Reklama

merkur-revue.eu

Galerie známek - Československo - rok 1953

Na této stránce najde přibližný seznam známek, které obsahuje naše galerie v daném roce a pro daný stát. Známky výplatní a příležitostné jsou tříděné po ročnících, ostatní druhy známek jsou vždy v souhrnu za daný stát.

Pofis číslo Nominální cena Název známky
700 1,50 Kčs 2. čs. sjezd obránců míru v Praze - hulubice P. Piccasa
701 4 Kčs 2. čs. sjezd obránců míru v Praze - mírový plakát
702 1,50 Kčs 75. narozeniny Zdeňka Nejedlého - Muzeum B. Smetany
703 4 Kčs 75. narozeniny Zdeňka Nejedlého - Muzeum A. Jiráska
704 1,50 Kčs 5. výročí Vítězného února 1948 - pochod Lidových milicí Prahou
705 3 Kčs 5. výročí Vítězného února 1948 - K. Gottwald při projevu
706 8 Kčs 5. výročí Vítězného února 1948 - manifestace
707 1 Kčs Spisovatelé - M. Kukučín
708 1,50 Kčs Spisovatelé - J. Vrchlický
709 2 Kčs Spisovatelé - K. J. Erben
710 3 Kčs Spisovatelé - V. M. Kramerius
711 5 Kčs Spisovatelé - J. Dobrovský
712 1 Kčs Bedřich Václavek - kniha s pochodní
713 3 Kčs Bedřich Václavek - portrét
714 1,50 Kčs Mezinárodní den žen - matka s dítětem
715 2 Kčs Mezinárodní den žen - praporečnice
716 1,50 Kčs Úmrtí J. V. Stalina
717 1,50 Kčs Úmrtí K. Gottwalda - 1,50 Kčs černá
718 3 Kčs Úmrtí K. Gottwalda - 3 Kčs černá
A719 5 Kčs Úmrtí K. Gottwalda - aršík
720 2 Kčs Počátky čs. dělnického hnutí
721 3 Kčs Klement Gottwald
722 3 Kčs 4. ročník Závodu míru Praha - Berlín - Varšava
723 1 Kčs 1. máj 1953 - pamětní medaile k 1. máji 1890
724 1,50 Kčs 1. máj 1953 - Lenin a Stalin
725 3 Kčs 1. máj 1953 - prvomájový průvod
726 8 Kčs 1. máj 1953 - Marx a Engels
727 1,50 Kčs Stavby socialismu - Slapská přehrada
728 2 Kčs Stavby socialismu - budování hutí
729 3 Kčs Stavby socialismu - Nová huť v Kunčicích
730 1,50 Kčs Socialistická vesnice - traktor a secí stroj
731 7 Kčs Socialistická vesnice - kombajn
732 15 h Klement Gottwald - 15 h zelená
733 20 h Klement Gottwald - 20 h hnědá
734 1 Kčs Klement Gottwald - 1 Kčs fialová
735 3 Kčs Klement Gottwald - 3 Kčs šedá
736 30 h Antonín Zápotocký - 30 h modrá
737 60 h Antonín Zápotocký - 60 h karmínová
738 75 h Pražské jaro 1953 - J. Slavík
739 1,60 Kčs Pražské jaro 1953 - L. Janáček
740 30 h Antonín Zápotocký - 30 h modrá
741 60 h Antonín Zápotocký - 60 h světle karmínová
742 5 Kčs Praha - Karlův most
743 40 h 10. výročí smrti Julia Fučíka - portrét
744 60 h 10. výročí smrti Julia Fučíka - Reportáž psaná na oprátce
745 30 h Den horníků - horník s putovní standartou
746 60 h Den horníků - naftové těžní pole
747 30 h Sjednocená tělovýchova - odbíjená
748 40 h Sjednocená tělovýchova - motocyklový závodník
749 60 h Sjednocená tělovýchova - oštěpařka Dana Zátopková
750 30 h Den československé armády - husitský bojovník
751 60 h Den československé armády - čs. voják
752 1 Kčs Den československé armády - čs. rudoarmějec
753 30 h Sjezd čs. obránců míru v Praze
754 30 h Měsíc čs. - sovětského přátelství - Hradčany a Kreml
755 60 h Měsíc čs. - sovětského přátelství - Lomonosova univerzita v Moskvě
756 1,20 Kčs Měsíc čs. - sovětského přátelství - průplav spojující Volhu s Donem
757 30 h 70. let Národního divadla v Praze - E. Destinnová
758 60 h 70. let Národního divadla v Praze - Národní divadlo
759 2 Kčs 70. let Národního divadla v Praze - E. Vojan
760 60 h Josef Mánes - 60 h hnědofialová
761 1,50 Kčs Josef Mánes - 1,50 Kčs šedomodrá
762 30 h Václav Hollar - 30 h šedá
763 1,20 Kčs Václav Hollar -1,20 Kčs hnědošedá
764 60 h 125. výročí narození L. N. Tolstého - 60 h zelená
765 1 Kčs 125. výročí narození L. N. Tolstého - 1 Kčs hnědá
766 60 h Doprava - parní lokomotiva
767 1 Kčs Doprava - letadlo typu Douglas

Celkem 68 záznamů.