Zpravodaj PERFINY, číslo 3/2002

Datum vydání: 26. 2. 2003


S mírným zpožděním vyšlo číslo 3/2002 zpravodaje PERFINY. Opožděné, zato o polovinu rozšířené. Na 24 stránkách přineslo řadu zajímavých článků:

"Čtyři období" od Oldřicha Špreňara - myslí se státní útvary a jejich poštovní správy, které působily na území Československa - od Rakouska-Uherska přes ČSR I (1918-38), období Protektorátu Čechy a Morava až po ČSR II - po r. 1945. A v některých částech území pak o poštovní správy Uherska (Slovensko), Polska (Těšínsko), Německa (Sudety) a Slovenského štátu (1939-1945). Neúnavný badatel O. Špreňar dosud doložil 12 perfinů, které byly používány po mnoho desetiletí a vyskytují se poštovních známkách celkem 4 poštovních správ. Článek popisuje perfin A 12 (A.D.) a perfin B 53 (B.J.) K oběma pak přináší ukázky celistvostí ze všech 4 období.

"Podzimní setkání 2002". PhMr. Vladislav Beneš informuje o průběhu setkání členů sekce, které se konalo 20. 10. 2002 ve Vysokém Mýtě.

"Jarní setkání 2003" - vedení sekce informuje kdy a kde se bude konat pravidelné jarní setkání sběratelů perfinů.

"Ohlédnutí za rokem 2002" - vedení hodnotí, co bylo během roku 2002 vykonáno: konala se 2 setkání členů, byla vydána 3 čísla zravodaje, vedení uspořádalo pro členy písemnou aukci perfinů a během roku 2002 byly dány do provozu internetové stránky sekce na adrese www.perfin.zde.cz.

"J 105 - firma Jindřich Vaněk" od Oldřicha Špreňara: krátké ohlédnutí za kdysi známým velkoobchodem semeny od prvopočátku firmy až do 30. let minulého století. Článek je bohatě ilustrován. Uvidíme dopisnice s perfiny i bez nich, ukázku firemního účtu, dopisnice s ceníky, reklamní obálku a dokonce i pohled do pracovny "pana šéfa".

"Co o něm víme?" - redakční příspěvek informuje čtenáře o obálce s perfinem WV/W (nebo také VW/W), kterou předložil Zdeněk Štohanzl. Jedná se o doporučený dopis z období Protektorátu, odeslaný ze Světlé nad Sázavou do Vlkanče u Golčova Jeníkova. Podobný perfin dosud nebyl ohlášen, proto se redakce ptá čtenářů, zda nemohou informace jakkoliv doplnit.

"Doplňující informace k perfinu WILTA" - redakční příspěvek na základě informací od pánů Štohanzla a Dr. Straky. Doplňuje údaje v katalogu perfinů z území Československa.

"Jak se dají sbírat perfiny?" od PhMr. Vladislava Beneše přináší vysvětlení zejména novým členům sekce, jak je možné uspořádat sbírku perfinů. Způsobů a možností je několik a každému je věnován odstavec.

Závěrem jsou krátké anglické anotace, protože několik čísel je rozesíláno i do zahraničí.

Autor: Vladislav Beneš
vladislav.benes@cmail.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz