Zpravodaj 4/2003: Zajímavosti na známkách

V této rubrice budeme zveřejňovat ty příspěvky, které dostáváme od Vás čtenářů, a které nevydají svým rozsahem na samostatný článek. Jako první jsem rozlepil obálku od pana Dr. Vostatka z Pardubic. Zaslal kopie známek č. 201 Vodnář s emise Znamení zvěrokruhu. V pravé části známek je modrozelený proužek barvy zasahující do obrazu známky.

Zpravodaj 4/2003: Zajímavosti na známkách


"Při prohlížení denní korespondence jsem objevil doporučený dopis odeslaný z Pardubic. Na vodnáři jsem objevil modrý pruh po celé délce pravé strany známky asi 2 mm široký. Protože jsem znal odesílací podnik, zašel jsem se tam podívat. Opravdu měli několik desítek těchto známek na frankování, ale už roztrhané na desetipásky. Podle toho jsem zjistil, že jde o známky z desáté řady. Bohužel se nedalo zjistit jak to vypadá na okraji PA, ani kdy byla známka tištěna. Možná, že se s touto VV již někdo setkal a může sdělit podrobnější poznatky."

S touto konkrétní vadou i stejnou vadou na jiných známkách se setkalo již více sběratelů. Barevné pruhy na okrajích PA jsou způsobeny vadou stíracího zařízení, které je součástí každého válce na rotačním stroji Wifag. Většinou, když pruh nezasahuje do obrazu známky, pouští tyto PA výstupní kontrola do provozu. V případě nálezu pana Vostatka tento PA unikl pozornosti výstupní kontroly a dostal se tak na poštovní pře-pážku. Další ukázky stejné VV jsou vidět na následujících obrázcích, včetně VV na Vodnáři, tentokráte pruh barvy nezasahuje do známky.

Zpravodaj 4/2003: Zajímavosti na známkách


Ukázky typické VV stíracího zařízení na různých známkách ČR zaslal pan Karel Popek z ČB, který se této VV věnuje a přislíbil napsat článek na toto téma. Zajímavé jsou i vady stěru u ocelotiskové barvy. V článku budou i ukázky.

Další materiály ke zveřejnění do redakce zaslal zkušený dopisovatel, pan Vodička z Ostravy. Svými poznatky udělá radost hned několika skupinám sběratelů najednou. Nejprve jde o známku č. 3, která byla dle sběratelů dat tisku mimo jiné tištěna ve dnech 11., 12., 15., 16., 17., 18. a 19. 3. 93. V řadě dat chybí logicky sobota 13. a neděle 14. 3. Pan Vodička ale zaslal fotokopii pětipásky s datem 13. 3. Buďto pracovník PTC špatně nastavil datumovník, nebo měli v PTC mimořádnou sobotní směnu. Specialisté na data mohou rozluštit podle čísla PA 244XX, jak to bylo doopravdy. (podle fotokopie nejde asi o nedotisk osmičky).

Zpravodaj 4/2003: Zajímavosti na známkách


Další zaslaná ukázka potěší specialisty na vychýlené PO, i když se jedná o známku z roku 1987, tedy období ČSR II, které se snad podaří mezi sběrateli vzkřísit. Známka má číslo Pofis 2824, jedná se o 70. výročí vzniku Československa. Na ZP 1 je pěkný posunutý a částečně vychýlený 4. PO nahoře zleva. Panu Vodičkovi odpovím na jeho poznámku o chybně nastaveném datu u letopočtu 37 versus 87. Nejedná se o rok 37, ale nedotisk číslice 8 roku 87. S těmito nedotisky se potýkáme i u známek současných, kdy je někdy velice obtížné rozluštit, jedná-li se o 3, 6, 8 nebo 9. Až při několikanásobném zvětšení je vidět slabá linka, určující správnou
číslici.

Zpravodaj 4/2003: Zajímavosti na známkách


Na závěr svých příspěvků zasílá pan Vodička ukázky pěkných DV opět na známkách ČSR II (díky za ně). Známky č. 2127 – 29 již některé DV katalogizované mají, o těch zaslaných jsme ještě nepsali. Podívejte se.

U známky 2127 na ZP 26/2 našel pan Vodička svislou čárku nad koncem druhého "K" názvu Kľak, na ZP 31/2 tedy hned pod sebou našel svislou čárku přes "háček" písmene "Š" názvu Semeteš. U známky 2128 na ZP 31/1 našel čárku spojující písmena "O" názvu Vlkolinec a "B" názvu Baláže, nad "O" jsou ještě dvě tečky. Na poslední známce 2129 je na ZP 26/2 svislá čárka vlevo nad číslicí "1" hodnotového údaje 1,20 Kč.

Dnešní zajímavosti zakončíme materiálem, který do redakce poslal pan Oppolzer z Českých Budějovic. Zajímal se o aršík Praha – Evropské město kultury roku 2000 s označením A250/252, vytištěný technikou OTp + OF. Pan Oppolzer prohlédl větší množství aršíků a podle rozdílů patrných v symbolu hudby – harfy, rozděluje aršíky do dvou skupin. Na obrázcích je patrné, že v dolní části těla harfy (okrová barva) jsou po stranách dva bílé kroužky (na obrázku zvýrazněné černě pro lepší viditelnost), které se postupně zmenšují, až jsou skoro neznatelné. Dále se na ZP 1 (známka 17,- Kč) nachází pod písmenem "M" MĚSTO drobná VV – bílý kroužek v modrém poli vedle bobule snítky.

Zpravodaj 4/2003: Zajímavosti na známkách


Všechny tyto aršíky měly ornament vlevo od harfy v pořádku, tedy plně dotištěný. U druhé skupiny je ornament buďto dotištěný nebo nedotištěný, modrý kroužek je skoro neznatelný a bílé kroužky v okrové barvě těla harfy jsou skoro neznatelné – vyplněné okrovou barvou. Pan Oppolzer si pro své členění nazval první variantu jako A, druhou jako B a takto má i aršíky zařazeny ve sbírce. (tři varianty: A, B1 s dotištěným ornamentem, B2 s nedotištěným ornamentem). Zbývá vyzvat čtenáře, aby dali najevo svůj názor na VV ofsetového tisku, jak je členit a eventuelně katalogizovat. Já osobně na svých aršících variantu s kroužky v harfě nemám, našel jsem zato ještě nedotisk modré barvy u stejné známky, ale o kousek výš, viz někdy příště. Pro dnešek tuto rubriku končím, těším se na další příspěvky od čtenářů. Další číslo Zpravodaje 1/04 vyjde v únoru 2004. Mimo pravidelných rubrik se také dozvíte termín jarního setkání SSČSZ. Proto pište nejlépe o Vánocích, kdy na našeho koníčka zbývá přece jen více času než v plném pracovním nasazení. Uzávěrka čísla 1/04 bude posledního února.

Za všechny dopisovatele zpracoval příspěvek a obrázky doplnil Josef Fronc.

Autor: Redakce SSČSZ | 23. 6. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223