Zpravodaj 4/2005: Úvodník

Vážení čtenáři,
jen zásluhou jednoho člena VV a jeho ochoty zapůjčit potřebné finance pro úhradu čtvrtého čísla letošního ročníku Zpravodaje dostáváte toto číslo ke čtení. Žádám Vás proto o pokračování propagace našeho časopisu i v následujícím roce. Když jsem psal úvodník pro poslední číslo ročníku 2004, zmínil jsem se o získání prostoru na úkor zmenšení písma. Protože nikdo neprotestoval, zůstávám prozatím u této formy i nadále. Snažíme se neustálým zlepšováním zkvalitňovat náš časopis, proto i v dnešním čísle určité změny zaznamenáte. Jedná se především o získání dalších dvou stránek pro barevný tisk. Cenový rozdíl kompenzujeme změnou gramáže papíru. Namísto stávajících 80g přecházíme na 70g. Cenový rozdíl papíru právě pokrývá zvýšení ceny za barvu, což je pro většinu čtenářů zajisté pozitivní informace. Jedna z těchto stran sice zůstává vyčleněna pro naše sponzory, ale jinak to v tržní ekonomice nejde. Přesouváme také obsah s tiráží na konec časopisu. Dá se říct, že rubriky máme již zavedené a jde jen tedy o to, zajistit pro ně aktuální obsah. Přesto chystám pro první číslo roku 2006 menší čtenářskou anketu, jejímž smyslem je získat zpětnou vazbu čtenářské obce na formu a zaměření Zpravodaje. První ohlas již mám od osobnosti, kterou dnes představuji v rubrice „Povídal jsem si s …“

Slíbené dojmy Z. Koupala z brněnské výstavy prozatím vypouštíme, hodnocení Z. Fritze v minulém Zpravodaji není v rozporu se Zdeňkovým cítěním, je zbytečné se nyní k výstavě vracet.

Toto číslo dostáváte týden po konání valné hromady SČF, která zhodnotila uplynulé pětileté období a nastínila, jak dál. Z technických důvodů nešlo tedy do tohoto čísla zařadit žádné materiály ani dojmy z jednání VH, k těm se vrátíme po novém roce. Bilancovat přesto trošičku budeme. Jak viděl ten letošní rok 2005 člen VV František Graman, uvádí ve svém příspěvku, který naleznete za jeho představením.

Autor: Redakce SSČSZ | 21. 7. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223