Zpravodaj 4/2003: Zaostřeno na automatové známky 'hrad Zvíkov'

Je tomu již více než jeden rok, co byly dány do oběhu nové automatové známky s motivem hradu Zvíkova a v žádném filatelistickém tisku nebylo o těchto známkách publikováno nic zajímavého. Ale abych na nic nezapomněl, uvedu to, co jsme si jako sběratelé mohli přečíst. Filatelie 6/2002 str. 37 uvádí anonci na tuto známku s katalogovým označením AT 2, popisuje informace z České pošty, jak bude známka vypadat a jak se sní bude zacházet v auto-matech. Hned v čísle 8/2002 v listárně byla představena tato známka s VV, posunem soutisku barev projevující se zdvojenou konturou tisku hradu, ale žádné jiné znaky, které by usnadnili evidenci ZP. V katalogu Pofis str. 60, vydání 2003, je stručně uvedeno, že se i u této známky vyskytují obdobné výrobní vady natištěné nominální hodnoty jako u AT 1.

Zpravodaj 4/2003: Zaostřeno na automatové známky 'hrad Zvíkov'


Nic víc, nic míň. Žádný ze sběratelů nezaslal do redakce nic, co by pomohlo určit základní členění těchto známek podle umístění v TF.

Když jsem si se zájmem přečetl pojednání o automatových známkách AT 1 od pana Šilhána ve filatelii 9/2002, napadlo mne, zda nechystá podobné pojednání i o AT 2 a tak jsem se ho na to zeptal. Jeho odpověď byla kladná. Protože se AT2 tiskla v ČR v Kolíně technikou flexotisk, bylo snazší od tiskárny získat podklady – nátisk TF použité pro výrobu kotoučů do automatů. TF obsahuje tři sloupce známek vždy po 8 ZP. Tedy výstupem z tiskařského stroje je pás známek po 3 x 1000 ks (tři kotouče po 1000 ks ZP, kde se vždy opakuje 8 ZP po sobě jdoucích). Po důkladné prohlídce nátisku TF se podařilo panu Šilhánovi a Konečnému, který s ním úzce spolupracuje, rozlišit dle určitých znaků – odchylek v rastru CMYKu - ZP z jednotlivých kotoučů a v rámci nich i znaky rozlišující jednotlivá ZP. Pan Šilhán mi dále sdělil, že jeho pojednání je již zpracované do konečné podoby a chystá ho vydat jako samostatnou příručku o automatových známkách. Doufejme, že se to podaří ještě v letošním roce a že takto obohatí filatelistickou veřejnost o další zajímavou publikaci. Protože mi to nedalo, prohlédl jsem své exempláře AT 2 a zjistil jsem, že se na nich vyskytují drobné DV, které se opakují a tudíž poslouží k vzájemnému rozlišení jednotlivých ZP TF. Ale nemám takové podklady, se kterými bych mohl DV porovnat, proto otiskuji tyto DV jen jako výzvu, aby i těmto známkám věnovali sběratelé pozornost, neboť není vyloučeno, že některá DV bude zařazena i do specializovaných katalogů. Já svůj typ mám a nyní se s Vámi o něj podělím.

Zpravodaj 4/2003: Zaostřeno na automatové známky 'hrad Zvíkov'


Modrý bod vpravo od názvu HRAD ZVÍKOV

Zpravodaj 4/2003: Zaostřeno na automatové známky 'hrad Zvíkov'


Modrý bod pod písmenem "Í" názvu ZVÍKOV
Levá svislice písmene "H" názvu HRAD je kratší. Toto je můj tip na DV, která si zaslouží pozornost.

Zpravodaj 4/2003: Zaostřeno na automatové známky 'hrad Zvíkov'


U dalších známek jsem našel modrou skvrnu před písmenem "Č" dole v názvu ČESKÁ a drobné dvě tečky pod písmeny "Í" a "O" názvu ZVÍKOV. Podotýkám, že zatím nejsem schopen určit konkrétní ZP ani kotouč, ale s novou příručkou pana Šilhána to bude zajisté hračka.

Zpravodaj 4/2003: Zaostřeno na automatové známky 'hrad Zvíkov'


Další drobná DV je patrná v pravé části známky v úrovni písmen "OV" názvu ZVÍKOV. Na úpatí kopce pod těmito písmeny se nachází vodorovný vryp a druhý identický znak je modrý bod těsně u spodního okraje známky v místě, kde se tiskne hodnotový údaj (při normálním tisku hodnota haléřů).

Zpravodaj 4/2003: Zaostřeno na automatové známky 'hrad Zvíkov'


Na jiných známkách jsem zase našel modrou tečku vlevo na hladině přehrady nad místem, kde se tiskne hodnotový údaj – nad hvězdičkou před hodnotou korunového údaje.

Zpravodaj 4/2003: Zaostřeno na automatové známky 'hrad Zvíkov'


Opět zajímavá DV – šikmá čárka pod písmenem "K" názvu REPUBLIKA, drobné modré body v pravém okraji známky za "A" a drobný modrý bod pod písmenem "E" v názvu REPUBLIKA.

Zpravodaj 4/2003: Zaostřeno na automatové známky 'hrad Zvíkov'


Poslední mnou zjištěná DV je modrý bod vpravo od prvního písmene "E" jména autora BENEŠ.

Autor: Josef Fronc | 19. 6. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223