Zpravodaj 4/2006: Pamětní listy – pokračování

Když jsem psal ve Zpravodaji 3/2006 str. 39-40 o pamětních listech, které jsou ke koupi mimo jiné na internetových aukcích, zařadil jsem do závěru článku výzvu o pomoc při dokumentování takovýchto suvenýrů s možností roztřídit je podle druhu a zaměřit se na ty, které dala do oběhu pošta. Na tuto výzvu reagoval náš člen R. Štefan, který takovéto pamětní listy sbírá hlavně kvůli razítkům. Zaslal do redakce CD s neskenovanými obrázky a popisem těch listů, které vlastní, takže již máme první záchytný bod, ze kterého můžeme začít vycházet pro chystanou dokumentaci. Dnes z tohoto CD zveřejním se souhlasem autora některé typické ukázky pro inspiraci vás ostatních.

Zpravodaj 4/2006: Pamětní listy – pokračování


Oficiální pamětní listy, které vydala Česká pošta,s.p. je zbytečné zveřejňovat, jsou vyobrazeny v katalogu Pofis ČR s označením PAL 1 – 6. Pošta dala ovšem do oběhu také pamětní listy, které mají soukromý charakter. Ten vyobrazený byl vydán u příležitosti VI. sportovních her zaměstnanců České pošty, s.p. Má rozměr 148 x 209 mm, je opatřený známkou Pofis č. 167 a příležitostným razítkem s datem 25.6.1999 v barvě černé. Zajímavý pamětní list, graficky vydařený, vydaly České dráhy u příležitosti oslav 150. výročí dráhy Olomoucko-pražské. Autorem litografie je známý příznivec železnice J. Bouda. Má rozměr 149 x 209 mm, jsou na něm vylepené známky Pofis č. 81 a 82 a je opatřený příležitostným razítkem s datem 20.8.1995 v barvě černé. Náklad 200 ks. Takovýchto pamětních listů je vydáváno celkem hojně, obzvláště u příležitosti autogramiád výtvarníků na filatelistických výstavách nebo inauguracích nových poštovních známek tištěných technikou OTp.

Zpravodaj 4/2006: Pamětní listy – pokračování


Pokud se podíváme do období první republiky, má pan Štefan ve své sbírce několik pamětních listů propagačních - k finále fotbalových zápasů, jubilejnímu autosalonu,…ale i takové, které mají k poště úzký vztah. Ten vyobrazený prezentuje poštovní razítka používaná poštovním úřadem PRAHA 28 Senát Národního shromáždění z roku 1935, má rozměr 211 x 148 mm a současně propaguje 85. narozeniny prezidenta T. G. Masaryka vylepenými známkami Pofis č. 285-288. Jak nahlížet na takovýto PAL?

Zpravodaj 4/2006: Pamětní listy – pokračování


Další poštovní kapitolou je období protektorátu. Také toto období je hojné na pamětní listy. Většinou jde o soukromá vydání. Ten vyobrazený oslavuje 50. narozeniny A. Hitlera a vydal ho Jos. Cynyburg, novi-nářství Praha II, schváleno ÚTDS pod č. j. 139/8 ze dne 15.IV.39. Ostatní PAL z tohoto období vydávali většinou KF u příležitosti výstav. Nenašel jsem žádný, který by byl vydán poštou.

Zpravodaj 4/2006: Pamětní listy – pokračování


Po osvobození po roce 1945 je situace nejsložitější, neboť zahrnuje vcelku dlouhé období. Již samotná skutečnost, že skončila válka dávala příležitost různým subjektům vydávat pamětní listy k různým příležitostem. Nás ovšem budou zajímat ty, mající vztah k poště. Na následujících obrázcích takové jsou. První připomíná návštěvu prezidenta E. Beneše v osvobozeném Brně. Jde zřejmě o soukromou iniciativu brněnského Ředitelství pošt a telegrafů. Na dalším PAL je jako vydavatel uvedeno Ministerstvo pošt.

Zpravodaj 4/2006: Pamětní listy – pokračování

Zpravodaj 4/2006: Pamětní listy – pokračování


Jde o oslavy 28. října 1945 a existuje s razítky Praha-hrad, Brno, Opava, Pardubice. Dle mého názoru se jedná o oficiální pamětní list, srovnatelný se současnými PAL ČR. Také v dalších letech nalezneme listy vydané Ministerstvem pošt.

Zpravodaj 4/2006: Pamětní listy – pokračování


Odhalení pamětní desky kpt. O. Jarošovi
Rozměr rozloženého listu je 298 x 209 mm, složený má 149 x 209 mm. Uvnitř jsou vylepené známky Pof.č. 389 a 397 emise Londýnské vydání z roku 1945 s vyobrazením O. Jaroše. Příležitostné razítko v barvě černé z 26. 4. 1946. Zajímavostí je, že deska byla odhalena na budově Náchodské pošty, kde O. Jaroš před válkou působil jako poštovní úředník. Jedná se o stejnou grafickou úpravu jako u dříve publikovaného PAL k I. světovému festivalu demokratické mládeže z roku 1947 (Zpravodaj 3/2006 str.40).

Zpravodaj 4/2006: Pamětní listy – pokračování


Poslední ukázka pamětního listu je zajímavá tím, že ji vydal POFIS v nákladu 10 000 ks, tedy součást pošty. Pochází z roku 1960 a byl vydán k propagaci poštovních známek vydaných k II. celostátní spartakiádě Praha 1960.

Z materiálu pana Štefana sestavil Josef Fronc

Autor: Josef Fronc | 23. 10. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223