Zpravodaj 4/2006: Ožije FILATARSIE?

Tak tuto otázku si nedávno položil náš nový člen, aktivní činovník KF 06-10 ve Žďáru nad Sázavou, pan Ing. Jiří Koukal. Kdo byl na několika posledních výstavách, mohl shlédnout jeho exponát „Autoři poštovních známek“, který je zaměřený na výtvarníky i rytce a je doplněn i známkovým materiálem s podpisy autorů. Pan Koukal snad nevynechá žádnou autogramiádu a je pravidelným návštěvníkem akcí Poštovního muzea. Vzhledem k zaměření pana Koukala a k jeho aktivnímu přístupu ke sběratelství poštovních známek a užité grafiky obecně si vzal do hlavy, že se pokusí vzkřísit sběratelský obor, který jeho zakladatel – dnes již zesnulý pan Jindřich Musil, nazval Filatarsie. Společnost sběratelů a přátel umění poštovní užité grafiky pracovala pod vedením pana Jindřicha Musila od roku 1990. Tato odborná společnost SČF vydávala i stejnojmenný zpravodaj. Pan Musil přispíval nejprve do Filatelistických motivů zpracováním řady hesel (1985 – 1989) a do zpravodajů „Výtvarné umění a poštovní známka“, „Historie“ a jiných. V letech 1990 - 1994 se stal zakladatelem, redaktorem a až na výjimky prakticky jediným přispívatelem nového zpravodaje „Filatarsie“. Činnost ukončil vydáním filatelistické příručky sv. 55 – „Dějepis umění československé poštovní užité grafiky 1945 – 1992“, kterou vydala Společnost teritoriální filatelie SČF v r. 1995 (v knihovně SČF). Zemřel 8.10.2003 ve věku 81 let. Jeho přítelem byl prof. Miroslav Anger, který ve zpravodaji „Výtvarné umění a poštovní známka“ č. 125 – 1/2004 napsal panu Musilovi nekrolog. V dnešním Zpravodaji se bohužel dozvídáme smutnou zprávu, že naše řady opustil také pan profesor Anger.

Uvedená brožurka byla panu Koukalovi vodítkem ke zpracování své sbírky „Autoři poštovních známek“. Odpovídá také úvahám Ing. Z. Fritze v Merkur-Revue. Podobnému zaměření odpovídají i některé články o umělcích v našem Zpravodaji. Představa pana Koukala je zatím sledovat uměleckou činnost autorů známek, připomínat jejich výročí a úspěchy. Měl v prvopočátku záměr psát články v našem Zpravodaji, uvažoval o založení sekce při naší společnosti, avšak nakonec se rozhodl pro tuto výzvu:

.„Vyzývám zájemce o spolupráci. Ozvěte se na moji adresu všichni ti, kteří máte hlubší zájem o známkovou grafiku a setkávání s jejími autory“.

Ing. Jiří Koukal, Bratří Čapků 12/34, 591 01 Žďár nad Sázavou nebo se ozvěte na e-mail: koukal.home@okfas.cz , či na tel. 566 624 080 nebo mobil: 737 580 504

Ing. Jiří Koukal

Jak čas běžel, nedalo to panu Koukalovi, oslovil v lednu 2007 členy bývalé společnosti filatarsie úvodní informací, ve které je seznámil se svým záměrem obnovit vydávání bulletinu filatarsie a tak také učinil.V únoru vydal v nákladu 20ks první číslo znovuzrozeného bulletinu filatarsie, z jehož obsahu vybírám: úvod, ve kterém zhodnotil výsledek jeho lednové výzvy, seznámil členy se záměrem vydávat zpravodaj 4x ročně. Jeho představa je taková, že se členové budou setkávat na autorských výstavách, autogramiádách, inauguracích známek,… Představil se také krátce a aktuálně přidal pozvánku na výstavu ilustrací, grafiky a obrazů Karla Franty, kterou jsme otiskli i v našem Zpravodaji na str.28. Jeho první číslo bulletinu pak připomíná také současné autory, mající vztah k chystané výstavě. Představuje život a dílo K. Franty, Vl. Suchánka. Vrací se k životnímu jubileu Mistra Housy, připomíná 60. narozeniny J. Kavana a sedmdesátku M.Ondráčka. Vzpomíná také na zesnulého Josefa Baláže. V závěru prvního čísla bulletinu filatarsie vyzývá členy ke spolupráci. Další číslo plánuje vydat v květnu.

Tolik ke vzkříšení sběratelského oboru filatarsie. Zájemci o užitou poštovní grafiku se tedy mohou hlásit přímo panu Koukalovi – viz kontakty. Naše redakce bude přebírat pozvánky na akce, které bude pan Koukal organizovat a bude-li to možné, pomůže svým obsahovým zaměřením některých článků, které máme připravené pro náš Zpravodaj. Již dnes jsou to články pana Rudolfa Fischera a článek Jubilanti 3, Noví autoři známkové tvorby nebo článek Zdeňka Fritze „Zamyšlení nad českými známkami roku 2006. Přejeme panu Koukalovi mnoho zdaru a všem členům skupiny Filatarsie úspěšný rok 2007.

Josef Fronc

Autor: Josef Fronc | 22. 10. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223