Zpravodaj 4/2005: Jaký byl rok 2005?

Opět se blíží konec roku a nastává čas k zamyšlení, co tento rok přinesl pro filatelisty. Samozřejmě mnoho nových hezkých i méně podařených známek, ale především událost roku – výstavu BRNO 2005. O této výstavě se napsalo a napíše ještě mnoho, ale chtěl bych popsat dojmy filatelisty, který by jednou chtěl vystavovat. Na každé výstavě známek si pozorně všímám především exponátů Československa a snažím se je hodnotit podobně jako jury, zda a jak vystavovatel prezentuje to, co napsal v úvodním listu. Podle toho jim přiděluji body a pak srovnávám, jak jsem exponáty hodnotil já a jury výstavy. V posledních deseti letech se mé hodnocení exponátů známek Československa moc nelišilo od hodnocení příslušné jury, ale na brněnské výstavě se toto mé hodnocení výrazně lišilo a to oběma směry. Vždy hledám chybu nejdříve u sebe, zda jsem něco nepřehlédl, nedocenil. Vždyť ta kritéria, která jsem si vytvořil pro hodnocení exponátů stále fungovala a nyní to už neplatí? Když jsem zjišťoval, zda jury vystavovatelům sdělovala důvody svého hodnocení, bylo mi řečeno, že nikoli.

Před dvaceti lety jsem vystavoval poprvé, pravda na oblastní a krajské výstavě, tehdy předseda jury chodil s vystavovateli od exponátu k exponátu a ukazoval chyby, kterých se vystavovatelé dopustili. Patrně evropská výstava je něco jiného než nějaká ta domácí. Po výstavě BRNO 2005 jsem chtěl připravit exponát Československa po r. 1945, ale dnes nevím, zda to stojí vůbec za tu námahu. I když musím smeknout před organizátory této výstavy, bohužel můj celkový výstavní dojem je spíše rozpačitý. Připadal jsem si takový opuštěný, ztracený jak mezi exponáty, tak celkově na brněnském výstavišti.

Na závěr ještě přidám to, co mne potěšilo. Když vyšel nový katalog POFIS 2006 – ČESKOSLOVENSKO 1945 -1992, tak jsem jeho vydání jen zaznamenal. Teprve na upozornění kolegy, že „je dobrý“ jsem si ho cestou z Poštovního muzea zakoupil. Když pominu technické chyby – z katalogu se kamsi ztratily známky (1272-1275), občas chybí obrázek vady nebo jsou zobrazeny dvě stejné vady, šipka ukazuje někam jinam, atd. – a zaměřím se na obsah, musím konstatovat, že tentokrát vydavatel vykročil správným směrem. Rozšíření informací o emisích z roku 1945 je nutno přivítat, neboť tento rok je ve sbírání čs. známek již klasikou. Byly odstraněny některé nelogické druhé typy (A1694, 1828, 2215 atd.), ale některé tam ještě zbyly (např. 2129). U emisí se objevila jména autorů známek, byly doplněny obrázky význačných vad a jejich retuší, ale někde zůstávají nepřesnosti při popisu tiskových forem, především u ocelotisku z plochých desek.

Ale ze všeho nejvíce mne potěšila nabídka kolegy Arbeita ke spolupráci na jednom dílu Monografie čs. známek po roce 1945.

Autor: František Graman | 27. 7. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223