Reklama

merkur-revue.euprodatobrazy

Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.


Novinky

BULHARSKO - Staré hasičské automobily
Datum vydání 20. 4. 2005
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

0,10 leva - Peugeot 1936
0,20 leva - Mercedes 1935
0,45 leva - Magirus 1934
0,80 leva - Renault 1925

SIERRA LEONE - Hasičské automobily ve světě
Datum vydání 24. 5. 2005
Zobrazená technika ze světa s její národní vlajkou
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

900 Leone Boss Hog Motor – Německo
1200 Leone stříkačka 8 X 10 – Austrálie
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

1500 Leone hydraulická plošina – Německo
1800 Leone cisternová automobilová stříkačka Scania - Austrálie
Pozn. Na známce 1500 Leone je vlajka Irska, místo Německa, i když ta technika mě moc německá taky nepřipadá. ALe obchod je obchod. Pozn. autor
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Na známce 5000 Leone je zobrazená koňmi tažená stříkačka z Anglie
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

2000 Leone výsuvný žebřík – Japonsko
2000 Leone technický automobil automobil – Německo
2000 Leone letištní speciál – Kanada
2000 Leone automobilová stříkačka – Irsko

RUMUNSKO Walter A. Penka (přeložil Petr Motl)
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Datum vydání : 12.08. 2004
Michel kalaog : 5851 -5852
Popis : Na známce jsou zobrazeni hasiči při zásahu.
Na známce Mi. 5851 je text - Den hasičů v Rumunsku každoročně konaný 13. září.
Text na kupónu je - zářijové symposium CTIF ve městě Braşov.
Pásek lze kombinovat v různých variantách s kupónem např. Mi 5852 / kupón / 5851 apod.
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

FDC : Na obálce uvedeno logo CTIF vytvořené uvnitř písmena „C“.
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Příležitostná dopisnice :CTIF je také zobrazeno na příležitostné předtištěné známce v nominální hodnotě 5000 Leu. Dopisnice je vydána pod kódovým číslem 123/04 rumunské pošty.
Další rumunské filatelistické vydání v srpnu a září 2004: a) U příležitosti Národní filatelistické výstavy „Pompierfila“ v městě Braşov bylo vydáno příležitostné razítko (17.9. 2004). Na razítku je znázorněn kostel „Black Church“ v Braşově.
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Samotný námět kostela byl již dříve vydán v 20-ti známkové sérii (Mi 3083-3102), zobrazující různé budovy.
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Výše zmíněná známka (Mi 3092) zobrazuje významnou gotickou architekturu té doby. Jméno „Black Church - Černý Kostel) je spojováno s velkým požárem Brasova 21. dubna 1689, kdy požár zničil město i kostel. Zbytky kostela – očouzené zdi – daly jméno kostelu – Černý Kostel.
b) Příležitostná dopisnice kódové číslo 124/04 rumunské pošty v nominální hodnotě 5000 Leu a s textem „18. srpen 1844 – 18 srpen 2004. 160 let prokazatelného dokumentu hasičů v Bukurešti“. Na předtištěné známce je emblém Bukurešťských hasičů.
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

c) Příležitostná dopisnice kódové číslo 126/04 rumunské pošty v nominální hodnotě 5000 Leu připomíná 70. výročí „Hymny hasičů v Rumunsku“. Na předtištěné známce je emblém rumunských hasičů a přítisk zobrazuje reprodukovaný obal kompozice.
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.


SEVERNÍ KOREA – 2004
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Popis aršíku: Na známce v nominální hodnotě 97 wonů je vyobrazen výsuvný žebřík na podvozku Mercedes-Benz. Aršík vykán s i bez perforace.
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Popis tiskového listu: Zobrazena různá hasičská technika
3 wony výsuvný žebřík
12 wonů kombinovaný hasičský automobil
40 wonů pěnový automobi
105 wonů cisternová automobilová stříkačka
Ještě vydán sešitek s výše uvedenou technikou.

PERU – 2002
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Hasiči v Peru. Znánky vydány s i bez perforace.
PERU – 2003
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Vydáno ke 130. výročí dobrovolných hasičů v Peru v roce 2004. Znánky vydány s i bez perforace.

JIŽNÍ AFRIKA 9. 8. 2004
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Aršík z deseti známkami (jedna je s hasičskou tématikou – hasiči zasahující u požáru lesa). Námět vydání je "Dárek od dobrovolníků".

TÁDŽIKISTÁN – 2004
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Tiskový list se šesti známkami s námětem Dopravní prostředky veřejných služeb. Na jedné známce jsou znázorněni zasahující hasiči u požáru domu.

Další novinky bez vyobrazení – převzato z Fire Stamp News
SOMÁLSKO – 2003
Jednotlivá známka :
2500 SoSh - Hasičská technika, maltézský kříž a věže WTC v New Yorku.Známka vydána s a bez perforace. Známka bez perforace vydána v sešitku po šestikusech.

BENIN – 2003
Aršík s jednou známkou.Na známce zobrazeni dna francouzští hasiči, kteří ošetřují jednoho z jejich kamarádů. Na pozadí aršíku francouzský hasič táhnoucí ruční stříkačku.Vydáno s i bez perforace.

REPUBLIC OF GUINEA – 24. 7. 2004
Tiskový list se třemi známkami:
750 GNF výsuvný žebřík (Francie) / letadlo Canadair Cl 215
2000 GNF stará stříkačka z roku 1918 / výsuvný žebřík (USA)
3750 GNF výsuvný žebřík (Japonsko) / hasič
REPUBLIC OF GUINEA – 24. 7. 2004
Vydání třech jednotlivých známek :
4000 GNF výsuvný žebřík (Francie) / letadlo Canadair Cl 215
4000 GNF stará stříkačka z roku 1918 / výsuvný žebřík (USA)
4000 GNF výsuvný žebřík (Japonsko) / hasič
Na pozadí známek jsou zobrazeny různé druhy hasičské techniky, letadel a hasiči.

SWAZILAND – 2005
Vydání čtyř jednotlivých známek (jedna s hasičským námětem) :
1.10 lilangeni - hasič zasahující u dopravní nehody
Námět známek je pojmenován – Prevence proti nehodám. Vydala Rada Bezpečnosti v silniční dopravě.

JERSEY – 18. 1. 2004
Záchranné prostředky :
32 p C1 – vyhledávací latadlo
33 p záchranná helikoptéra
40 p pobřežní záchranná služba
49 p hasičský záchranný nafukovací člun
70 p helikoptéra RAF Seaq King

DOPISNICE A PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA Z POLSKA V ROCE 2004
8. září 2004
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Příležitosné razítko k pořádání závodů podle pravidel CTIF ve městě Parczew.
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Dopisnice klubu filatelistů s požární tématikou při hasičském muzeu v Myslowicích.
4. září 2004
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Příležitosné razítko a dopisnice vydaná k pořádání závodů podle pravidel CTIF ve městě Rymanów.
8. října 2004
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

50 let Hasičské důstojnické školy v Poznani.
24. října 2004
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Konkurz hasičských kronik v Zamośći.

ČESKÁ REPUBLIKA
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Sbor dobrovolných hasičů obce Zbůch (Plzeňský kraj) vydal u příležitosti 60.výročí založení sboru přítisky na obálkách i Apostem.
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

U příležitosti III. řádného sjezdu SH ČMS v Klatovech bylo vydáno příležitostné razítko s přítiskem na dopisnicích – viz úvodní strana Zpravodaje.
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Zajímavé materiály se také podařilo vydat k II. Mistrovství Evropy hasičů a záchranářů, které se konalo v Ostravě. Kromě dopisnic s příležitostním přítiskem se podařila vydat i R-nálepka a známky s kupóny.

Akce,zajímavosti,novinky

Výstava Strazacy i ich sojusznicy (Hasiči a jejích partneři-přátele)
Pod tímto názvem byla v pátek 23.9.2005 v Cetrálním muzeu požarnictva v polských Myslowicích otevřena Krajowa wystawa filatestyczna pod patronatem muzea a také PZF-Okregu Slasko-Dabrowskiego k 30.letům trvání tohoto muzea za přítomnosti skoro 500 hostů z řad funkcionářů hasičstva v Polsku, ale také desítky filatelistů z celého Polska.Na výstavě je možno zhlédnout celkem 38 exponátu ve třídách jak jurymanu, tématické třídě polských filatelistů věnované požární ochraně, čtyřem zahraničním hasičským exponátům z České republiky pana Motla,Jendřišáka a ze Slovenska pana Malíka a taktéž i jiným ve třídě tradičních exponátu, historii pošty, dopisnicím a obálkám.
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Nejen tématika hasičů a Sv. Floriána láká návštěvníky ale také exponáty jako např.
- Przedznaczkowe znaczki pocztowe na ziemiach polskich w XVIII a XIX wieku
- Calostki poczt obcych na ziemiach polskich
- Ziemia Raciborska i Rybnicka w dokumentacji Pocztowej
- Slask Cieszynski
- Dokumentacja pocztowa w Bielsku i Bialej do 1945 r.
- Calostki polskie: lata 1859-1924
Šlo by jmenovat další a další zajímavé tituly. Lahůdkou pro filatelisty nejen v Polsku ale i v jiných zemích jsou dvě příležítostní razítka a 4 dopisnice. V době konání výstavy proběhly i setkání několika sekci filatelistů z Katowic a okolí. Autor: Josef Jendřišak
Článek lze nalézt na této internetové adrese: http://www.infofila.cz/new

Papír show Ostrava 2005 a hasičské modely.
Dny 30.9 a 1.10 ovládly ve Zvláštní škole na Čkalovově ulici v Ostravě - Porubě papírové modely. Letošní již 2.ročník Mezinárodní soutěže stavitelů papírových modelů docela slušně zaplnila i kolekce hasičských papírových modelů a bylo vidět skoro na čtyři desítky různorodých starších i novějších modelů.Na výstavu bylo přihlášeno celkem 180 soutěžních modelů a vystřihovánek v různých kategoriích od těch nejmenších až po nejstarší účastníky a bylo vidět letadla, auta, tanky, lodě, stavby, postavičky atd. Kromě toho byly vystaveny i další desítky modelů.
Zpravodaj č.7 - Požární ochrana ve filatelii - novinky II.

Potěšitelné je, že v hlavní soutěži kategorii junioru VDT do 18 let 1.místo získal Marek Haltof - hasič z SDH Ropice z modelem CAS 32 TATRA 815 6x6 a také v soutěži nejlepších modelů PMHT obsadil jako junior 1.místo. Třetí prvenství v kategorii nejlepších modelů PMHT senioru získal Marian Hodboď z SDH Český Těšín-Mosty za model papírového auta TATRA 815 CAS 32 4x4. Je vidět že i takovým stylem jde dělat propagaci hasičům, ale zejména probudit elán a nadšení i u těch začínajících modelářů, kterou je oblast skoro již zapomenuta a to stavění a lepení modelů z papíru. Autor: Josef Jendřišak
http://www.hasici.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=154

Název: Zpravodaj sekce Požární ochrana ve filatelii
Vedoucí sekce : Jan HORSKÝ jan_horsky@hasici-vysocina.cz
Vedoucí zpravodaje : Petr MOTL motl@hasic.cz
Počet stran : 18
Počet výtisků : 50
Datum vydání : říjen 2005
Vydal : Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi.
Uzávěrka tohoto čísla byla 18. října 2005.
Texty v tomto Zpravodaji neprocházejí jazykovou ani textovou úpravou.


Autor: Petr Motl | 16. 3. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář