Zpravodaj 4/2006: Noví autoři známkové tvorby

Jak jste byli informováni ve Zpravodaji č. 1/2005 str.23 a 3/2005 str.23, vyhlásilo v prosinci roku 2004 MI ČR soutěž na návrh poštovní známky. Výtvarníci i studenti výtvarných škol přihlásili do této soutěže nečekaných 470 návrhů. Soutěž splnila svůj účel – získala pro potřebu vydavatele okruh výtvarníků, potencionálních autorů návrhů českých známek. Jak je již široké veřejnosti známé, první místo získal výtvarný návrh ak. malíře Jaroslava Chadimy „Ekologii“, jeho návrh byl PTC realizován v roce 2006 – známka s katalogovým číslem 489 vyšla 27. 9. a byla vytištěna barevným ofsetem.

Zpravodaj 4/2006: Noví autoři známkové tvorby


O autorovi se mi doposud nepodařilo získat více informací než to, že je spolumajitelem rodinného Ateliéru Polyart , který se specializuje na dětský design. Protože známku jsme již ve Zpravodaji prezentovali (dnes zveřejňujeme pokračování), jako ukázku jeho výtvarného stylu publikuji jeden z návrhů dětského designu tohoto ateliéru.

Zpravodaj 4/2006: Noví autoři známkové tvorby


Druhé místo v soutěži zaujal výtvarník Ivan Štrouf s návrhem „Had“. I jeho návrh byl zařazen do letošního emisního plánu. Známka vyšla 21. února a poznatky o ní zveřejňujeme v závěru dnešního čísla. Také pro tuto známku zvolila PTC tiskovou techniku barevného ofsetu. Ivan ŠTROUF se narodil 22. 11. 1935 v Brně, kde také žije a tvoří.

Zpravodaj 4/2006: Noví autoři známkové tvorby


Je členem SČVU, TT klubu Brno a SCA. Zaměřil se na grafické umění, malování a designera výstavnictví. V letech 1951 – 55 studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu Brno. Od roku 1998 působí jako externí pedagog na Fakultě výtvarných umění při VUT v Brně. Od roku 1965 vystavuje doma i v zahraničí (bienále apod.). Za svojí práci byl několikrát oceněn:
1969 1. cena, Plakát roku (Magistrát Vídeň);
1990 1. cena, Plakát roku (společenský plakát);
1995 Čestné uznání Brněnský plakát;
2005 2. cena, návrh poštovní známky, Ministerstvo informatiky ČR.

Námět známky: Had na známce je na obálce prvního dne vydání doplněn stromem a na razítku jablkem, takže celek volně evokuje biblický příběh vyhnání z ráje. Na obrázku vpravo vidíte jedno výtvarníkovo grafické dílko.

Zpravodaj 4/2006: Noví autoři známkové tvorby


Zpravodaj 4/2006: Noví autoři známkové tvorby


Budu-li prozíravý, domnívám se, že MI ČR dodrží jakýsi „ceremoniál“ a do jednoho z příštích emisních plánů zahrne i výtvarný návrh, který se umístil na místě třetím. My již dnes víme, že nese název „Dvě hlavy“ a vyjadřuje rychlost přenosu informací moderními technickými prostředky. Autorkou tohoto návrhu je Eva Pokorná. Ani o této autorce jsem nezískal žádné bližší informace. Mohu poskytnout jen výřez z fotografie publikované na internetových stránkách MI pořízené po vyhlášení vítězných prací a předání ocenění. Snad se mi brzy podaří o nových autorech našich poštovních známek sehnat více informací. Mezi oceněné návrhy bylo zařazeno celkem 27 prací od dalších 14 autorů, což naznačuje, že bychom se mohli v blízké budoucnosti setkat s jejich jmény také na poštovních známkách. Jen doufám, že se jejich prvotiny nebudou tisknout pouze ofsetem, jako tomu je doposud.

Zpravodaj 4/2006: Noví autoři známkové tvorby


autor Josef Fronc

Autor: Josef Fronc | 31. 10. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223