Zpravodaj 4/2003: Aktuality

Datum vydání: 21. 6. 2004


I dnešní aktuality budou zajímavé pro sběratele specialisty a začneme je také známkou automatovou, tentokráte AT 1 s námětem hradu Veveří. Jak jsme již dnes psali v článku Zaostřeno na automatové známky, nejvíce poznatků o problémech při výrobě těchto známek u AT 1 shromáždil náš kolega Tomáš Šilhán. Ve svém článku popisuje řadu výrobních vad, skvrn modré a žluté barvy v obrazu známky - převážně hladině přehrady. Mně se dostala do ruky známka, kterou jsem získal osobně v automatu u příležitosti konání filatelistické výstavy Brno 2000. V tom shonu jsem ji nijak nestudoval, nalepil na jednu dopisnici bez známky a nechal poslat domů na svou adresu i s otiskem příležitostného razítka automobilové pošty.Teprve doma, po přečtení článku Tomáše Šilhána jsem si všiml, že je na této známce něco neobvyklého a to výrazné žluté skvrny v keřích pravé budovy hradu a navíc oranžovočervená skvrna v pravé části mostu, kterou jsem pracovně nazval "požár mostu", protože mi oheň připomíná. Na první pohled je patrné, že normální známka je vyobrazena v horní části obrázku, naopak v dolní části je vyobrazena známka s popsanou VV – nedotisk modré barvy. Opět vyzýváme čtenáře, aby se věnovali již vydaným známkám, neboť je vždy co objevovat.

Toho je důkazem i další nález velmi zkušeného a pozorného sběratele, člena našeho VV, pana Libora Krejčíka z Příbrami. Známku s portrétem prezidenta Václava Klause jsme již studovali a zajímavé DV jsme otiskli v minulém Zpravodaji. Protože se tyto výrazné DV vyskytovaly na PA 1, soustředil se zájem sběratelů převážně na tento PA. Na PA2 bylo zajímavé jen ZP 8 s nedotiskem "0" u hodnotového údaje – tedy vada u hlubotiskové barvy. Pan Krejčík si ale všiml drobné DV co do velikosti, ale velké co do významu. Na ZP 68/2 našel zdvojený otisk molety písmene "O" u jména autora návrhu O. Kulhánka, viz obrázek.Toto nové zjištění bylo objeveno za minutu dvanáct, neboť tyto známky se na poštách vyskytují již jen ojediněle. V současné době se již tiskne tato výplatní známka s novou hodnotou 6,50 Kč, takže je třeba pečlivě zkontrolovat, zda se DV budou shodovat.

U nálezů pana Krejčíka ještě zůstaneme. V minulém čísle jsme také otiskly zajímavou vadu ofsetového tisku na známce č. 095 OSN. Slíbil jsem, že se k této známce vrátím, neboť jsem obdržel další obrázky, které nález doplňují a rozšiřují.O ZP 13 jsme minule informovali. Pan Krejčík našel na jednom PA s touto vadou ještě vadu druhou, čárku na horním lístku ratolesti.

Na obrázku vlevo je vidět známá VV na ZP 23 (bílý kroužek v modrozeleném poli). Pan Krejčík ale vlastní toto ZP s další vadou - modrozelený flíček ve fialovém poli + černé skvrny v písmenu "O" slova ORGANIZACE. Tyto skvrny jsme prověřovali i na jiných PA, kde mají jinou podobu.

Jak je vidět z obrázků, bude třeba také začít komunikovat okolo VV ofsetového tisku. Zde se nedá hovořit o DV, neboť ofsetová technika tisku využívá pro přenos barvy na papír osvitu fólií s předem definovanými barvami. I když se touto technikou vyrábí známky v menším měřítku, bude vhodné co nejdříve takové vady umět rozlišovat a dle závažnosti také ohodnocovat a sbírat. Pan Krejčík dodává ještě čísla PA s uvedenými VV. Všechny uvedené nálezy pochází ze dne tisku 27.7.95 a číslo PA 048500 má kroužek v "K" na ZP 13, VV ZP 23 se nenachází. Č. PA 048600 mimo VV ZP 13 je navíc černá ryska v ratolesti, opět chybí VV na ZP 23. Č. PA 058440 je nejzajímavější, je na něm VV ZP 13, VV na ZP 23 je již přítomná, navíc je zde patrný i modrozelený flíček ve fialovém poli a černé čárky v "O". Na ostatních ZP 23 jsou černé čárky různě posunuté, zajímavé na tom je, že tyto VV pochází ze dne 26.7.95 čísla PA 033104 a 057333. Znamená to, že VV na ZP 23 se objevuje již 26.7., pak se na nějakou dobu ztrácí a opět se objevuje až 27.7. u PA č. 058440. Komu se podaří rozluštit tato malá záhada? Apropó vlastní někdo ze čtenářů i VV na ZP 11 nebo ji známe jen z fotografii v katalozích? Pokud ano, sdělte prosím čísla PA. Děkujeme.Také o výplatní známce č. 60 Ostrava z emise Městská architektura jsme psali v minulém čísle v souvislosti s rozlišným tiskem hodnotového údaje. Pan Krejčík nám poskytl zajímavý dvacetiblok této známky, bohužel neměl již okraj s datem tisku, víme jen podle DV na ZP 25, že se jedná o PA 1. Co je na něm ale zajímavé je fakt, že osmnáct známek má hodnotový údaj silný, trochu rozpitý, mimo ZP 33 a 43, kde je bezvadný, všechny číslice jsou mírně posunuté nahoru. I takovéto věci se nechají nalézt na známkách.


Následující zajímavost je také z oblasti výplatních známek, tentokráte z emise Znamení zvěrokruhu – Býk. Pan Josef Fronc objevil u této známky posun červenohnědé hlubotiskové barvy mírně dolů a doleva, takže hřbet býka je olemován jen černou ocelotiskovou linkou, hodnotový údaj je posunutý blíže ke "Kč", patrný je i posun u rohů a kopyt. Zbývá dodat, že se jedná o dotisk ze dne 16. 10. 02 s č. PA 26275.I další ukázka je od stejného badatele. Máte-li ve svých zásobách PA známky č. 185 s Františkem Kmochem, podívejte se na ZP 5 PA 1. Na detailu vlasů nad uchem je zde vidět uzavřený oblouček. Na ostatních ZP je oblouček otevřený. Podobně vypadá i ZP 48 PA 2. Jedná se o DO nebo ne? Potvrdí někdo ze čtenářů tento nález?

Na obrázku vlevo ZP 5/1 s uzavřeným obloučkem, na obrázku vpravo ZP 48/2 s uzavřeným obloučkem. Obrázek uprostřed ukazuje standardní provedení otevřeného obloučku, který se nachází na všech ostatních ZP obou PA. Jaký je tedy názor na tento nález, očekáváme ve vašich reakcích včetně potvrzení či vyvrácení, zda se vyskytuje i u někoho z vás.

Posílejte Vaše nálezy a rozšiřte tak rubriky Aktuality a Zajímavosti ve Vašem Zpravodaji!

Autor: Redakce SSČSZ

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz