Zpravodaj č.8 - Požární ochrana ve filatelii

Datum vydání: 11. 4. 2006
Novinky

BULHARSKO– 20. 4. 2005 - Staré hasičské automobily- FDC
Známky a popis ve Zpravodaji č. 7, str. 1


RUMUNSKO – 2004– Den hasičů v Rumunsku (CTIF) - FDC
Známky a popis ve Zpravodaji č. 7, str. 3


PERU – 2002– FDC
Známky a popis ve Zpravodaji č. 7, str. 6


PERU – 2003- 130. let hasičů – FDC
Známky a popis ve Zpravodaji č. 7, str. 7


JIŽNÍ AFRIKA– 9. 8. 2004
TL ve Zpravodaji č. 7, str. 7
Pomocné ruce dobrovolných pracovníků z neodmyslitelné sítě různých organizací. Poštovní zpráva Jižní Afriky vzdává poctu hodnotným příspěvkem, kterou tvoří tito dobrovolníci v různých spolcích.
Datum vydání : 9. srpna 2004 Náklad : 30.000 ks TL
Velikost známek : 48 x 30,45 mm Velikost TL : 126 x 180 mm

4. známka TL – Lékařské a ambulantní služby:
Se zvyšujícím se počtem objetí následků nehod, dobrovolní ambulantní asistenti se stávají stále více nutností. Hrají životně důležitou roli v záchraně životů, dále jako řidiči sanitek nebo jako dárci první pomoci.

8. známka TL – Hasiči :
Na známce jsem zobrazeni dobrovolní hasiči a záchranáři zdolávající oheň. Devastující požáry jsou stálým nebezpečím v některých oblastech, kde silné větry šíří plameny, které se někdy vymknou kontrole a neohrožují pouze floru a faunu, ale také domovy a životy lidí. V takových to případech jsou hasičské jednotky závislé na nepostradatelné pomoci dobrovolných hasičů, kteří jsou neopěvovanými hrdiny.

ANGOLA– 30. 11. 2004

Vydán pamětní TL se třemi známkami. Na pozadí TL je znak angolských hasičů a na známkách je vyobrazen zasahující hasič a hasičské automobily.

KANADA– 13. 6. 2005 - Pátrání a záchrana
(překl. Ing. Vetyška – HZS kraje Vysočina)
Zimní svítání v severním Atlantiku 60 mil od Halifaxu. Mezi rozlehlými šedými vlnami, jejichž vrcholy jsou šlehány vichřicí, se náhle vynořuje oranžová skvrna záchranného člunu. Jimi sevřená je posádka vichřicí bičované lodi, která klesla právě po půlnoci. Chlad a nasazení si vybírají svoji daň a muži ve člunu se právě probouzejí. Když se ale obloha vyjasňuje, uslyší zvuk motoru. O chvíli později je slyšet velká žlutá helikoptéra a vznáší se nad vlnami jako záchranný anděl. Jsou to vlny od helikoptéry a muži pocítí malou útěchu. Za několik hodin budou v bezpečí v Halifaxu.

Na celém světě se odehrávají scény jako tyto každý den – ne jenom na moři, ale kdekoliv se lidé ztratí, jsou zranění nebo potřebují záchranu. Co napomáhá umožňovat tyto záchrany je COSPAS – SARSAT, mezinárodní satelitní sytém a pozemní stanice, které zaznamenávají nouzové signály a rychle je předají k jejich lokalizaci na místní záchranářské středisko SAR, jako je Kanadský Národní záchranný program. Kanada byla jedním ze zakládajících členů COSPAS-SARSATU.

13. června 2005 vydá Kanadská pošta sadu 4 známek na památku kanadské role v operaci SAR. Návrh výplně je trochu neobvyklý poznamenala Daniella Trottierová, manažerka, designérka a produkční kanadské pošty. Toto je minimální výplň, dvojitá řada 4 jednotlivých známek, zaranžována od tete-beche. Toto činí výplň obratitelnou, takže to můžete vystavit v jazyce, který upřednostňujete, a tak máte logo SAR správně v obou případech. Výtvarníkem vydání je Montreal´s Francois Dallaire, jehož známková sbírka zahrnuje Volunteer Firefighters (2003), imperiál Penny Postage (1998) a Industrial Design (1997).Dallaire je nadšený do formátu tete-beche, protože povoluje nejen navrhnout každou známku zvlášť, ale také zdůrazňuje hlavní celkový prvek navrhované výplně: dvě křivky zrcadlící jedna druhou, které zobrazují Zemi jakoby z vesmíru, a to ze satelitních fotografií v každé křivce.

Tyto zrcadlové efekty reprezentují severní a jižní polokouli, takže když obrátíte arch, veškerý návrh je uchován. Mám rád takovou symboliku, protože například Austrálie má pátrání a záchranu také. To pomáhá objasnit, že pomoc lidem tímto způsobem vyžaduje celosvětovou organizaci. A umístěním zobrazení satelitů v křivkách se vysvětluje, že satelitní komunikace je klíčem k vytvoření systému práce.
Dallaireovi návrhy známek také naznačují rozmanité aspekty vyhledávání a záchrany. Vytvořil 4 okruhy témat – vysokohorskou záchranu, záchranu z moře, ze vzduchu a záchranu na zemi, při níž je pes stejně důležitý jako člověk. S novými návrhy a velkými představami se nové záchranářské známky stávají pěknou památkou služby, která zachraňuje tolik lidí při přírodních neštěstích na nehodách z podzemí, ze země, na moři a ve vzduchu.

RAKOUSKO– 4..5. 2005 - Svatý Florián – patron hasičů


CHORVATSKO– 15. 7. 2005 - Mezinárodní olympiáda CTIF hasičských sborů ve Varaždinu
Známka v hodnotě 2,30 Kn byla vydána 15.7. 2005 jako tiskový list po osmi kusech se dvěma kupóny (viz. úvodní strana Zpravodaje). Také byla vydána obálka prvního dne s příležitostným poštovním razítkem.
Motiv známky: Svatý Florián (dřevěná socha) a panorama Varaždinu
Motiv kupónů : obrázek hasičského letadla při akci a stará hasičská přilba z Chorvatského hasičského muzea
Obálka prvního dne vydání : přítisk na obálce – letadlo na hašení lesních požárů
Náklad : 200.000 ks

Střední Evropa byla vždy dobře známa jako kolébka evropského hasičství.
Začátek Chorvatské hasičské služby je datován před 140 lety a do současnosti je tato služba s její rozsáhlou tradicí a aktivitami jako stálá a nerozbitná asociace Evropské civilizace, založená na principech humanity a vzájemnosti. Pouze několik zemí má příležitost tak dalece organizovat prestižní manifestaci hasičů, jakou je Mezinárodní soutěž hasičských sborů z celého světa, kterou organizuje každé čtyři roky pod dohledem CTIF, Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů. Soutěže hasičů pod patronací a organizací CTIF začaly v roce 1961, po předcházejícím usnesení podmínek soutěží hasičů sdružených v CTIF, během setkání mezinárodního Technického výboru pro prevenci a hašení požárů v roce 1960 v Bordeaux.

Ocenění chorvatských hasičů v olympiádě hasičských družstev
První soutěže se chorvatští hasiči zúčastnili v Bad Godensbergu, která se konala v roce 1961. V této soutěži populárně nazývána „Olympiáda hasičských sborů“, se chorvatští hasiči, ačkoliv se objevili pod vlajkou bývalé Jugoslávie a jako jediní z „východního bloku“, nazývaný socialistické země, byli nejlepší z 52 družstev ze 13 zemí. Potom, poprvé po 130 letech existence dobrovolných hasičů v Chorvatsku, tato vlajka zavlála na 10. ročníku soutěže CTIF v Berlíně v roce 1994. Ze 162 soutěžních družstev z Evropy byli desátí z nezávislé Republiky Chorvatské.

Zaslal Walter A. Penka, přeložil Petr Motl

ARGENTINA– 4. 6. 2005
Známky byly vydány na počest dobrovolných hasičů v Argentině.

Na známce vpravo je zobrazen první velitel dobrovolných hasičů Orestes Liberti a parní stříkačka tažená koňmi z roku 1892 pojmenovaná „Argentina“. Na známce vlevo je vyobrazen zásah hasičů a moderní hasičský automobil.

BARBADOS– 2004
50 let hasičů na ostrově Barbados.


BOSNA A HERCEGOVINA– 20.4. 2002
Hasiči v akci – vydán aršík a FDC.


Na přítisku FDC budova profesionálních hasičů v Sarajevu.

VENEZUELA – 15.6. 2004
Vydán TL s deseti známkami z nichž na dvou jsou hasiči


POLSKO

14.5. 2005 - 135 let dobrovolných hasičů v polském Těšíně

4.5. 2005 – Den hasičů v Poznani

ČESKÁ REPUBLIKA– 2005
Korespondenční lístek Mnichovice

Korespondenční lístek vydaný u příležitosti 50.výročí otevření POŽÁRNÍHO DOMU Sboru dobrovolných hasičů Mnichovice.
Vydáno pouze 500 ks .
Orazítkováno 20ks v sobotu 29.10. 2005, v tento den byla pošta zavřená. Rozměr listu 148 x 105 mm.
Do užívání mnichovickým hasičům byl předán 30.10.1955.Hodnota 7,50Kč. Na obrázku je hasičská zbrojnice i s vozidly zásahové jednotky sboru.Příležitostní poštovní razítko se znakem města Mnichovice. Od 29.10. do 6.11.2005 proběhla při této příležitosti tématická výstava historických i soudobých hasičských přileb a uniforem,expozice filatelistů s hasičskou tématikou,expozice rukávových znaků a hasičských modelů.vystaveny byly také nově objevené archiválie týkající se založení sboru. Jan Kostrhoun

Akce, zajímavosti, výstavy MILEVSKO - pohlednice

Dobová pohlednice automobilové stříkačky Sboru dobrovolných hasičů Milevsko vydaná u příležitosti slavnostního předání vozidla 19.září 1926 . Vytisknuto bylo pouze 500 ks.Snímek zhotovil FOTOGRAF DITĚ Praha - Vinohrady, Palackého tř.11. Pořízen byl v Praze na Smíchově.Druhý muž zprava (ve světlém plášti) je majitel firmy pan Ing. Bohuslav Ebert. Automobil sloužil sboru až do roku 1941.Rozměr pohlednice 140 x 88 mm. Jan Kostrhoun

Soukromá známková vydání


Tak jako Česká pošta již umožňuje soukromé přítisky na známkových kupónech prakticky kohokoliv a cokoliv, tak i v Rakousku jsou zaznamenána tato soukromá vydání. Na známkách v hodnotě 0,55 Eur jsou vyobrazena různá výročí hasičských sborů, muzea apod. Za zmínku stojí, že byla vydána známka, kde jsou zobrazeni funkcionáři z CHH Přibyslav. Škoda nebo štěstí, že tato vydání jsou soukromá, nikde katalogově nepodchycená a tudíž těžko sezbíratelná.


Nové hasičské muzeum.

V sobotu 24.9.2005 bylo slavnostně otevřeno první hasičské muzeum na okrese Benešov v obci Drahňovice. Na malebné návsi je hasičská zbrojnice s expozicí. Tvoří jí pouze jedna místnost ze tří stran prosklená. Mapuje historii hasičského sboru a je volně přístupná . Hasiči předpokladají, že jí budou pravidelně obnovovat i o materiály z celého kraje. Hlavním exponátem je ruční čtyřkolová stříkačka R.A.Smekal. Velice zajímavá je i noční návštěva, celý prostor je osvětlen. Drahňovice jsou asi 5 km od sjezdu Štěrnov (41) na dálnice D1. Jan Kostrhoun

Název: Zpravodaj sekce Požární ochrana ve filatelii
Vedoucí sekce : Jan HORSKÝ jan_horsky@hasici-vysocina.cz
Vedoucí zpravodaje : Petr MOTL motl@hasic.cz
Počet stran : 18
Počet výtisků : 50
Datum vydání : březen 2006
Vydal : Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi.
Uzávěrka tohoto čísla byla v březnu 2006
Texty v tomto Zpravodaji neprocházejí jazykovou ani textovou úpravou.

Autor: Petr Motl

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz