s 80 rôznymi menami lodí, súlodí a organizácii, vytvorených námorníkmi počas 8 rokov na Sueze.

Ukážka: spoločné vzory, str. 96.


Ukážka: súlodia, str. 118.


Tretia časť je o MS Lednice.

Rozdelená je na niekoľko kapitol – loď, pôvodná posádka, náhradné posádky, odchod z jazera, velitelia Ledníc, rekordéri v pobyte na Veľkom horkom jazere....čitateľ tu nájde dobové fotografie temer všetkých členov posádok, množstvo jedinečných dokladov, celistvostí a korešpondencie z Ledníc a informácie o známkach.

Ukážka: pôvodná posádka, str. 127.


Ukážka: celistvostí a suveníry z MS Lednice a LEDMELAGA, str. 164.


Štvrtá časť je katalóg. V úvode je vysvetlená cenotvorba známok a mnohých ďalších zberateľských predmetov z GBLA, nasleduje samotný katalóg známok, vydaných posádkami MS Lednice a LEDMEAGA.

Ukážka: katalóg, str. 199.


Ukážka: obal knihy, str. 204.Recenzia diela Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok

Recenzent: Ing. Július Balogh, reprezentant združenia Geophila v Slovenskej republike

Československo bol v oblasti vydávania literatúry pre zberateľov známkových území doslova svetovou veľmocou. Najprv to bol Filatelistický atlas známkových zemí autorov B. Hlinku a L. Muchu, potom séria Filatelistických atlasov J. Marka. Kniha Petra Valdnera o GBLA je ďalšou publikáciou, ktorá ďaleko presahuje rámec Česka a Slovenska. Autorovi sa podarilo zhromaždiť doklady, ktoré vyvracajú mnohé fámy, ktoré sa roky okolo GBLA a jej známok vytvárali. A čo je najdôležitejšie, informácie sú podložené dokladmi, ktoré v knihe nájdeme zobrazené.

Známky GBLA boli vydávané v malých nákladoch, priemer je určite menej ako 200 kusov. Je priam neuveriteľné, že autorovi sa podarilo získať farebné obrázky temer 2000 známok, ktoré sú v anglickej verzii tejto knihy. V slovenskej verzii, s katalógom známok MS Lednice a LEDMELAGA, je katalogizovaných 148 známok, čo je o 50% viac, ako v doteraz jedinom publikovanom katalógu z roku 1975. Nakoľko práve známky z MS Lednice boli vôbec prvými známkami GBLA a zachovalo sa ich veľmi málo, je ukážka kompletných tlačových listov zrejme jedinečná.

Pre zberateľov je dôležitá aj ukážka imitácii známok GBLA. Na internetových portáloch je zvyčajne 90% a viac známok, pokladaných neznalými zberateľmi za známky GBLA, len bezcennými napodobeninami. Takže ak sa kúpou tejto knihy vyhnete nákupu imitácii, kniha sa úsporou veľmi rýchlo zaplatí.

V Bratislave, 20. 06. 2020
Ing. Július Balogh 
Recenzia diela Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok

Recenzent: MUDr. Peter Osuský, CSc., Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov

O Olympiáde GBLA bolo vo filatelistickej tlači a na internete zverejnených množstvo článkov. Pozorne som ich čítal, ale nikde som sa nedočítal, v akých disciplínach sa vlastne na Veľkom horkom jazere v roku 1968 súťažilo. A tu sa zrazu objaví publikácia Petra Valdnera, ktorá sa športu venuje len okrajovo, a napriek tomu je v nej program olympiády, medailové umiestnenie národov a dokonca mnohé farebné fotografie z väčšiny športových disciplín. Samozrejmosťou sú tu zobrazené aj udeľované medaily, diplomy a vydané príležitostné známky. Jedinou chybičkou krásy je skutočnosť, že olympijské známky nevydala posádka Ledníc, ale poľskí organizátori olympiády.

Ale aj námorníci z Ledníc vydali známky so športovou tematikou. Hneď na prvom tlačovom liste je príležitostná známka k pretekom záchranných člnov. Ako sa v knihe dočítame, posádka Ledníc preteky vyhrala. Na druhom je séria známok s výsledkami súťaže v streľbe. V tej obsadila posádka Ledníc 3. miesto. Ale pre zberateľov športových známok je najzaujímavejšia séria dvoch známok, s dátumom 20. IV. 1972. Spomeniete si , čo sa vtedy stalo? Československo na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Prahe porazilo Sovietsky zväz 3: 2 a zabezpečilo si titul majstra sveta. A námorníci z Ledníc k tomu pripravili na lodi oslavu. Viem, že teraz to vyzerá, ako keby som recenzoval známkovú tvorbu Ledníc a nie knihu, ale tieto informácie nám prináša práve recenzovaná kniha.

Jedinečnosť knihy pre našich čitateľov spočíva aj v tom, že katalogizuje známky, vydané českými a slovenskými námorníkmi. Teda oblasť, ktorá zaujíma zberateľov bohemík a slovacík. Dokonca sú v knihe zobrazené aj chybotlače a nevydané známky. Táto kniha ďaleko prevyšuje všetko, čo bolo doposiaľ o GBLA a jej známkach publikované.

V Bratislave, 25. 06. 2020
MUDr. Peter Osuský, CSc         

Autor: Redakce
infofila@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz