Autor - Martin Polovka

Filatelie - články - Informace ZSF | 2. 7. 2004
Posolské zriadenie organizované poštovým spôsobom - v období od roku 1530 asi do roku 1750

Koncom 15. a začiatkom 16. storočia dochádza v celej Európe k závažným hospodárskym, kultúrnym a politickým zmenámFilatelie - články - Informace ZSF | 27. 5. 2004
Obdobie posolského neorganizovaného zriadenia do roku 1530

Obdobie pred rokom 1530 je z hľadiska poštovej histórie prakticky najdlhšie.Filatelie - články - Informace ZSF | 13. 5. 2004
Vývoj pošty na Slovensku

Dejiny poštovníctva - t.j. história doručovania správ buď ústnych alebo písaných pomocou peších či jazdeckých poslov, prípadne prepravovaných iným spôsobom  Starší články

© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223