Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj 4/2004: Známky pod drobnohledem - 3

Podařilo se přeci jen vyšetřit místo pro jednu stránku, proto zařazuji sice rozsahem malé, obsahem lepší, třetí pokračování o nálezech, zaslaných vámi čtenáři Zpravodaje. Nálezy pana Zahradníčka naleznete na zadní straně obálky, neboť se ve všech případech jednalo o barevné odchylky v černobílém podání "neviditelné". Na této straně uvidíte několik zajímavých nálezů našeho člena, pana Josefa Pelce z Ústí nad Labem.

Začnu známkou pofis č. 2209 z roku 1976. V emisi Staré rytiny lodí se u této známky na ZP 5 neurčeného PA nachází barevná skvrna zelené hlubotiskové barvy. Jedná se pravděpodobně o nahodilou vadu způsobenou stíracím zařízení, nebo existuje ve více exemplářích, než byla provedena retuš této VV hlubotiskového válce? Odpověď nalezneme až po prohlídce svých zásob.

Zpravodaj 4/2004: Známky pod drobnohledem - 3


Další známkou tohoto sběratele je Pofis č. 2197 Kulturní výročí 1976. Známka 20 h neurčeného ZP vykazuje vodorovnou černou rysku vedle levé paže baletky k 6. PO shora vpravo (zvýrazněno).

Zpravodaj 4/2004: Známky pod drobnohledem - 3


U známky Pofis č. 2490 – volby do zast. orgánů nominále 50 h je na ZP 42/1 modrá skvrna nad "5" hodnotového údaje. Ověřte prosím.

Zpravodaj 4/2004: Známky pod drobnohledem - 3


Zajímavý nález učinil pan Pelc u známky Pofis č. 1992 vydané k 50. výročí vzniku SSSR. Na neurčeném ZP se nachází výrazná červená skvrna mezi prvním a druhým "S" SSSR. Může to někdo potvrdit? Doložené informace budou užitečné pro autory Monografie známek tištěných na strojích Wifag v tomto období.

Zpravodaj 4/2004: Známky pod drobnohledem - 3


Také další ukázka známky není blíže určena. Jedná se o Pofis č. 2467 – 7. pětiletý plán. Na této známce je vidět zlatá vodorovná ryska mezi emblémem a letopočtem 1981.

Zpravodaj 4/2004: Známky pod drobnohledem - 3


Ukázku skvrny hlubotiskové barvy vidíte opět na známce Pofis č. 2007 hodnoty 1,60 Kčs emise Česká a slovenská grafika z roku 1973. Nad kouřem komína je zřetelný modrý oblouček ve tvaru "U".

Zpravodaj 4/2004: Známky pod drobnohledem - 3


U této emise ještě zůstaneme, avšak v roce následujícím. Na známce Pofis č. 2067 hodnoty 60h se nachází svislá ocelotisková ryska v obraze známky nad číslicí "6" hodnotového údaje.

Zpravodaj 4/2004: Známky pod drobnohledem - 3


Poslední dnešní ukázkou DV je vodorovná černá ryska nad jménem autora návrhu známky Pofis č. 2109 hodnoty 1,60 Kčs emise k 100. výročí UPU (na jiném místě Zpravodaje přinášíme článek ke 130. výročí založení této mezinárodní organizace). Ryska je dobře znatelná. U všech známek se nepodařilo zjistit konkrétní ZP.

Zpravodaj 4/2004: Známky pod drobnohledem - 3


Pomoci by mohli zejména obchodníci, u kterých se mohou nalézat ještě celé PA těchto známek. Podají nám informace?


Autor: Redakce SSČSZ | 5. 4. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články