Zpravodaj 4/2005: Padělky Pražského revolučního přetisku I. – malý znak

V poslední době jsem zaznamenal v několika aukcích výskyt padělků známek Pražského revolučního přetisku I. – malý znak. Oslovení pořadatelé aukcí na mé upozornění okamžitě zareagovali a tyto položky ze svých aukcí vyřadily. V jednom případě byly tyto padělky dokonce zkoušeny znalcem z nově ustavené Komise znalců. Důvody, které vedly tohoto znalce k tomu, že padělky označil svou znaleckou značkou a tím jim dal punc pravosti mi nejsou známy. Proto jsem se rozhodl veřejnosti představit mě dosud známé padělky tohoto přetisku, které se v hojné míře vyskytují na trhu nebo ve sbírkách sběratelů známek ČSR I. Abychom mohli správně padělky identifikovat představím znovu originální přetisky – obr. 1a) a 1b) včetně rozměrů a rozdělím padělky na jednotlivé druhy včetně jejich popisu – viz tabulka.

Zpravodaj 4/2005: Padělky Pražského revolučního přetisku I. – malý znak

Jeden z nejznámějších druhů padělku Pražského revolučního přetisku I. – malého znaku na rakouských výplatních známkách je vyobrazen v Monografii I – obr. 2.

Zpravodaj 4/2005: Padělky Pražského revolučního přetisku I. – malý znak

Je všeobecně známo, že všechny díly Monografie čs. známek vydané v 70. letech minulého století se staly v době svého vydání neocenitelným pomocníkem všech sběratelů čs. známek. Dnes víme, že od jejich vydání došlo v mnoha případech k velkým změnám a novým poznatkům a tyto publikace se tak stávají zastaralými. Jedním z nových poznatků byla i odborná studie Pražského revolučního přetisku – malý znak, uvedená ve Zpravodaji SSČSZ č. 2/2005 [1]. S využitím nové opticko-elektronické metody a porovnáním obou přetisků (originál/padělek) – obr. 3, je pak rozdíl naprosto zřetelný.

Zpravodaj 4/2005: Padělky Pražského revolučního přetisku I. – malý znak

Tento padělek byl zhotoven knihtiskem a vyskytuje se ve dvou druzích – druh A) a druh B). Již na první pohled se liší od originálu jiným postavením jednotlivých písmen nápisu. Při přesném měření zjistíme, že nápisy „PROVISORNÍ“ a „VLÁDA“ jsou delší. Dalším rozdílem jsou vzdálenosti nápisu „PROVISORNÍ ČESKOSLOVENSKÁ VLÁDA“ od znaku pod ním. Společným znakem obou těchto druhů je rovná horní hrana znaku bez typického otupení jeho pravého rohu, které je charakteristické pro I. typ přetisku z ruční sazby a pro oba typy přetisku ze stereotypového štočku. Dalším, méně často se vyskytujícím padělkem je padělek zkusmého tisku označený jako druh C), zhotovený zřejmě nedokonalým překopírováním štočku z ruční sazby – obr. 4. Na rozdíl od původního zkusmého přetisku, padělek doznal částečných změn v kresbě jednotlivých písmen, hlavně pak v kresbě znaku. Jednotlivá písmena nápisu jsou velmi nepravidelná a roztřesená. Svislé šrafování znaku je velmi hrubé a některé detaily v něm zanikají. Jedná se o velmi nedokonalý padělek, který se na rozdíl od předchozích druhů postavením písmen nápisu částečně podobá originálu. Nechybí ani náznak typického otupení pravého horního rohu znaku.

Zpravodaj 4/2005: Padělky Pražského revolučního přetisku I. – malý znak

U tohoto druhu padělku jsou též rozdíly v délce jednotlivých nápisů, jakož i ve velikosti znaku. Stejně jako u výplatních známek, vyskytují se padělky přetisku i u spěšných rakouských známek pocházející od stejného padělatele jako druhy A) a B) – obr. 5.

Zpravodaj 4/2005: Padělky Pražského revolučního přetisku I. – malý znak

Pro tento druh padělku je opět charakteristická rovná horní hrana znaku. Nápisy „PROVISORNÍ“ a „VLÁDA“ jsou delší než u originálu. Nevylučuji možnou existenci ještě další druhů padělků tohoto přetisku, osobně jsem se s jinými dosud nesetkal.

Smyslem tohoto článku není očerňovat jméno znalce, výsledků jehož práce si velmi vážím. Věřím však, že k ověření padělků došlo spíše z přehlédnutí, než že šlo o záměr poškodit sběratele. V této souvislosti bych chtěl všem sběratelům znovu připomenout, že některé z výše uvedených druhů padělků se mohou vyskytovat i se znaleckou značkou pana Lešetického, který je ve své době považoval za pravé a jako takové opatřil svou znaleckou značkou. Přesto jsem o svých zjištěních informoval předsedu nové komise znalců, aby tato mohla celou věc s padělky v souladu se stanovami komise s dotyčným znalcem projednat.

Tabulka 1 – Porovnání rozměrů originálních přetisků a dosud známých padělků

Zpravodaj 4/2005: Padělky Pražského revolučního přetisku I. – malý znak


Literatura:
[1] Řezníček V.: První pražské revoluční vydání z roku 1918, Zpravodaj SSČSZ č. 2/2005, str. 19-21

Autor: Vojtěch Řezníček | 10. 8. 2006

Komentáře

To je závažné!

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223