Co je Postfila?

Datum vydání: 8. 1. 2003


POSTFILA je specializovaný odbor jednoho z odštěpných závodů České pošty, s.p. - Dodavatelské a obchodní služby. Od roku 1992 stojí u zrodu veškerých aktivit spojených se vznikem a výrobou poštovních cenin a filatelistického zboží a svou obchodní činností volně navazuje na aktivity POFIS v tuzemsku a ARTIA v zahraničí.

POSTFILA zajišťuje centrální objednávání tisku známek, dopisnic a jiných poštovních cenin a polotovarů pro výrobu filatelistického zboží, zajišťuje centrální skladování a distribuci cenin pro potřeby poštovního provozu, velkoobchodní i maloobchodní prodej českých poštovních známek a filatelistického zboží pro sběratelské účely v tuzemsku, novinkovou službu pro kluby Svazu českých filatelistů a vývoz známek do zahraničí včetně účasti na mezinárodních známkových veletrzích a výstavách.

V rámci vydavatelské a výrobní činnosti POSTFILA zajišťuje vydání známkových sešitků, analogických pohlednic - cartes maxima, známkových ročníků v knižní podobě s černotisky, pamětních tisků, příležitosných přítisků na vlastní obálky a dopisnice pro vlastní obchodní využití či zakázkovým způsobem pro další objednatele, včetně zajišťování výroby ručních příležitostných poštovních razítek.

V oblasti propagační POSTFILA průběžně poskytuje všem obchodním partnerům a sdělovacím prostředkům v tuzemsku i v zahraničí písemné a obrazové informace o nových vydáních českých známkových emisí, vydává emisní plány v knižní úpravě, plakáty s roční produkcí známek či kalendáře s tematikou nově vydávaných poštovních známek.

Česká pošta, s.p., OZ DOS
Prodejna POSTFILA
Ortenovo nám. 542/16
170 24 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 251 036 389
Fax: 220875543
E-mail: VEDPOSTFILA@ozdos.cpost.cz


Pozn. článek pochází ze stránek České pošty a s laskavým svolením, jsme mohli článek zveřejnit i na našich stránkách.

Autor: Redakce
infofila@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz