Zpravodaj 4/2003: Věnujme pozornost neobvyklým celistvostem

Někdy se nám dostanou do rukou celistvosti s čs. známkami, které na první pohled nevyvolají zvýšenou pozornost, avšak při pozornějším a detailnějším prozkoumání zjistíme, že jsou více než pozoruhodné a mohou se stát cennou součástí specializované sbírky. Uveřejňujeme ukázky takových celistvostí ze dvou časově vzájemně odlehlých období ČSR I a ČSR II.

Zpravodaj 4/2003: Věnujme pozornost neobvyklým celistvostem


První ukázkou (obr. 1) je doporučený a spěšný dopis, odeslaný místně v Mladé Boleslavi dne 30. X. 1919, frankovaný známkami ČSR I č. Pof. 27B (15 h), 29A (50 h) a 32A (120 h) v úhrnné hodnotě 1,85 Kč (185 h), navíc s použitím tzv. návratky. Použitými známkami jsou tři hodnoty emise známek "Legionářských", vydaných k 1. výročí vzniku ČSR dne 27. 10. 1919. Jak známo, tyto známky měly extrémně krátkou dobu platnosti – pouhých 8 dní do 3. 11. 1919. Především proto (spolu s faktem, že velká část nákladu všech hodnot byla opatřena pamětními přítisky a použita k nejrůznějším pamětním, filatelistickým i suvenýrovým účelům) bylo možné využít těchto známek v běžném poštovním provozu v jejich prvotní výplatní funkci velmi omezeně. Ještě méně obvyklé jsou zásilky nestandardní, jakou je i naše ukázka. Uhrazené poštovné v rámci II. tarifního období (od 15. 5. 1919 do 14. 3. 1920) u této zásilky činí:
- dopis do 20 g v místní přepravě - 25 h;
- příplatek za doporučenou zásilku - 50 h;
- příplatek za spěšné doručení - 60 h;
- příplatek za doručenku (návratku) - 50 h.

Zpravodaj 4/2003: Věnujme pozornost neobvyklým celistvostem


Celková částka 185 h ve vylepených známkách je tedy naprosto přesně v sou-ladu s platným tarifem. Známky jsou znehodnoceny tehdy ještě běžným dvoukruhovým denním razítkem rakouské provenience, avšak "znárodněným" odstraněním německého názvu Mladé Boleslavi v pravém segmentu.

Zda tato zásilka vznikla z běžné denní potřeby nebo se na jejím vzniku podílel dobře informovaný a s tarify přesně obeznámený filatelista (dopis otce synovi), lze již těžko jednoznačně určit. Přikláním se k druhé možnosti. V každém případě však je zásilka autentická, u níž je přesně dodržen platný tarifní předpis a veškeré další provozní předpisy. V tom je její dokumentární hodnota a sběratelská exkluzivita nezpochybnitelná.

Druhá ukázka (obr. 2) z poválečného období zdánlivě s předchozím objektem nijak nesouvisí. A přece obě celistvosti spojují dvě zajímavé skutečnosti: krátkost doby platnosti použitých známek a zvláštní způsob doručení. Tato doporučená zásilka je správně ofrankována, a to smuteční známkou 8 Kčs (Pof. č. 484), vydanou k úmrtí prezidenta Dr. E. Beneše dne 29. 9. 1948, která však byla již 27. 10. 1948, tj. přesně po 31 dnech platnosti, stažena z oběhu (zřejmě především z politických důvodů po únoru 1948). Tím se stala známkou s nejkratší dobou platnosti ze známek poválečného období (pomineme-li leteckou známku L16, jejíž jednoúčelové vydání je dostatečně známou sku-tečností).

Zpravodaj 4/2003: Věnujme pozornost neobvyklým celistvostem


Naše zobrazená celistvost byla odeslána z pošty Brno 1 v poslední den platnosti známky 8 Kčs (viz razítko BRNO 1/2b/27.X.48-15), ale navíc byla odesilatelem určena do vlastních rukou adresátky, což dokládá doruční známka 2 Kčs (Pof. č. DR3) v levém horním rohu obálky (platnost skončila až 18. 6. 1953). Tato známka se na autentických celistvostech, které nejsou filatelistickými "mache", vyskytuje poměrně zřídka. Tím spíše je pozoruhodný společný výskyt se smuteční Benešovou známkou na nefilatelistické doporučené zásilce.

Všímejme si tedy celistvostí, které nám přicházejí do rukou – mnohdy při troše štěstí a pozornosti můžeme "objevit" zajímavý přírůstek do našich sbírek.

Autor: Zdeněk Fritz | 9. 6. 2004

Komentáře

první celistvost

RE: první celistvost

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223