Reklama

merkur-revue.eu

Galerie známek - Československo - rok 1952

Na této stránce najde přibližný seznam známek, které obsahuje naše galerie v daném roce a pro daný stát. Známky výplatní a příležitostné jsou tříděné po ročnících, ostatní druhy známek jsou vždy v souhrnu za daný stát.

Pofis číslo Nominální cena Název známky
625 1,50 Kčs 100. výročí narození L. Zápotockého - 1,50 Kčs oranžovočervená
626 4 Kčs 100. výročí narození L. Zápotockého - 4 Kčs šedá
627 3 Kčs 100. výročí úmrtí J. Kollára - 3 Kčs karmínovočervená
628 5 Kčs 100. výročí úmrtí J. Kollára - 5 Kčs modrá
629 1,50 Kčs 40. výročí konference SDDSR v Praze - 1,50 Kčs hnědokarmínová
631 3 Kčs 50. výročí úmrtí Dr. Emila Holuba - 3 Kčs hnědočervená
632 5 Kčs 50. výročí úmrtí Dr. Emila Holuba - 5 Kčs modrošedá
633 1,50 Kčs 4. výročí Vítězného února 1948 - elektrosvářeč
634 2 Kčs 4. výročí Vítězného února 1948 - odpich vysoké pece
635 3 Kčs 4. výročí Vítězného února 1948 - krakovací zařízení
636 1,50 Kčs Mezinárodní den žen
637 1,50 Kčs Světový týden mládeže - horník, voják a svazačka
638 2 Kčs Světový týden mládeže - zeměkoule a hlavy mužů různých ras
639 3 Kčs Světový týden mládeže - horník, voják a svazačka
640 2 Kčs 100. výročí narození O. Ševčíka - 2 Kčs hnědá
641 3 Kčs 100. výročí narození O. Ševčíka - 3 Kčs fialovočervená
642 1,50 Kčs 360. výročí narození J. Á. Komenského - 1,50 Kčs hnědá
643 11 Kčs 360. výročí narození J. Á. Komenského - 11 Kčs šedomodrá
644 1,50 Kčs Mezinárodní den solidarity osvobozených politických věznů - 1,50 Kčs červenohnědá
645 2 Kčs Mezinárodní den solidarity osvobozených politických věznů - 2 Kčs fialovomodrá
646 2 Kčs Mezinárodní konference na obranu dětí - 2 Kčs fialovohnědá
647 3 Kčs Mezinárodní konference na obranu dětí - 3 Kčs fialovočervená
648 1,50 Kčs Socialistické zemědělství - 1,50 Kčs modrá
649 2 Kčs Socialistické zemědělství - 2 Kčs hnědá
650 3 Kčs Socialistické zemědělství - 3 Kčs červená
651 3 Kčs 1. máj 1952 - 3 Kčs červená
652 4 Kčs 1. máj 1952 - 4 Kčs červenohnědá
653 1,50 Kčs 9. květen 1952 - 1,50 Kčs červená
654 5 Kčs 9. květen 1952 - 5 Kčs modrá
655 1,50 Kčs Mezinárodní den dětí - 1,50 Kčs hnědá
656 2 Kčs Mezinárodní den dětí - 2 Kčs zelená
657 3 Kčs Mezinárodní den dětí - 3 Kčs hnědokarmínová
658 1,50 Kčs 30. výročí úmrtí J. V. Myslbeka - 1,50 Kčs světle hnědá
659 2 Kčs 30. výročí úmrtí J. V. Myslbeka - 2 Kčs hnědá
660 8 Kčs 30. výročí úmrtí J. V. Myslbeka - 8 Kčs zelená
661 1,50 Kčs Pražské jaro 1952 - L. van Beetohoven
662 3 Kčs Pražské jaro 1952 - Dům umělců v Praze
663 5 Kčs Pražské jaro 1952 - L. van Beetohoven
664 1,50 Kčs 10. výročí vyhlazení Lidic - 1,50 Kčs černošedá
665 5 Kčs 10. výročí vyhlazení Lidic - 5 Kčs šedomodrá
666 1 Kčs Klement Gottwald
667 1,50 Kčs Mistr Jan Hus - 1,50 Kčs hnědá
668 3 Kčs Mistr Jan Hus - 3 Kčs karmínovohnědá
669 5 Kčs Mistr Jan Hus - 5 Kčs šedočerná
670 1,50 Kčs Socialistické zdravotnictví - 1,50 Kčs fialovohnědá
671 2 Kčs Socialistické zdravotnictví - 2 Kčs modrofialová
672 3 Kčs Socialistické zdravotnictví - 3 Kčs hnědokarmínová
673 1,50 Kčs Sjednocená tělovýchova - štafeta
674 2 Kčs Sjednocená tělovýchova - kanoisté
675 3 Kčs Sjednocená tělovýchova - cyklisté
676 4 Kčs Sjednocená tělovýchova - hokejisté
677 1,50 Kčs 100. výročí úmrtí F. L. Čelakovského - 1,50 Kčs hnědá
678 2 Kčs 100. výročí úmrtí F. L. Čelakovského - 2 Kčs šedozelená
679 1,50 Kčs 100. výročí narození M. Alše - 1,50 Kčs zelená
680 2 Kčs 100. výročí narození M. Alše - 2 Kčs fialovohnědá
681 3 Kčs 100. výročí narození M. Alše - 3 Kčs šedozelená
682 6 Kčs 100. výročí narození M. Alše - 6 Kčs hnědokarmínová
683 1 Kčs Den horníků - horník v 17. století
684 1,50 Kčs Den horníků - nakládání rubaniny
685 2 Kčs Den horníků - důl Petr Bezruč v Ostravě
686 3 Kčs Den horníků - korečkové rypadlo
687 1,50 Kčs Den československé armády - 1,50 Kč fialovočervená
688 2 Kčs Den československé armády - 2 Kčs zelenohnědá
689 3 Kčs Den československé armády - 3 Kčs karmínová
690 4 Kčs Den československé armády - 4 Kčs šedá
691 2 Kčs Celostátní výstava poštovních známek Bratislava 1952 - 2 Kčs karmínová
692 3 Kčs Celostátní výstava poštovních známek Bratislava 1952 - 3 Kčs modrá
A692 2+3 Kčs Celostátní výstava poštovních známek Bratislava 1952 - aršík
693 1,50 Kčs Celostátní výstava poštovních známek Bratislava 1952 - 1,50 Kčs šedohnědá
694 2 Kčs 35. výročí VŘSR - 2 Kčs hnědošedá
695 3 Kčs 35. výročí VŘSR - 3 Kčs karmínová
696 2 Kčs 1. celostátní sjezd Čs. červeného kříže - 2 Kčs hnědá
697 3 Kčs 1. celostátní sjezd Čs. červeného kříže - 3 Kčs červená
698 3 Kčs Světový kongres národů za mír - 3 Kčs hnědočervená
699 4 Kčs Světový kongres národů za mír - 4 Kčs modrá
630 5 Kčs 40. výročí konference SDDSR v Praze - 5 Kčs šedomodrá

Celkem 76 záznamů.