Zpravodaj č.9 - Požární ochrana ve filatelii

Datum vydání: 12. 11. 2006


Zpravodaj č.9 - Požární ochrana ve filateliiNovinky
BARBADOS – 2004 - FDC
50 let hasičů na ostrově Barbados. - Známky ve Zpravodaji č. 8, str. 9


ANGLOLA – 2002 aršík
hasičská technika


BOSNA a hercegovina – 1997 (Mi 106)
300 let od velkého požáru Sarajeva


Brazílie– 19997 (Mi 2946-49)
Brazilské národní parky - ochrana před požáry


Čína – Honkong 2005
Příležitostné dopisnice k 9. ročníku hasičských světových herČína – 1998 (Mi 2886-2891)
Čínská lidová policie


Faklandské ostrovy – 1998 (Mi 705-708)
Hasiči na falklandských ostrovech


Faklandské ostrovy – 1998 (FDC)


Itálie – 1999 (Mi 2632)
Státní instituce - hasiči


Chile – 2001 FDC (Mi 2019-2022)
150 let hasičů ValparaisoJaponsko – 1999 (Mi 2540 - 2541)
50 let hasičské organizace


Kolumbie – 1995 (Mi 1985)
300 let hasičů v Bogotě


Katar – 2006
Mezinárodní den civilní ochrany


Kuvajt – 2005
Systém civilní ochrany


Paraguay – 2000
95 let hasičů v Paraguay


Nauru – ???
Mezinárodní hasiči


Turkmenistán – 2000
Hasičská technika (asi neoficiální vydání)


Turkmenistán – 2001
Hasiči FDNY - 11. září 2001 (asi neoficiální vydání)


Union island – 2006
80. narozeniny Její Veličenstva královny Alžběty II

Královna a hasič prohlíží ruiny zámku Windsdor. Požár zámek těžce poškodil 20. listopadu 1992.

Akce, zajímavosti, výstavy
Slavné požáry lodí
Jeden z největších lodních požárů vypukl 9. února 1942 na palubě lidi SS Normandie, která byla v té době zakotvená v doku Pier 88, New York.

Francouzský luxusní parník byl postaven v letech 1932 – 1935 v St. Nazaire. Již na její panenské plavbě z La Havru do New Yorku byla zaznamenána pozoruhodná rychlost 4 dny, 11 hodin a 33 minut. V důsledku válečného stavu 2. světové války, bylo rozhodnuto o vyřazení lodě. Její poslední plavba z La Havru byla 23. srpna 1939, kdy 28. srpna zakotvila v doku Pier 88.

Po útoku na Pearl Barbor a o několik dní později 11. prosince 1941 Spojené státy vstoupily do války s Německem a Itálií. Poté 12. prosince bylo Normandie zadržená pobřežní stráží USA a posádka byla přesunuta z lodi.

1. ledna 1942 byla loď přejmenována na „Lafayette“ a začaly přípravy na její přeměnu jako vojenskou transportní loď. Během těchto příprav se stalo toto neštěstí. 9. února používali dělníci acetylénové hořáky, aby odřezali všechny vysoké ocelové stožáry na světla. Obytný prostor byl využit pro skladování více jak 1.000 kusů balíků záchranných vest, které byly vyplněny vysoce hořlavým materiálem – tvz. kapok. Toto také bylo použito pro výplň polštářů, matrací a čalounění. Byla to jiskra z řezacího hořáku, která zapálila jeden z žoků.

Oheň začal kolem 14:35, kdy se pár dělníků snažilo o jeho uhašení holýma rukama, ale žár a kouř byl na ně příliš silný. Když po patnácti minutách dorazili newyorští hasiči, plameny hučely přes tři horní paluby a byly vidět přes otvory palubního můstku. Při příjezdu hasičů již posádka a dělníci opustili loď. Tragicky zahynul pouze Frank Trentacosta civilní pracovník a člen požární hlídky, který se stal obětí výbuchu acetylénové nádrže.

Kolem osmé hodiny večerní, se loď, která byla plněná hektolitry vody zasahujících hasičů a hasičských člunů, začala pomalu naklánět do prostoru přístavu. Přibližně po dvaceti hodinách od vzniku požáru , krátce před třetí hodinou ranní, se převrátila na bok a zůstala ležet ve vodě a bahně.

Bylo rozhodnuto, že nebude provedena oprava a Normandie byla prodána 10. března 1943 do šrotu a odvlečena k demontáži v městě Hobojem (New Jersey).

Byl to smutný konec pro loď, sotva před sedmy lety vyhlášená jako největší a nejluxusnější loď, která kdy byla postavená.

Převzato z Fire Stamp News – číslo 04-06/2006, přeložil Petr Motl
Požární řád z roku 1787

Požární řád dělí místní obyvatelstvo podle profesí do devíti skupin a každé z nich přikazuje povinnosti pro případ vzniku požáru.

1. Kominíci, kováři a tesaři se musí dostavit k ohni jako první. Musí mít s sebou žebříky, tyče, háky a další nutné prostředky, aby zasáhli při požáru střech, dřevěných domů, stodol, dřevníků. Přitom musí zajistit nejen ochranu majetku postižených, ale chránit i ohrožené sousedy z obou stran.

2. Stolaři ševci a koláři si na místo požáru přinesou žebříky a zajistí účast učedníků, pacholků a zaměstnanců. Všichni jsou povinni prostředky přistavit na příslušná místa a pomáhat hasit.

3. Krejčí a pláteníci se dostaví k radniční budově s nádobami pro hašení vodou. Účastní se čerpání a nošení vody.

4. Kartáčníci a kováři jsou povinni ihned přijít ke vzniklému ohni a tam se starat o dobrou organizaci hašení a používat stříkaček.

5. Řezníci a pekaři jsou pověřeni odvozem stříkačky na místo požáru tak, aby byla v případě potřeby k dispozici. Pekaři musí zajistit pro chod stříkačky dostatečné množství vody.

6. Mydláři a tkalci jsou k dispozici policii a plní její příkazy tak, aby byly splněny všechny potřebné úkony. Musí bdít nad majetkem vynešeným z hořících domů a zajistit jej proti případné krádeži.

7. Zámečníci a ranhojiči pod vedením městské policie jsou připraveni pomáhat otevírat byty a skříně, kdyby majitel nemohl najít klíče. Ranhojiči, kteří se dostaví s obvazy a dalšími pomůckami, poskytují pomoc zraněným při ohni.

8. Hrnčíři a kožešníci jsou povinni dostavit se k ohni i se svými učedníky a pomocníky a nosit vodu. Proto vezmou s sebou i vlastní nádoby, putýnky, konve atd.

9. Měšťané a předměšťané a ti, kteří umějí zacházet s koňmi jsou vyzýváni k nošení a vození vody v sudech a nádobách, které musí poskytnout bednáři. Musí být ihned převezeny na místo požáru a tam použity.

Všechna tato ustanovení jsou povinni všichni dodržovat podle paragrafu 55 "patentu nejvyššího" pod trestem nejvyšším.POZOR!!!
Naše námětová sekce připravuje publikaci o historii CTIF. Tuto publikaci bychom chtěli vydat u příležitosti konání této soutěže v roce 2009 v Ostravě. Pokud máte jakékoliv materiály ať filatelistické nebo nefilatelistické a můžete je do připravované publikace poskytnout, neváhejte mě kontaktovat.
Název: Zpravodaj sekce Požární ochrana ve filatelii
Vedoucí sekce : Jan HORSKÝ jan_horsky@hasici-vysocina.cz
Vedoucí zpravodaje : Petr MOTL motl@hasic.cz
Počet stran : 18
Počet výtisků : 50
Datum vydání : 16. září 2006
Vydal : Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi.
Uzávěrka tohoto čísla byla 13. září 2006
Texty v tomto Zpravodaji neprocházejí jazykovou ani textovou úpravou.


Autor: Petr Motl

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz