Zpravodaj SSČSZ SČF - 1/2004

První letošní číslo zpravodaje Společnosti sběratelů československých známek opět navázalo na předešlá velmi kvalitně zpracovaná a obsahově bohatá čísla.

Není to žádné vychvalování, ale musím opět říci, že se mi Zpravodaj líbí jak po obsahové stránce, tak i co do zpracovaní. Již minulé číslo jsem v podobné recenzi vychvaloval a právem. Tento Zpravodaj již klidně můžeme nazývat spíše časopisem. Jediné co mě mrzí, je, že vychází pouze čtyřikrát do roka a možná by se Společnost mohla zamyslet nad tím, zda-li by nestálo za úvahu, kdyby Zpravodaj vycházel šestkrát do roka i za cenu zvýšení členského příspěvku, protože je to alespoň pro mne velmi dobrý zdroj informací, který by jako dvouměsíčník byl ještě aktuálnější a ke čtenářům by se dostával mnohem dříve.

V úvodu je tradiční Úvodník a poté příspěvek s názvem 30. narozeniny našeho Zpravodaje a pak velmi zajímavá Listárna aneb dozvěděli jsme se od Vás. Dr. František Peštuka přinesl zajímavost K některým poznatkům studia Košického aršíku. Co je a co není VV při tisku známek, Ankety - volíme nejkrásnější známky - již pojedenácté od J. Fronce. Kritický názor VV SSČSZ k tzv. "edičnímu plánu monografie". Zdeněk Fritz přinesl příspěvek Atraktivní a kuriózní celistvosti s leteckými známkami - I. A aktivní Josef Fronz velmi zajímavý článek Okénko k sousedům na Slovensko. Pěkné zamyšlení zveřejnil Zdeněk Fritz Bude brzy jasno, kam kráčí slovenská známková tvorba? a Tudy cesta nevede. Dále kromě jiného vyšlo Zapomenutí umělci - díl 2., Zajímavosti na našich známkách - 2. oboje od J. Fronce. Poté je několik stránek věnováno specializaci a je to velmi zajímavý materiál.

První letošní číslo tohoto zpravodaje Vám vřele doporučuji.

Zpravodaj SSČSZ SČF - 1/2004


Autor: Zdeněk Jindra | 21. 2. 2004

Komentáře

Kolik Zpravodajů do roka?

Přidat komentářZobrazit komentáře

Související články