Zpravodaj 4/2007: Známky pod drobnohledem

PL 005 EUROPA -Moderní umění
Mikuláš Medek - Hladový svatý I. - 14 Kč


Nejvzácnější varianta tohoto PL pochází z pole A díky ZP 2 a DV „velký černý bod na levé rysce, která je uváděna v katalozích. Toto pole však obsahuje další zajímavou DV na ZP 4, a to červenou skvrnu nad písmenem „A“ EUROPA - viz obrázek. Tu nedávno objevil náš pozorný kolega z Příbrami, pan Libor Krejčík. Takže se opět potvrdilo: kdo hledá, ten najde. Domnívám se, že i tato známka ze ZP 4 s touto DV by si zasloužila samostatný zápis v katalozích se zvýšenou cenou
Zpravodaj 4/2007: Známky pod drobnohledem
Pole A: ZP 4 - červená skvrna šikmo vpravo nad nápisem EUROPA

PL 334 - Krásy naší vlasti
UNESCO 2002 – Olomouc – 14 Kč


Zpravodaj 4/2007: Známky pod drobnohledem Zpravodaj 4/2007: Známky pod drobnohledem

Také u této známky je ve specializovaném katalogu Pofis záznam. Známka se vyskytuje s tiskem světle červenou nebo červenou barvou. Všiml jsem si ještě jedné zajímavosti a to u varianty s červenou barvou (světle červenou nevlastním). U všech svých exemplářů je na ZP 4 DO – silnější moletáž červené a tmavě hnědé barvy. Známka z tohoto ZP je na první pohled tmavší díky silnější moletáži nejen červených linií v obloze, ale také v celém vyobrazení sloupu díky zesílené tmavě hnědé barvě. Silnější moletáž je také patrná na letopočtu a jménech autorů známky – viz obrázky (na horním je vyobrazení ZP 1,2,3,5,6,7; na dolním je ZP 4). O něco světlejší, než ZP 4 je ZP 8, ostatní ZP jsou zcela světlá = standardní.

Zpravodaj 4/2007: Známky pod drobnohledem
Zpravodaj 4/2007: Známky pod drobnohledem

Zajímavou VV ofsetového tisku jsem zjistil u známky Pofis č. 1474 emise Horské ptactvo z roku 1965. Na detailu známky je vidět tmavší flíček zelené barvy ohraničený bílou linkou (kroužkem). Na současných ofsetových emisích jsou takovéto VV sběrateli vyhledávané a jsou i katalogizované. I když se evidentně jedná o nahodilost, může se teoreticky vyskytovat na více exemplářích a to na různém místě známky. Tato VV pochází ze ZP 46 nebo 96, nevím jak vypadala TF této emise.

Zpravodaj 4/2007: Známky pod drobnohledem Zpravodaj 4/2007: Známky pod drobnohledem

Další ukázka zajímavostí je tentokráte z roku 1946 – hlubotiskové emise Návrat Čechů a Slováků do vlasti. Tato emise byla zajímavá tím, že třetina nákladu byla úředně zničena. Také zde se nechají nalézt nahodilé VV, soudě podle toho, že jsem se o nich nikde nedočetl. U známky Pofis č. 440 vlastním exemplář ze ZP 99, kde se před hodnotou příplatku vyskytuje bílá podlouhlá skvrnka. U známky Pofis č. 441 neblíže zjištěnného ZP je rozmazaný tisk znaménka plus hodnoty příplatku. Zda byla špatně vyleptaná deska je nepravděpodobné, takovýchto známek by bylo v oběhu více i za předpokladu, že by byla provedena retuš. Každopádně dejte do redakce vědět, má-li někdo z vás známku se stejnou vadou, nebo nějakou jinou zajímavost na známkách této emise.

Zpravodaj 4/2007: Známky pod drobnohledem
Vadu na následujícím obrázku poslal do redakce pan V.Hejnyš ze Suchého Dolu. Na známce Pofis č. 375 našel na ZP 88 u dvou TL VV – nedotiskl hlubotiskové barvy nad hodnotovou číslicí. Vlastní tuto vadu také někdo ze čtenářů?

Zpravodaj 4/2007: Známky pod drobnohledem
Zpravodaj 4/2007: Známky pod drobnohledem

Také jsme do redakce obdrželi dopis pana Hájka z Prostějova, který reaguje na některé výzvy z předchozích Zpravodajů a poslal mimo jiné ukázky svých známek Pofis č. 653 a 654 s podobnými nálezy, které byly publikovány v minulém čísle na str.47. Kromě velmi podobné souběžné čáry podél rámečku má u své známky ještě kratší rysku pod známkou v PDR. U hodnoty 5.00 Kč se podélná ryska vyskytuje nad hodnotovým údajem nad rámečkem. Je vidět, že mimo katalogizovaného ZP 25/1 se u této emise dají nalézt také jiné vady.


Autor: Josef Fronc | 26. 6. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223