Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj 4/2005: Aršík PRAHA – Evropské město kultury roku 2000

Zpravodaj 4/2005: Aršík PRAHA – Evropské město kultury roku 2000

Na titulní stránce dnešního čísla Zpravodaje je obrázek aršíku, který ztvárnil zesnulý Profesor Josef Liesler. Není to proto náhoda. Tento aršík doposud nikdo nenastudoval v PM, a již dnes víme, že v našich sbírkách neskončí jen aršík standardní a aršík s nedotiskem ornamentu. Náš dopisovatel J. Zahradníček objevil zajímavost, se kterou nás nyní seznámí.

Aršík PRAHA – Evropské město kultury roku 2000

Při prohlížení tohoto aršíku POFIS č. A 250/252 se mi podařilo nalézt dvě výrazné skvrnky mezi pravou perforací a pravým okrajem aršíku. Jedna je hnědé barvy a nalézá se cca 1,5 mm od pravého okraje aršíku ve výši 11. PO (počítáno zdola) pravé perforace K2. Druhou skvrnku modré barvy lze nalézt cca 1 mm vpravo od 6. PO (počítáno shora) pravé perforace známky č. 250. Obě skvrnky lze vidět pouhým okem.

Zpravodaj 4/2005: Aršík PRAHA – Evropské město kultury roku 2000

Jelikož vlastním i aršíky bez těchto skvrnek a zároveň jsem si byl vědom i výskytu vychýleného perforačního otvoru mezi známkou 9 Kč a jejím levým kuponem na části nákladu, byl již jen krůček k uvědomění si jisté analogie s aršíkem POFIS č. A 326/329 (Ohrožení motýli) a jeho červenou a modrou skvrnkou a zároveň též vychýleným PO na části nákladu.

Prozkoumal jsem tedy všechny mně dostupné aršíky A 250/252 a dospěl jsem k sestavení následující tabulky výskytu osmi teoreticky možných variant. Písmenem „A“ jsou označeny varianty aršíků, které mám k dispozici a jejichž výskyt je tedy ověřen i jinými sběrateli.

Zpravodaj 4/2005: Aršík PRAHA – Evropské město kultury roku 2000

Netroufám si odhadnout četnost výskytu jednotlivých variant, neboť vlastním jen asi 40 kusů tohoto zajímavého aršíku. Proto prosím vážené kolegy, kteří mají tu možnost, aby se pokusili mé závěry potvrdit (či vyvrátit) a pokud vlastní variantu, která ve výše uvedené tabulce není označena „A“ a jejíž výskyt tedy prozatím není potvrzen, laskavě zaslali zprávu na e-mail:

jiri.zahradnicek@worldonline.cz. Více na www.sadsoft.webzdarma.cz.

Stručně o autorovi: Jiří Zahradníček (1955), státní úředník. Působí v oblasti specializace a studia známek ČR se zaměřením na publikování na internetu. Psáno pro Zpravodaj 1.11. 2005.


Autor: Jiří Zahradníček | 1. 8. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář