Zpravodaj 4/2005: A 0289 České barokní umění – V.V.Reiner

Dne 15.9.2005 jsem navštívil Poštovní Muzeum, abych pokračoval proti času ve studiu známek tištěných v PTC, a.s. Praha kombinovanou technikou OTp + ofset. Ke studiu mi byly předloženy následující podklady:

1) Nátisk žluté ofsetové barvy na archu papíru o rozměru 330 x 470 mm na výšku s obrazem oválu hlavou dolů. U dolního okraje je inv.č. 28 873 1/I 79 554/A 289 bzk.
2) Nátisk azurové ofsetové barvy na archu papíru o rozměru 330 x 470 mm na výšku s obrazem oválu hlavou dolů. U dolního okraje je inv.č. 28 875 5/I 79 558/A 289 bzk.
3) Nátisk purpurové ofsetové barvy na archu papíru o rozměru 330 x 470 mm na výšku s obrazem oválu hlavou dolů. U dolního okraje je inv.č. 28 877 9/I 79 562/A 289 bzk.
V levé části oválu jsou 4 bílé body (nedotisk purpurové barvy) 3) Nátisk černé ofsetové barvy na archu papíru o rozměru 330 x 470 mm na výšku s obrazem oválu hlavou dolů. U dolního okraje je inv.č. 28 879 13/I 79 566/A 289 bzk.
4) Nátisk hnědé OTp barvy na archu papíru o rozměru 170 x 235 mm na výšku. U dolního okraje je inv.č. 28 881 17/I 79 570/A 289 bzk .
5) Nátisk všech ofsetových barev na archu papíru o rozměru 330 x 470 mm na výšku, v jednonásobném provedení s obrazem oválu hlavou dolů. U dolního okraje je inv.č. 28 883 21/I 79 574/A 289 bzk .
6) Nátisk všech ofsetových barev na archu papíru o rozměru 330 x 470 mm na výšku, ve dvojnásobném provedení s obrazy oválů s hlavami proti sobě. U dolního okraje je inv.č. 28 885 25/I 79 578/A 289 bzk .
U horního obrazu oválu (Pole A) se nacházejí dvě purpurové obloukovité čárky nad „B“ (REPUBLIKA) nad oválem a azurová svislá čárka nad oválem vpravo. 7) Soutisk všech ofsetových barev a hnědé barvy OTp na archu papíru o rozměru 170 x 235 mm v jednonásobném provedení s obrazem oválu hlavou nahoru. U dolního okraje je inv.č. 28 887 29/I 79 582/A 289 bzk .
U horního obrazu oválu (Pole A) se nacházejí dvě purpurové obloukovité čárky nad „B“ (REPUBLIKA) nad oválem a azurová svislá čárka nad oválem vpravo. 8) Aršík včetně perforace o rozměru 146 x 117 mm.
U dolního okraje na rubu aršíku (na lepu) je inv.č. 28 889 33/I 79 586/A 289 bzk .
U horního obrazu oválu (Pole A) se nacházejí dvě purpurové obloukovité čárky nad „B“ (REPUBLIKA) nad oválem a azurová svislá čárka nad oválem vpravo. 9) Ocelová destička pro hnědou barvu OTp o rozměru 83 x 75 mm na šířku, která má na rubu 4 zaslepené otvory pro uchycení destičky. Destička má svislé a vodorovné záseky pro dopasování hnědé barvy OTp s ofsetem.
Bílým emailem je vyznačeno inv.č. 15 511 a vyražené číslo z tiskárny 618.

Pro lepší orientaci při rozlišování aršíků uvádím obrázek aršíku z Pole A.
(Aršík z Pole B žádné rozlišovací znaky nevykazuje).

Zpravodaj 4/2005: A 0289 České barokní umění – V.V.Reiner

Na konečné produkci se nacházejí typické ofsetové vady z nichž nejznámější jsou : na poli „A“

Zpravodaj 4/2005: A 0289 České barokní umění – V.V.Reiner


Poznámka redakce: první zmínka o poznatcích okolo tisku tohoto aršíku byla otištěna ve Zpravodaji č. 4/2001 od stejného autora z listopadu 2001. Tato dnešní studie upřesňuje nálezy a konfrontuje nálezy s materiálem, který je k dispozici v PM. Je třeba brát dnešní pojednání za krok vpřed a původní stať doplnit o dnešní poznatky.

Zpravodaj 4/2005: A 0289 České barokní umění – V.V.Reiner


Autor: Jaroslav Konečný | 25. 8. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223