Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

  • Cena: 450 Kč

Zpravodaj 4/2005: Měnová reforma 1953 stále zajímavá

Celistvosti z relativně krátkého časového období 1. – 18. 6. 1953, bohatě frankované známkami „staré měny“ (hodnotový poměr 1:50) a stručně nazývané „objekty měnové reformy“ (Mr 1953), zřejmě nepřestanou zajímat sběratele-specialisty. Stále je totiž možné nalézat mezi nimi zajímavosti, neobvyklosti a nahodilosti, svědčící o poměrné složitosti poštovního provozu v oněch dnech, chvatu, nevyjasněnosti a nezřídka i chybách z těchto okolností plynoucích.

V dnešních dvou ukázkách chceme na tyto zajímavosti upozornit. Nejde o „světoborné“ vzácnosti, nicméně nepříliš častý výskyt a neobvyklost jsou zřejmé.

Na první ukázce (obr. 1a, 1b) představujeme zcela „obyčejný“ dopis do 20 g odeslaný z Varnsdorfu (viz adresa odesilatele a otisky denního razítka) do Tábora. Je ofrankován 20 kusy hlubotiskem tištěné modré známky 1,50 Kčs „5. výročí vítězného Února“ (Pof. 704), tedy 30 Kčs ve „staré měně“. Dobře zachovalá celistvost s tzv. čistou frankaturou známek jediného druhu je zdánlivě nezajímavá. Při bližším pohledu však zjistíme, že kromě faktu podání v poslední den uvedeného období 18. 6. 1953 všechny otisky denního razítka v počtu 11 (2 na adresní straně a 9 na zadní straně obálky) mají v datovém můstku chybně nastavené datum „18.IV.53 -18“. Tato chyba vznikla vzájemným přehozením římských číslic „V“ a „I“, čímž místo „VI“ nalézáme „IV“ (tedy duben 1953, kdy o měnové reformě nikdo nic netušil).

Zpravodaj 4/2005: Měnová reforma 1953 stále zajímavá

Druhá ukázka (obr. 2 dole) je rovněž dosti kuriózní. Pohlednice s blahopřáním odeslaná místně v Bílině je primárně ofrankována dvěma kompletními emisemi známek z roku 1951: „Sovětský film“ (Pof. 603-605) a „Měsíc čs.-sovětského přátelství“ (Pof. 620-622), jejichž součet nominále činí 14,80 Kčs. Budí to dojem, že odesilatel chtěl vylepit potřebných 15 Kčs „staré měny“ (nedoplatek 0,20 Kčs by mu zřejmě „nevadil“), tedy 10 x 1,50 Kčs za dopisnici, přičemž si neuvědomil, že místně stačí výplatné 1 Kčs „staré měny“ (nyní v přepočtu tedy 10 Kčs). Měl však „smůlu“ v tom, že v den odeslání (a to bylo 19. VI. 1953!) již „staré“ známky neplatily. Proto jsou na pohlednici přeškrtány a přes dvě z nich je nalepena (zřejmě na upozornění poštovního úředníka nebo dokonce jím samým) zbrusu nová známka v nové měně, a to 30 h modrá „Prezident A. Zápotocký“ (Pof. 736), pro niž byl 19. červen oficiálním prvním dnem platnosti. Stačila by však známka hodnoty 20 h, tehdy nová hnědá známka s portrétem K. Gottwalda. Známka je orazítkována (i přes jednu „starou“ známku) denním razítkem „BÍLINA / 19.VI.53 – 18 / d / +++“. Takže de facto jde o celistvost „postreformní“, nicméně o to zajímavější.

Zpravodaj 4/2005: Měnová reforma 1953 stále zajímavá

A tedy: kuriozity Mr 1953 jsou stále k nalezení.

(obrázky byly dodány v černobílé kopii – pro čtenáře internetových stránek; poznámka editora)


Autor: Zdeněk Fritz | 23. 8. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

  • Cena: 999 Kč
Signoscope T3 od firmy SAFE

Signoscope na průsvitky známek T3 od firmy SAFE.

  • Cena: 4550 Kč