Dopisnice, příležitostné razítko a příležitostná R-nálepka HobbyMania 2006

Datum vydání: 13. 4. 2006


U příležitosti dalšího (již čtvrtého) Mezinárodního veletrhu a burzy HobbyMania 2006, který se koná v Plzni dne 22. dubna 2006 bude vydána poštovní dopisnice nominální hodnoty 7,50 Kč s příležitostným přítiskem „HobbyMania 2006“.

Kromě textové části je na dopisnici zobrazen historický pohled na c. a k. hlavní poštovní úřad v Plzni, což je dnešní přestavěná budova pošty 301 00 Plzeň 1 v Solní ulici.


Příležitostné poštovní razítko bude používáno po celou dobu veletrhu, tedy dne 22. dubna 2006 od 08.00 do 15.00 hodin u příležitostné poštovní přepážky umístěné v prostorách areálu Střední dopravní školy a učiliště na Karlovarské 99 v Plzni – Lochotíně.


O den dříve – dne 21. dubna 2006 – bude toto razítko používáno u přepážky hlavní plzeňské pošty 301 00 Plzeň 1 v Solní ulici v Plzni v době od 08.00 do 18.00 hodin.

Stejně jako v předchozím roce bude i v roce letošním používána dne 22. dubna 2006 u příležitostné poštovní přepážky na Lochotíně příležitostná R-nálepka (na doporučené dopisy) s textem „HobbyMania 2006“, která je vydána v nákladu pouhých 1.000 kusů a je určena k vylepování na poštovní zásilky podané přímo na veletrhu.


Mezinárodní sběratelský veletrh a burza HobbyMania 2006 je pro veřejnost otevřen v sobotu 22. dubna 2006 v areálu Střední dopravní školy a učiliště v Plzni na Lochotíně (Karlovarská 99) v době od 08.00 do 15.00 hodin. Celou akci zabezpečuje proPRESS o.s. ve spolupráci se Svazem českých filatelistů – Klubem filatelistů 03-13 Plzeň a s Českou poštou s.p., o.z. Západní Čechy.

Další informace: proPRESS o.s., Sedláčkova 16, 301 00 Plzeň 1, Tel. 377 223 877, mob. tel. 724 240 111, fax/zázn.: 377 223 876, E-mail: filatelie@propress.org

Nabídka dopisnic HobbyMania 2006:
Nominální hodnota 7,50 Kč, prodejní cena 25,00 Kč. Pro filatelistické obchodníky (centrální objednávka na výše uvedené adrese) 20,00 Kč. Cena s příležitostným razítkem 30,-Kč, VOC 25.-Kč. Máte-li zájem o tyto přítisky, v předstihu nás kontaktujte na výše uvedené adrese!!

Autor: Redakce
infofila@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz