Zpravodaj 4/2003: Povídal jsem si s Jozefem Páleníkem

Organizační strukturu České pošty, s.p. tvoří vedle generálního ředitelství sedm regionálních a tři specializované odštěpné závody (OZ). Jeden ze specializovaných závodů, odštěpný závod Dodavatelské a obchodní služby (OZ DOS), řídí pan Ing. Jozef Páleník. Jak jsem se od něho dozvěděl, má na starosti čtyři úseky, v nichž pracuje celkem 202 zaměstnanců. Hlavním úkolem OZ DOS je centrální zásobování všech provozních jednotek České pošty veškerým zbožím a materiálem potřebným pro zajištění jejich provozu. Úkol zajisté nelehký, vždyť v jejich centrální databázi je založeno přes 95 000 položek nejrůznějších materiálů a zboží, které nakupují od dodavatelů. Musí je skladovat a starat se o jejich včasnou distribuci k jejich zákazníkům, kterých je přes pět tisíc. Každoročně tak sklady DOS vyexpedují kolem jednoho miliónu položek a vystaví na čtvrt miliónu faktur a dodacích listů. Zásobování ve všech komoditních skupinách (ceniny, filatelie, tiskopisy, poštovní materiál, oděvy, provozní materiál, ...) musí fungovat spolehlivě s dodržováním stanovených limitů zásob i časových lhůt. Že se to DOSce daří plnit ukazují čísla, které mi pan ředitel sdělil. Spolehlivost dodávek se již několik let pohybuje přes 95 % a v kategorii cenin a filatelistického zboží dokonce na 100 %.

Nás, sběratele filatelistického materiálu, nejvíce zajímá úsek náměstka pro provoz, protože do jeho působnosti spadá i samostatný odbor POSTFILA, který odpovídá za realizaci schváleného emisního plánu českých poštovních známek. Pan Páleník mi ještě ochotně sdělil vnitřní členění tohoto odboru. Protože došlo ke změnám, bude vhodné o nich informovat i naše čtenáře. V současné době má Postfila osm oddělení a jeden referát. O všechno se stará 42 zaměstnanců, kteří mají na starosti vedení skladové evidence svěřených materiálů, zajišťují podmínky pro skladování, zpracovávají objednávky, zabezpečují distribuci cenin a ostatního zboží pro potřeby poštovního provozu i externích odběratelů, pro-vádějí fakturaci, vyřizují reklamace, starají se o inventarizaci, zpracovávají rozbory pro řízení atd. Vlastní členění je na oddělení: nákupu, propagace a výtvarných návrhů, novinkové služby, cenin, filatelie, zahraničního obchodu, odbytu. Zmíněný referát je zaměřený na maloobchodní prodej a jedná se vlastně o prodejnu, která byla po povodních nově vybudována v areálu OZ DOS. Novinkou je také změna referátu známek s kuponem pro přítisky na oddělení. Toto oddělení bylo posíleno o další dva pracovníky a přemístěno do větších samostatných prostor v suterénu budovy s cílem uspokojit více zájemců a zkrátit dodací lhůty.

Odbor Postfila úzce spolupracuje se samostatným oddělením přípravy vydávání známek a samostatným oddělením filatelie generálního ředitelství České pošty. O těchto dvou odděleních se dozvíme něco bližšího někdy příště.

Za všechny čtenáře Zpravodaje a sběratele známek děkuji panu Páleníkovi za rozhovor a těším se na další povídání s vedoucí odboru Postfila, paní Alenou Ryškovou, která nám blíže představí tento odbor OZ DOS.

Autor: Josef Fronc | 24. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223