Zpravodaj 4/2006: Jubilanti 3

Zpravodaj 4/2006: Jubilanti 3


Rád bych dnes opět navázal v rámci této rubriky, ve které chci poblahopřát výtvarníkům – umělcům, kteří se zapsali svojí aktivní účastí do naší známkové tvorby poválečného období až do současnosti, na článek z posledního Zpravodaje roku 2006 (str.10-11), kde jsme také blahopřáli žijícím členům sdružení Hollar.

Dnes bych chtěl popřát pevné zdraví a sílu, spousty krásných nápadů a spousty realizovaných známek našim grafikům, kteří v letošním roce oslaví svá životní jubilea.

Je jich letos šest. Galerie HOLLAR se sídlem na Praze 1, Smetanovo nábřeží 6 uspořádala tradičně na jejich počest (i těch, kteří slaví svá jubilea a známkové tvorbě se nevěnují) výstavu JUBILANTI HOLLARU 2007. Vernisáž se konala ve středu 3. ledna 2007 v 17 hodin. Výstavu zahájil Vladimír Suchánek, předseda SČUG HOLLAR. Úvodní slovo měl jeden z vystavujících jubilantů - Jiří Slíva. V rámci programu přítomným zahrála hudební skupina GRAFIČANKA. (zleva: J. Anderle, J. A. Pacák, J. Slíva, J. Hořánek, K. Demel a V. Suchánek na obrázku vpravo).

Výstava Jubilanti Hollaru je tradiční akcí, kterou každoročně (od r. 1996) zahajuje Galerie HOLLAR svoji výstavní sezónu. Sdružení tak dává příležitost k bilancování a prezentaci své umělecké činnosti těm členům, kteří oslaví v uvedeném roce padesáté narozeniny a další půlkulatá a kulatá životní jubilea. Tato výstava je zároveň přehlídkou generační názorové i výrazové pestrosti tvorby členů Hollaru a její vernisáž bývá významnou společenskou událostí nejen pro všechny hollaristy, ale i širokou kulturní veřejnost.

Zpravodaj 4/2006: Jubilanti 3


Výstava trvala do 28.1.2007, přičemž byla otevřena denně od 10 do 13 a od 14 do 18 hod. mimo pondělí. Ostatně to je otvírací doba galerie, kterou můžete navštívit i za účelem shlédnutí jiného projektu.

Zpravodaj 4/2006: Jubilanti 3


Prvním letošním jubilantem je Josef PALEČEK se svými 75. narozeninami. Narodil se 25.2.1932 v Jihlavě; v letech 1950-1955 studoval PdF UK v Praze (prof. C. Bouda, M. Salcman, K. Lidický). Věnuje se malbě, animovanému filmu, tapiseriím, knižní tvorbě a ilustracím, kresbě. Do současné známkové tvorby vstoupil až ve svých 63 letech, kdy ztvárnil svoji kočku pro emisi Dětem 1995 (Pofis č. 80). S jeho další známkou se setkáváme až o čtyři roky později, kdy jeho Ježíšek s ovečkou a beránkem byl vybrán jako motiv pro vánoční známku roku 1999 (Pofis č. 240). To bylo prozatím naposledy, kdy jsme se s tímto autorem mohli na známkách setkat. Zda-li se v dalších letech zúčastnil nějaké soutěže nevím, pokusím se zjistit nějaké informace od paní Vítězslavy Franckové. Na obrázku vpravo je jeho „Letní noc“ 2001. Pan Paleček se převážně věnuje knižní dětské ilustraci, za kterou získal řadu domácích i zahraničních ocenění.

Zpravodaj 4/2006: Jubilanti 3


Druhým pětasedmdesátníkem se stane v květnu pan Karel BENEŠ narozený 1.5.1932 ve Vlčnově. V letech 1947-50 studoval VšŠUP v Jablonci n. N. (prof. V. Vorlíček), 1950-55 – VŠUP Praha (prof. A. Strnadel), 1955 – 57 – VŠUP Praha - čestné roky. Věnuje se volné, užité a drobné grafice (přes 400 ex-libris), knižní tvorbě a ilustracím (přes 60 knih) a také ztvárnil námět dvou poštovních známek, i když v případě Československa se jedná o aršík s portrétem J.Á. Komenského z roku 1992 (Pofis č. A3002). Další příležitost dostal o osm let později, kdy jeho dívka v lidovém kroji z Podluží zkrášlila velikonoční známku (Pofis č. 103) roku 1996. Snad budu mít někdy příležitost zeptat se na to, proč jsme více známek od tohoto autora neviděli.

Zpravodaj 4/2006: Jubilanti 3


Své 65. narozeniny oslaví v únoru pan Karel DEMEL, narozen 28.2.1942 v Praze. Studoval v letech 1957 -1963 na Státní konzervatoři v Praze, dále 1968-1974 – VŠUP Praha (prof. Z. Sklenář, J. Anderle). Věnuje se převážně volné a drobné grafice, knižní tvorbě a ilustraci a bibliofilii. Do naší současné známkové tvorby se uvedl v roce 1994 ztvárněním portrétu našeho významného houslisty Jana Kubelka (Pofis č. 30). Tato emise dostala od tvůrců emisního plánu honosný název „Tradice české hudby“ a věřím, že nejeden sběratel námětu s touto tématikou očekával, že se s onou emisí začne setkávat pravidelně. Marně. Poštovní známky s portréty našich hudebních velikánů sice občas vycházejí, ale pod jiným názvem a tak trochu bez ladu a skladu. Je pravdou, že pan Kubelík v roce 1994 také žádné jubileum neměl, k jeho ztvárnění na známce stačil pouhý fakt, že v minulosti nebyl příliš připomínán. Pro Karla Demela to byla jeho známková prvotina i poslední známka současně. To je také námět na otázku.

Zpravodaj 4/2006: Jubilanti 3


To se rozhodně říci nedá o dalším jubilantu, prvním z trojice budoucích šedesátníků. Pan Jan KAVAN, narozený 8.3.1947 ve Zlíně studoval v letech 1962-1966 na SUPŠ Praha (prof. Richard Pípal), 1966-1972 – VŠUP Praha (prof. Antonín Strnadel, Jiří Trnka, Zdeněk Sklenář), působil také jako pedagog Výtvarné školy Václava Hollara v Praze. Pracoval pro animovaný film, věnuje se volné, užité a drobné grafice, knižní tvorbě a ilustraci, kresbě a v poslední době také docela pravidelně známkové tvorbě. V té se představil v roce 1999 aršíkem s námětem Joachima Barrandea u příležitosti jeho 200. výročí narození. (Pofis č. A222/3 se dvěma kupony). Hned v následujícím roce ztvárnil tříznámkovou emisi Krásy naší vlasti (Pofis č. 261-263) s architektonickými památkami našeho hlavního města. Tomuto námětu zůstal věrný i v roce 2001.

Zpravodaj 4/2006: Jubilanti 3


Aršík s architektonickými památkami ČR – 1000 let architektury na území ČR (Pofis č. A285/7) zaměstnává naše specialisty na perforaci dodnes. Další velice úspěšné známky v rytině V. Fajta představil Jan Kavan v roce 2003 v emisi Orientální koberce (Pofis č. 369-370). Tyto známky byly mým favoritem na nejhezčí známku roku 2003. I když se neumístily na pomyslném stupni vítězů, u mne ano. V následujícím roce vcelku vkusně ztvárnil známku k výročí Zavedení povinné školní docházky v našich zemích (Pofis č. 413). I když tato jednoduchá černá silueta působí zdánlivě prostě, o další jeho emisi z roku 2005 to zajisté neplatí. Jemné kontury zvonů si zajisté získaly řadu příznivců (Pofis č. 444-446). Prozatím poslední emisí Jana Kavana byly dřevěné kostelíky emise Lidová architektura (Pofis č. 490-1). Čím nás překvapí tento umělec v roce svých kulatin?

Zpravodaj 4/2006: Jubilanti 3


Také následující oslavenec patří k umělcům, kteří se ve známkové tvorbě prosadili zatím jen dvakrát. Pan Jiří SLÍVA narozený 4.7.1947 v Plzni vystudoval VŠE Praha, absolvoval soukromá výtvarná studia, od r. 1993 člen SČUG HOLLAR, je v povědomí zejména díky svému kreslenému humoru. Dále se věnuje knižní ilustraci, volné grafice a kresbě. Ilustroval téměř stovku knih.

Zpravodaj 4/2006: Jubilanti 3


Kdo ze sběratelů bude hledat jeho známky v emisi Český kreslený humor, musí do roku 1995. Jeden z jeho kreslených vtipů byl vedle kreseb panů Renčína a Jiránka překreslen výtvarníkem V.Kučerou (Pofis č. 85). Na jeho druhou poštovní známku se dostala česká „pečená husa s knedlíkem a zelím a pulitrem piva“ až v roce 2005 prostřednictvím emise Gastronomie vyhlášenou CEPTem pro tento rok. Jestli se pan Slíva zúčastní nějaké další soutěže prozatím nevím.

Zpravodaj 4/2006: Jubilanti 3


Pro letošek posledním jubilantem Hollaru je pan Ladislav KUKLÍK narozený 1.8.1947 v Praze. Studoval v letech 1962-1966 na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, 1968-1974 – VŠUP v Praze (prof. J. Trnka a Z. Sklenář), od 1990 člen SČUG HOLLAR. Věnuje se kresbě, volné grafice, ilustraci a také známkové tvorbě, která nás zajímá nejvíce. Do naší známkové tvorby vstoupil v roce 1997 námětem se sportovní tématikou. Závodník plavající kraulem se stal symbolem ME v plavání a skocích do vody (Pofis č. 152). Až v roce 2001 dostal tento výtvarník příležitost podruhé. Tentokráte v emisi Chovatelství se pokusil o plemena psů (Pofis č. 296-299). Pravdou je, že svět zvířat se poté stal doménou výtvarníků - manželů Knotkových.

Zpravodaj 4/2006: Jubilanti 3


Všem jubilantům Hollaru za čtenáře Zpravodaje upřímně blahopřeji k jejich jubileím a osobně se těším na nové nápady v oblasti známkové tvorby a grafiky.

Zpravodaj 4/2006: Jubilanti 3


POZVÁNKA na výstavu Nepravděpodobný realizmus v kresbě a grafice Jana Kavana 31. 01. 2007 - 25. 02. 2007, Galerie HOLLAR.

Z internetových portálů sestavil Josef Fronc

Autor: Josef Fronc | 15. 10. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223