Zpravodaj 4/2004: Rozlišení TL 0396 Europa – prázdniny 9,- Kč

Ve dnech 22. 7. 2004 a 3. 8. 2004 jsem navštívil Poštovní Muzeum (PM) za účelem studia předloženého materiálu získaného při tisku známky 0396 EUROPA - Prázdniny 9,- Kč, vydané 5. 5. 2004. Ke studiu mi byly předloženy následující materiály:

 • definitivní náhled všech barev 16 polí TL včetně perforace a zažehlených 16 kusů hologramů na formátu papíru 640 x 480 mm na šířku. U dolního okraje je znázorněna barevná stupnice. U barevné stupnice CMYKu bohužel tentokrát žádná legenda není. (obr. 1)


 • Definitivní náhled všech barev 16 polí TL bez perforace a bez hologramů.


 • Formát papíru 640 x 480 mm na šířku se zažehlenými 16 ks hologramů.


 • Náhled pouze červené barvy přímé


 • Náhled pouze purpurové barvy – Magenty M


 • Náhled pouze azurové barvy – Cyan C


 • Náhled pouze žluté barvy – Yellow Y


 • Náhled pouze černé barvy – Black KStudiem předložených náhledů byly ověřeny výrobní vady charakterizující jednotlivé TL označené velkými písmeny abecedy A až P na následujících obrázcích č. 2 až 7. Chci upozornit na to, že všechny výrobní vady zjištěné na zakoupených TL odpovídají ověřeným VV na předložených náhledech v PM a umožnily mi tak identifikovat polohu TL v celé 16ti kusové sestavě.

Nahodilé VV, které jsou jistě zpestřením každé sbírky, na tomto místě popisovány nejsou. Projevují se převážně jako větší či menší skvrny žluté barvy místo zelené, jsou tedy způsobeny nedotiskem azurové barvy a tyto na předložených náhledech zjištěny a ověřeny nebyly.

Na závěr lze ještě dodat, že TL byl tištěn formou 16 TL x 6 ZP na papír s přísadou fl (svítí sytě žlutě) anglické provenience a perforace byla provedena tentokrát HZ postupujícím zprava s rozměry zoubkování HZ 11 1/4 : 11 1/4, MPO 0,96 mm. Rozměr TL po rozřezání tiskového archu je 150 x 112,5 mm na šířku.

Zpravodaj 4/2004: Rozlišení TL 0396 Europa – prázdniny 9,- Kč


Na tomto obrázku (obr. 1) vidíte uspořádání TF. Na papíru o rozměru 640 x 480 mm bylo rozmístěno celkem 16 TL. Po tisku barevným ofsetem byly na TA nažehleny hologramy. Poté byly jednotlivé TA opatřeny hřebenovou perforací a posléze rozřezány na konečný formát TL. Rozlišení TL je patrné z následujícíh obrázků 2 až 7. (TL jsou sloučeny po 3)

Zpravodaj 4/2004: Rozlišení TL 0396 Europa – prázdniny 9,- Kč


A1 u ZP 1 červená ryska v LHR TL nad 3. PO zprava
A2 u ZP 2 červený bod nad "I" (REPUBLIKA) nad perforací
A3 u ZP 3 červený bod nad "RE" (REPUBLIKA) u horního okraje TL
A4 u ZP 4 modrý bod pod 3. - 4. PO zprava
A5 ZP 4 růžová šikmá čárka na levém stehně muže
A6 ZP 5 výrazný červený bod v PDR známky šikmo vpravo nad "P.HRACH"
B1 u ZP 1 modrý bod nad "L" (REPUBLIKA) nad perforací
B2 ZP 1 modrý bod v Kč
B3 u ZP 1 černý bod u levého okraje TL v úrovni topůrka sekery
B4 u ZP 2 černý bod nad "U" (REPUBLIKA) u horního okraje TL
B5 ZP 3 červený bod nad lesem pod "E" (ČESKÁ)
B6 ZP 3 žlutá šikmá čárka nad "E" (EUROPA)
B7 u ZP 3 dva černé body u pravé svislé perforace
B8 u ZP 3 dva černé body u pravého okraje TL za zády ženy
C1 u ZP 1 modrý bod nad 8. PO zprava nad perforací
C2 u ZP 1 modrý bod u levé svislé perforace pod zápěstím muže
C3 ZP 2 žlutáskvrnka u košíčku
C4 ZP 3 černý bod u 6. - 7. PO shora vpravo u PO
C5 u ZP 4 červený bod u levého okraje TL pod zápěstím muže
C6 u ZP 4 červený bod šikmo vlevo dolů před 2004, pod perforací
C7 ZP 6 modrá ryska v 9


Zpravodaj 4/2004: Rozlišení TL 0396 Europa – prázdniny 9,- Kč


D1 u ZP 1 modrý bod nad 8. PO zprava nad perforací
D2 ZP 1 černý bod pod "P" (REPUBLIKA) nad stromy
D3 u ZP 3 modrý bod nad "KÁ" (ČES) nad perforací
D4 u ZP 3 dva modré body za zády ženy u okraje TL
D5 ZP 3 černý bod u 4.-5. PO zdola u levé svislé perforace
D6 u ZP 4 modrý bod pod 2. PO zprava u dolního okraje TL
D7 ZP 5 žlutá skvrnka za patou pravé nohy muže
E1 u ZP 1 červený bod v úrovni topůrka sekyrky vlevo od svislé perforace
E2 ZP 1 černý bod v "E" (ČESKÁ)
E3 ZP 1 růžová skvrnka a ryska na levé noze muže
E4 ZP 2 bílý bod v "S" (ČESKÁ)
E5 ZP 2 růžová skvrnka na levé noze muže
E6 ZP 3 žlutá oblá ryska v lese pod "Č" (ČESKÁ)
E7 ZP 3 červený bod u 4. PO zdola pravé svislé perforace!
F1 u ZP 1 modrá obloukovitá ryska nad "UB" (REPUBLIKA) nad perforací
F2 ZP 1 červený bod u patky "P" (REPUBLIKA)
F3 ZP 4 červená ryska z horní patičky "E" (ČESKÁ)
F4 ZP 6 černý bod nad "U" (REPUBLIKA) nad rámem
F5 ZP 6 žluté vlákno nad košíkem
F6 u ZP 6 červený bod šikmo vlevo dolů od 2004 pod perforací
F7 u ZP 6 dva červené body v PDR TL


Zpravodaj 4/2004: Rozlišení TL 0396 Europa – prázdniny 9,- Kč


G1 u ZP 1 modrý výrazný bod nad 3. PO zleva u horního okraje TL
G2 ZP 1 modrý bod pod "E" (REPUBLIKA)
G3 ZP 1 červená skvrnka uvnitř bříška hodnotového údaje 9,- Kč nahoře
G4 ZP 1 červená skvrnka pod obloučkem nožičky hodnotového údaje 9,- Kč
G5 ZP 5 modrý bod před "Č" (ČESKÁ) dole
G6 ZP 5 červený bod před P. HRACH, šikmo vlevo nahoře
G7 u ZP 6 dva modré body do obloučku pod nohama dívky u dolního okraje TL
H1 u ZP 1 červený bod nad 2. - 3. PO od levého okraje TL dole
H2 ZP 1 žluté vlákno před pravou nohou chlapce
H3 ZP 2 žlutá skvrna v zeleném kopci pod "Č" (ČESKÁ)
H4 ZP 4 přerušená svislice "K" (ČESKÁ)
H5 ZP 4 purpurová skvrna za zadkem ženy přes kmen břízy!!!
H6 ZP 5 žlutá skvrna v zeleném stromě pod "K" (ČESKÁ)
H7 u ZP 5 modrá obloukovitá ryska pod LDR hologramu
I1 u ZP 1 černý bod nad svislicí "B" (REPUBLIKA) nad rámem
I2 ZP 3 černý bod nad LHR rámu
I3 u ZP 3 modrý bod nad svislicí "L" (REPUBLIKA) nad perforací
I4 ZP 4 modrý bod v úrovni 3. - 4. PO shora u okraje TL
I5 ZP 4 černý bod v úrovni 2. - 3. PO zleva u okraje TL
I6 ZP 4 tři modré body nad 5. - 6. PO zleva dole
I7 ZP 5 červené vlákno vlevo nad "R" (REPUBLIKA) mezi PO


Zpravodaj 4/2004: Rozlišení TL 0396 Europa – prázdniny 9,- Kč


J1 ZP 1 černý bod na tričku muže
J2 ZP 2 modrý bod nad "E" (REPUBLIKA) nad rámem
J3 u ZP 3 modrý bod nad 6. - 7. PO zleva nahoře
J4 u ZP 4 modrý bod u levého okraje TL pod loktem muže
J5 ZP 4 žluté vlákno přes plavky dívky (čtyři různé tvary)
J6 ZP 5 žlutý bod pod vlascem udice
J7 u ZP 6 červený bod vpravo od svislé erforace za zády ženy
J8 u ZP 6 modrý bod pod 2004 pod perforací
K1 ZP 2 žlutá skvrna v lese pod "E" (ČESKÁ)!
K2 ZP 4 žlutý bod na dolním levém křídle admirála
K3 ZP 4 červený bod nad 5. PO zprava dole (někdy se ztrácí v PO)
K4 u ZP 4 modrý bod pod P. Hrach u dolního okraje TL
K5 ZP 6 modrý bod mezi "UB" (REPUBLIKA)
K6 ZP 6 červený bod pod "A" (REPUBLIKA) na rámu
K7 ZP 6 červený bod nad 5. PO zprava dolní perforace
L1 ZP 2 modrý bod na stehně ženy
L2 u ZP 2 modrý bod nad 5. - 6. PO zprava nahoře
L3 ZP 4 modrý bod před 9,- Kč pod "U" (REPUBLIKA)
L4 ZP 5 modrý bod nad "EP" (REPUBLIKA) nad rámem
L5 ZP 6 červený bod mezi PO vlevo pod 2004


Zpravodaj 4/2004: Rozlišení TL 0396 Europa – prázdniny 9,- Kč


M1 u ZP 1 modrý bod nad pravou svislou perfoací u okraje TL
M2 u ZP 1 modrý bod vlevo od svislé perforace v úrovni 3. - 4. PO zdola
M3 u ZP 2 červený bod nad "RE" (REPUBLIKA) u okraje TL
M4 ZP 2 modrý bod nad "Č" (ČESKÁ) nad rámem
M5 u ZP 3 dva modré body nad "ČE" (ČESKÁ) u okraje TL
M6 u ZP 3 modrý bod vpravo od svislé perforace v úrovni ramene ženy
M7 ZP 4 žlutá klínovitá čárka u ruky s pytlíkem ryb
M8 u ZP 6 modrý bod nad 6. - 7. PO dolní perforace zleva
N1 ZP 1 žlutá skvrna v zeleném kopci pod "Á R" (ČESKÁ REPUBLIKA) - ač ověřeno v PM, nachází se jen na části nákladu
N2 ZP 2 černý bod v "Č" (ČESKÁ)
N3 u ZP 3 dva modré body vpravo od svislé perforace
N4 ZP 4 modrý bod za P. HRACH
N5 ZP 5 dva modré body pod "U" (REPUBLIKA)
N6 ZP 6 červená krátká ryska pod "ČE" (ČESKÁ)
N7 ZP 6 žlutý bod nad pravou rukou u okraje rámu
O1 u ZP 1 modrý bod nad 7. PO zprava
O2 ZP 1 červený bod pod šikmou dolní nožičkou "K" (REPUBLIKA)
O3 u ZP 2 červený bod nad "Á R" (ČESKÁ REPUBLIKA) nad perforací
O4 ZP 2 červený bod nad "U" (REPUBLIKA) nad rámem
O5 ZP 2 bílá obloukovitá ryska v řece před stehnem muže - ač ověřeno v PM, nachází se jen na části nákladu
O6 ZP 5 červený bod před letopočtem 2004 mezi PO


Zpravodaj 4/2004: Rozlišení TL 0396 Europa – prázdniny 9,- Kč


P1 ZP 1 modrý bod v hodnotovém údaji 9,- Kč
P2 ZP 2 černý bod u LDR rámu v úrovni 3. - 4. PO zdola
P3 u ZP 3 černý bod nad 3. PO zleva
P4 u ZP 3 černá nahoře zaoblená ryska nad 7. - 8. PO zleva
P5 u ZP 6 modrý bod pod 9. PO zleva uprostřed okraje TL
P6 u ZP 4 červený bod pod 3. - 4. PO zleva u dolního okraje TL
P7 ZP 6 černý bod v hodnotovém údaji 9,- KčV Praze 6. 8. 2004

Autor: Jaroslav Konečný | 1. 5. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223