Zpravodaj 4/2003: Úvodník

Vážení čtenáři,
barevný podzim je v plném proudu, dny se nám zkracují, přízemní mrazíky avizují pomalý nástup vlády paní Zimy. Všechny tyto aspekty naznačují, že zahrádkáři, kolaři, a jiní sběratelé známek, kteří tráví čas i v přírodě, budou mít více času na svého koníčka – filatelii. Osobně očekávám od těch čtenářů, kterým se 3. číslo Zpravodaje líbilo, že si tentokrát trochu času najdou a napíší třeba kratičký příspěvek na zajímavé téma, aby byl Zpravodaj opravdu zpravodajem Vaším a ne mým. Tentokrát je číslo zaměřeno na představení České pošty, s.p. všem, kdo tuto instituci vnímají jen jako postávající účastníci front, čekající na předání doporučené zásilky u přepážky. Pošta je také partnerem sběratelů a vy se dozvíte proč.

V dnešním úvodníku dostal prostor tajemník VV, pan Martínek, aby informoval o tom, jak dopadla anketa s návratkou.

Josef FroncAnketa s návratkou – a co dál?

Cílem ankety, kterou připravil VV Společnosti prostřednictvím vložené návratky ve Zpravodaji 2/03, bylo především získat potřebné informace, tedy zjistit:
1) oblasti sbírání známek našich členů a tím směrem orientovat články,
2) míru používání počítačů našimi členy a tím možnost zasílání čísel zpravodaje prostřednictvím internetu, který umožňuje předávání informací ve vyšší kvalitě než je tisk + barvu,
3) hledat nové cesty placení členských příspěvků,
4) dát do aktuálního stavu údaje adres současných odběratelů.

V anketě zaslalo odpověď jen 45,14 % členů z ČR, nikdo ze Slovenska a pouze dva členové z ostatní ciziny. Domnívám se, že je škoda, když člen naší společnosti není schopen věnovat pět minut na odpověď a obětovat jednu známku, přičemž mohl každý s návratkou zaslat jakýkoli námět na vylepšení, krátký článek pro zveřejnění,… Cílem této akce bylo zlepšit práci VV na základě námětů členské základny. Někteří z Vás označili v návratce souhlas s publikační aktivitou, proto brzy očekáváme Vaše články.

Oblasti sběratelského zájmu ze zaslaných:
ČSR I 1918 – 39 30,1 %
P ČaM 1939 – 45 14,0 %
ČSR II 1945 – 92 63,4 %
ČR 1993 – dále 83,9 %
Slovensko 10,8 %

(63,4 % zájmu o ČSR II neodpovídá počtu za-sílaných příspěvků s tímto tématem do re-dakce, přitom tato oblast není zdaleka probá-dána a odhalí jistě mnohá překvapení.)

Známe-li rozložení sběratelského zájmu, nemělo by být problémem, aby se v obdobném poměru věnoval těmto oblastem prostor i ve Zpravodaji. Čekáme tedy na Vaše zajímavé příspěvky z těchto období. Všichni přispěvovatelé budou zvýhodněni – neplacená inzerce ve Zpravodaji + cena za aktivitu.

Chtěl bych v této souvislosti znovu poukázat na autory jednotlivých příspěvků. Každý z nás si může prolistovat pár posledních čísel Zpravodaje, aby zjistil, že zveřejněné příspěvky jsou většinou od členů VV. Každá uzavřená skupina filatelistů, ač vyspělých, se časem vyčerpá. Navíc je úzce zaměřena na svůj okruh zájmu, což nemusí odpovídat zájmům čtenářů. Nemůžeme se potom divit, že někteří členové ze společnosti vystupují s odůvodněním, že je Zpravodaj za-měřený na jinou oblast než tu, kterou sbírají oni. 30,1 % abonentů z vrácených návratek se věnuje ČSR I! Kolik z nich přispělo svými poznatky těm ostatním? Odpovězte si sami. Umíte si jen stěžovat, málokdo pochválí za snahu, učinit Zpravodaj zajímavý. Ale o to nejde, nestojíme o dopisy plné chvály, stojíme o dopisy s příspěvky pro ostatní čtenáře. Nechce se mi věřit, že všichni chceme nové informace, ale svoje nechceme ostatním zveřejnit! Tak proč tak velká pasivita ze strany členů? Musíme si uvědomit, že filatelista – jedinec nemůže být úspěšný v získání komplexních informací o známkách. Náš Zpravodaj je vhodný prostředník ve zprostředkování nových poznatků včetně těch, za které po čase zaplatíme balík jenom proto, že jsme včas na zajímavost neupozornili. Těším se na 40 ochotných čtenářů přispěvovatelů, kteří v návratce svoji ochotu publikovat potvrdily. Jsem optimista, tedy těším se na vaše příspěvky.

Narůstá také počet těch čtenářů, kteří využívají výpočetní techniku. 7 % čtenářů má zájem jen o elektronickou podobu Zpravodaje, 23 % chce podobu obojí.

Vítáme i ty členy, kteří platbu členského příspěvku provedou bezhotovostním převodem. V těchto případech je identifikace platby snadná a odpadne snad počet urgencí za opožděné platby.


Autor: Pavel Martínek | 14. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223