Reklama

merkur-revue.eu

Galerie známek - Protektorát Čechy a Morava - Doruční

Na této stránce najde přibližný seznam známek, které obsahuje naše galerie v daném roce a pro daný stát. Známky výplatní a příležitostné jsou tříděné po ročnících, ostatní druhy známek jsou vždy v souhrnu za daný stát.

Pofis číslo Nominální cena Název známky
DR1 50 h Doruční - 50 h modrá
DR2 50 h Doruční - 50 h červená

Celkem 2 záznamů.