Zpravodaj 4/2003: Listárna aneb dozvěděli jsme se od Vás

V této rubrice budeme zveřejňovat Vaše ohlasy a připomínky ke Zpravodaji. Na úvod mi dovolte sdělit několik poznámek, které se také staly příčinou Vašich reakcí. Zpravodaj č. 3 byl prvním číslem, které jsem dával dohromady a tak se v něm bohužel objevily některé chyby, kterých bych se chtěl do budoucna, pokud k tomu budu mít příležitost, vyvarovat. Znovu se sluší připomenout, že nemám zkušenosti se psaním článků, některé filatelistické termíny jsem použil nevhodně, napsal jsem nešťastně i některé pasáže. Bylo prvořadým úkolem Zpravodaj rozeslat v rozumném termínu odběratelům, proto byla zanedbána jak pravopisná, tak obsahová kontrola. Nové zkušenosti jsme také museli nasbírat ohledně jiné techniky tisku a také hlavně v předtiskovém zpracování, které je odlišné od toho předcházejícího. Já doufám, že se nám i přes některé chyby povedlo náš záměr splnit k Vaší spokojenosti. Sluší se na tomto místě poděkovat panu Pittermannovi, který zajistil tiskárnu se vstřícným pracovním kolektivem, díky jemuž jste dostali do schránek Zpravodaj v dobré tiskové kvalitě.

Asi jste si všimli, že Zpravodaj vyšel opravdu ve změněné podobě. Co se týká formy a obsahu, vcelku jste reagovali pozitivně. Zpravodaj se Vám líbil, já jen poznamenám, že je škoda, že nám do redakce nechodí články s námětem z jiného období než ČR, stává se tak obsah Zpravodaje trochu monotónní a právem se někteří ozýváte, že postrádáte články o období první republiky, či protektorátu. Nebudete-li na tato témata přispívat, nebudeme mít co otiskovat.

Příjemně Vás překvapila i barevná obálka, která sice Zpravodaj zřetelně vylepšila, ale také zdražila, proto budeme muset využít její zadní stranu na takové informace, které si barvu zaslouží a pozvánky přesuneme někam dovnitř čísla. Budeme-li chtít udržet také obsáhlejší rozsah 48 stran, budeme muset zvážit dosavadní výši členského příspěvku, neboť poštovné zatím činí 12,- Kč za číslo a bez sponzorských příspěvků si asi na čtyři čísla za rok nevystačíme. Situaci by mohla vylepšit širší členská základna, proto ukazujte Zpravodaj svým kolegům a známým, ve vašich mateřských filatelistických klubech s cílem získat další odběratele, kteří by pomohli finanční situaci řešit.

Pan Oppolzer z Českých Budějovic napsal názor na článek Filatelistům se blýská na lepší časy část "Radostně na poštu": "Hodnocení či zveřejňování jmen pracovnic pošt, které budou ochotné vůči filatelistům, je velice subjektivní záležitost. Pracovnici, kterou já vyhodnotím jako velice obětavou a ochotnou, může jiný filatelista ohodnotit jako velice neochotnou." Ano, vše je v konkrétních lidech a jejich jednání. Může být někdo vůči druhému více sympatický a také podle toho více uspěje i když bude jednat se stejnou osobou. To je pravidlo, které platí ve všech ohledech ať jste kde jste, ale to bychom nesměli dělat vůbec nic. Článek byl určen pracovnicím poštovních přepážek, zatím podle došlých reakcí jej četla jen jejich malá část, nemohu prozatím posoudit, jak se s časopisem Poštovní kurýr na poštách pracuje. Pokud nebude mít pozitivní dopad na vztahy lidí, nebude mít ani pokračování. Vše ukáže doba a s Vaší pomocí budeme sledovat, zda budou převládat pošty, kam se budeme vracet rádi, či ty, kterým se budeme obloukem vyhýbat. Také pan Arbeit má v této souvislosti starost, zda uveřejněná jména ochotných pracovnic nevzbudí přesně opačnou negativní reakci. To by pro nás sběratele mělo důsledek zcela opačný a to si opravdu nepřeje nikdo z nás.

Obdrželi jsme i několik názorů k článku shrnující velikost PO současně používaných perforačních rámců. Protože je toto téma stále aktuální, najdete další náměty do diskuse v samostatném článku.

Sluší se, aby byly napraveny i ty chyby, které člověk udělá v afektu či rozrušení. Jedné takové jsem se dopustil ve svém článku I špatná zkušenost je k nezaplacení. Ve svém krátkém příběhu jsem totiž zcela nešťastně zveřejnil svoji úvahu, aniž bych dal prostor druhé straně se k případu vyjádřit. Termín "bylo mi jasné, že mi pan Beneš odpoví ..." není hoden ani senzibila, natož prostého člověka i když naštvaného. Pan Beneš mi napsal, že jsem udělal chybu, když jsem vydražený los nereklamoval, neboť reklamace Profil řeší ke spokojenosti zákazníka. Omlouvám se tedy na tomto místě za svůj nevhodný úsudek o firmě Profil. Chtěl jsem tímto článkem vyprovokovat pouze diskusi na téma "Faktory ovlivňující stálobarevnost známek", bez úmyslu někoho poškodit.

V článku ... srpnové události jsem obálku vydanou u příležitosti návštěvy V. Těreškovové v Praze nazval chybně FDC. Na základě reakcí našeho člena pana Aksamita a Ing Cacky, vedoucího sekce Kosmos České námě-tové společnosti napravuji: jedná se o upomínkovou obálku Československé pošty, nikoli o FDC. Podrobnější informace se pokusím získat. Taktéž vstupenka, která obletěla svět není celinou, ale celistvostí. Ve vzpomínce na mistra Fišera jsem omylem zaměnil předložku "od" za "do", tudíž věta o sbírce F. Ketzeka změnila význam. Mimo razítek vytvořil pan Fišer i desítky známek, což nechtěně vypadlo z textu. Tolik na vysvětlenou některých omylů. Napsala nám také řada sběratelů, kteří projevili zájem o náš Zpravodaj, s těmi jednáme o členství ve Společnosti.

Autor: Josef Fronc | 18. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223