Zpravodaj 4/2005: Chvála a stesky nad exponáty Československa II na výstavě BRNO 2005

Kdo očekával na výstavě BRNO 2005 poměrně bohatou účast specializovaných exponátů známek poválečného Československa jako v současnosti značně rozšířené a oblíbené sběratelské oblasti, byl zřejmě poněkud zklamán jejich velmi omezeným počtem. Pouhé tři vícerámové exponáty byly určitě nepříjemným překvapením a dokumentují často zmiňovaný současný nedostatek kvalitních exponátů tohoto druhu nejen u nás, ale i v zahraničí. Pro formát velké evropské výstavy údajně některé existující domácí exponáty ještě nedorostly, nekvalifikovaly se, případně je současní majitelé nepřihlásili. Dřívější výborné sbírky a exponáty z nich vytvořené většinou zmizely ze „scény“, převážně proto, že jejich tvůrci zemřeli, aniž měli pokračovatele, a tyto sbírky k velké škodě naší filatelie zmizely v temnotách likvidace a rozprodeje.

O to více jsou proto vítány exponáty nové, zatím málo známé, přesto však aspirující na slušné postavení v elitě současných sběratelských celebrit našich i zahraničních. Tři exponáty, které nyní v abecedním pořadí více či méně stručně popíšeme, mají šanci v budoucnu hrát očekávanou důstojnou roli, jeden z nich ji však nade vší pochybnost již vrchovatě naplňuje, byť zatím náležitě nedoceněn.

(1) Vladimír Babák (Zlín; č. exp. B108) vystavil exponát „Československo od r. 1945“ . Jak již toto označení napovídá, zvolil časové období velice široké a tudíž náročné, čímž sám sebe vystavil riziku nedokonalého zvládnutí určitých částí. Proto také jeho exponát působil dosti nevyrovnaně – vedle skvělých pasáží zde byly i části dosti průměrné, čímž jakoby byly poněkud degradovány části vynikající (v exponátu přece nemusely či dokonce neměly být celiny, výsadní tisk apod.). Pochvalme však položky vynikající, a to nejen svou hodnotou – spíše dnes již vzácným výskytem. Příkladem budiž téměř unikátní „obyčejný dopis do 20 g“ z měnové reformy 1953, správně ofrankovaný jedinou leteckou známkou Pof. L32, přetisk 30/50 Kčs, avšak II. typ (!), navíc s datem 7. 6. 1953 (neděle!) nebo známka Pof. 649 „Zemědělství“ (1952) s deskovou značkou. Nemluvě ovšem o známých hledaných objektech jako: PL „Kosmos 1975 – Apollo-Sojuz“ s mimořádně vzácnou jednoduchou moletáží; neperforovaný aršík „Prezident Svoboda“ (1975) s DV „čárka u nosu“; nerozřezaná dvojice aršíků „PRAGA 1962“; neperforované kompletní série „Partyzánských“ a služebních známek z roku 1945 ve dvojpáskách; zajímavé zkusmé tisky atd. I když ne jako první, avšak užitečně Babák znovu upozornil na skutečnost, že známka Pof. 1174 „Országh“ v důsledku dorývání písmene „C“ na „G“ na všech ZP (až na jedno) obou tiskových desek existuje v 99 nepatrně odlišných variantách typu I (podtypech!) a jediném typu II (populární „Orszách“). Babákův exponát obdržel v důsledku své nevyrovnanosti bohužel dosti přísně jen 68 hodnotících bodů a získal postříbřenou medaili.

(2) Karel Fischer (USA; č. B117) vystavil specializovaný exponát „Košické vydání 1945“. Známky této emise 2, 5 a 6 K „Rudoarmějec“ byly naprosto komplexně dokumentovány všemi dostupnými zajímavostmi (velké kříže s výraznými barevnými odchylkami, deskové vady, výrobní vady, další odstíny), poštovním použitím na velmi kvalitních celistvostech s různými variantami frankatur. Specializace košického aršíku měla svůj vrchol (spíše začátek) v ukázce dokonce dvou (!) původních nevydaných aršíků s odlišným grafickým řešením (nápis ČS. POŠTA v oblouku). Čtyři další známky na šířku 1,50 K, 9, 13 a 20 K byly rovněž silně specializovány (barvy, odchylky průsekového oddělování, celistvosti). Vrcholem měla být ukázka „chybotisku“ známky 13 K v růžové barvě známky 1,50 K (čtyři čtyřbloky pocházející z jednoho archu). Tato kuriozita však byla vystavovateli dosti osudná, neboť byla prohlášena za „nepochybný“ padělek, a to doslova přímo v průběhu výstavy v jedné z přednášek komise znalců VV SČF. Tím byl Fischerův exponát handicapován (autor údajně dokonce sám upozornil jury na tuto skutečnost). Je ovšem otázkou, zda výrok o nepochybném falzu je naprosto objektivní a správný, byť tomu horlivě přitakávají některé filatelistické osobnosti v ČR i SR. Jsou ovšem i takoví specialisté, kteří se zatím nebezpečně jednoznačných soudů zdržují a jsou toho názoru, že „okolnosti jsou složitější“ a že výzkum a šetření v této věci by měly pokračovat za použití všech dostupných metod a informací, přičemž by měly být zkoumány nejen exempláře p. Fischera. Jeho exponát přes uvedená fakta obdržel 75 bodů a získal velkou stříbrnou medaili.

(3) JUDr. Zdeněk Koupal
(České Budějovice; č. B105) hodnocení tohoto exponátu a závěr článku Zdeňka Fritze byly otištěné v minulém čísle Zpravodaje v souvislosti s představením Zdeňka Koupala.

Zdeněk Fritz (Psáno pro „Merkur Revui“ a pro „Zpravodaj SSČSZ“)

Za všechny sběratele druhého Československa si přeji, aby se takovýmto exponátům věnovala větší propagace, celková pozornost a aby exponáty získávaly vyšší hodnocení. editor

Autor: Zdeněk Fritz | 30. 7. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223