Autor - ZSF

Filatelie - články - Výstavy | 27. 10. 2005
Spravodajca ZSF 3/2005: Deň otvorených dverí Zväzu rakúskych filatelistov r. 2005

Zväz rakúských filatelistov a Zväz slovenských filatelistov Vás pozývajú na Deň otvorených dverí Zväzu rakúskych filatelistov r. 2005.Filatelie - články - Informace ZSF | 16. 1. 2005
Spravodajca ZSF 4/2004: Subskribcia katalógu Slovensko 2005

Zväz slovenských filatelistov pripravuje vydanie nového vydania špecializovaného katalógu slovenských poštových známok a celín (1939 - 1945, 1993 - 2004).Filatelie - články - Informace ZSF | 22. 8. 2004
Spravodajca ZSF 2/2004: Viete, že?

18. 6. 2004 zasadala Rada Rakúskeho filatelistického zväzu (VÖPh) v zasadačke gen. riaditea Slovenskej pošty na námestí SNP v Bratislave.Filatelie - články - Informace ZSF | 20. 8. 2004
Spravodajca ZSF 2/2004: Viete, že ...?

Nitrianski filatelisti po dvoch úspešných medzinárodných filatelistických výstavách NITRAFILA 1998 a NITRAFILA 2003 už pripravujú ďalšiu medzinárodnú výstavu NITRAFILA 2008Filatelie - články - Informace ZSF | 15. 8. 2004
Volebný poriadok ZSF

Tento volebný poriadok ZSF upravuje spôsob navrhovania členov ZSF do funkcií v orgánoch na všetkých organizačných stupňoch a spôsob voľby predsedov a členov všetkých orgánov v súlade s Organizačným poriadkom ZSF.Filatelie - články - Informace ZSF | 7. 8. 2004
Stanovy Zväzu slovenských filatelistov

Zväz slovenských filatelistov (ďalej len ZSF alebo zväz) je otvoreným záujmovým združením filatelistov Slovenskej republiky.Filatelie - články - Informace ZSF | 26. 7. 2004
Spravodajca ZSF 1/2004: Viete, že?

Rada FIP sa pravidelne stretáva na svojich zasadnutiach o ktorých informuje prostredníctvom časopisu Flash.Filatelie - články - Informace ZSF | 8. 7. 2004
Spravodajca ZSF 1/2004: Činnosť komisie námetovej filatelie za rok 2003

Komisia mala schôdzu v prvom polroku v Trenčíne pri Krajskej výstave LAUGARICIO. V jej odbornom programe bola beseda s členmi poroty pri vystavených námetových exponátoch.  Starší články

© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223