Zpravodaj 4/2003: A 365 – 368 Chovatelství – akvarijní rybičky

Studiem dostupného materiálu lze vypozorovat určitou analogii s aršíkem Motýli, totiž tu, že náklad lze rozdělit podle charakteristických znaků, které se níže pokusíme popsat, na dvě části sice:

Zpravodaj 4/2003: A 365 – 368 Chovatelství – akvarijní rybičky


Jednu část nákladu s "bobulkou" lze charakterizovat společnými znaky pro tisk ofsetem u známky hodnoty:
  • 14 Kč - červený bod v "U" (REPUBLIKA)
  • 20 Kč - červený bod šikmo vpravo dole 4,4 mm pod J.a L. Knotkovi
  • 16 Kč - modrá "bobulka" v trávě

Druhou část nákladu bez "bobulky" lze charakterizovat společným znakem pro tisk ofsetem u známky hodnoty:
  • 14 Kč - červený bod vpravo od Amazonská

Z hlediska tisku černou OTp barvou můžeme náklad rozdělit na standardní, tedy bez vynechání tisku černou barvou a na část nákladu na které se nachází nedotisk černé OTp barvy nad dnem akvária, který má proměnnou výšku zleva doprava. Směrem doprava výška nedotisku narůstá, protože tiskařům se "podařilo" natisknout akvárium nesymetricky, skloněné doprava, kdy rozdíl od svislice činí nahoře cca 0,5 mm. Na delší straně akvária, tedy u jeho dna se pak tato odchylka logicky zvětšuje cca na 1 mm. Protože perforace známek musí kopírovat jejich obraz, tak i perforace aršíku vzhledem k jeho vodorovnému, nebo svislému okraji pak vychází jako šikmá viz následující obrázek.

Zpravodaj 4/2003: A 365 – 368 Chovatelství – akvarijní rybičky


Poznámka: pro větší zřetelnost šikmé perforace byl aršík naskenován z rubové strany a zrcadlově otočen, aby zůstal zachován pohled z lícové strany, což bude mít význam v dalším popisu při rozlišení perforačních rámců.

Rozsah nedotisku černé OTp barvy lze nejlépe pozorovat na kresbě kamene nade dnem akvária pod nápisem ČESKÁ REPUBLIKA. Můžeme tak najít varianty nedotisku s jednou, dvěma, třemi, nebo čtyřmi čarami na kameni, což je samozřejmě jedna z krajních variant (minimální nedotisk), která je poměrně vzácná a druhou krajnost tvoří tzv. "ztracený kámen", kdy na kameni nenajdeme žádnou stopu černé OTp barvy a tedy se jedná o maximální nedotisk, což je zase velmi vzácná varianta viz obrázky detailu "A".Tento nedotisk černé OTp barvy lze najít na obou variantách aršíku tedy s "bobulkou", tak i bez "bobulky".

Poněkud složitější se jeví popis aršíku u tzv. standardního tisku. Rozeznáváme zde totiž standardní tisk OTp + "bobulka" a standardní tisk OTp bez "bobulky" s atributy ofsetového tisku výše popsaného. Ale aby to nebylo tak jednoduché, přistupuje zde varianta standardní tisk OTp bez "bobulky", avšak se znaky ofsetu patřícímu OTp s "bobulkou", tedy s červeným bodem pod J.a L. Knotkovi + červený bod v "U" (REPUBLIKA). Tedy jde o jakýsi "hybrid" varianty s "bobulkou".

Na aršíku lze nalézt z hlediska tisku černé OTp barvy několik charakteristických znaků, které lze popsat následovně:

LHK černý bod nahoře před "T" (Trichogaster);
černý bod pod Čichavec;
černý bod před _leeri
16 Kč černá ryska nad ocasní ploutví černé ryby;
černý bod vpravo od amazonská
14 Kč černá slabá ryska mezi ocasní ploutví horní skaláry a nápisem "yllu"
PHK černý bod pod reticulata;
černý bod před tlamou druhé rybky shora vlevo;
tmavá skvrna pod tlamou druhé rybky shora vlevo
20 Kč černá svislá ryska nad tlamou dolní černé ryby

Tyto černé rysky a body mají velmi proměnlivý charakter, vytrácí se, zkracují a podobně, takže každý aršík lze vlastně nazvat "originálem". Z hlediska rozlišení a nakonec i sběratelského, tento popis ztrácí význam. Zajímavější jsou pak nálezy z oblasti ofsetového tisku. Ze známých lze uvést tyto:

LHK modrý bod před Čichavec (of 2)
LHK šedá skvrna pod tělem první rybky! (of 3)
LHK hnědý oblouček mezi vousy Čichavce vpravo nahoře (of 4)
16 Kč červený bod v zelené trávě vlevo nad oranžovou rybkou (of 5);
bílý hřbet černé a oranžové závojnatky! (posun of tisku dolů)
16 Kč zelená bobulka v trávě nad oranžovou rybkou (ve skutečnosti modrá of skvrnka)
u 16 Kč bílý bod (výpadek modré of barvy) proti dolní perforaci!
u 16 Kč světle hnědý bod na zeleném listu (of 6)
u LDK zelená skvrna u levého okraje aršíku v dolní části
12 Kč modrá skvrna vpravo od Betta
12 Kč černá šikmá ryska (anténka) na hlavě horní rybky (posun of barvy doleva)
14 Kč hnědá vlnovka nad ocasní ploutví hnědé Skaláry
u 14 Kč tmavá skvrnka ve dně akvária pod "U" (REPUBLIKA)
u PHK světle hnědý bod na zeleném listu za ocasní ploutví rybky! (of 7)
u PHK hnědá skvrna v PHR aršíku u horního okraje (of 8)
PHK žlutá skvrnka na zeleném listu v PHR perforace! (of 9)
u 20 Kč červený bod u pravého okraje akvária v úrovni nápisu Terčovec (of 10)
20 Kč stínované hřbety Terčovců (posun of barev doprava);
nedotisk modré of barvy v pravé stěně akvaria v úrovni Terčovec (of 11)

Zpravodaj 4/2003: A 365 – 368 Chovatelství – akvarijní rybičky


Poznámka: posun soutisku of barev žluté a modré doleva proti standardu vede v některých případech k perfektnímu soutisku zelené a hnědé barvy, což lze nejlépe pozorovat na listech u pravého okraje akvária. Naopak posun červené of barvy doleva vede v některých případech u známky 12 Kč k obnažení černé OTp rysky na hřbetu horní Bojovnice, která ční jak "anténka".

K perforaci lze uvést, že byly použity v průběhu výroby celého nákladu zřejmě tři perforační rámce, jejichž rozlišení je poměrně obtížné a ze sběratelského hlediska nemají pražádný význam, uvádíme je zde pouze ze studijního pohledu jako informaci pro velmi specializované sběratele. Pro rozlišení PR použijeme horní pravý roh PHK obrázku znázorňujícího šikmost perforace viz detail "B".

1. perforační rámec: MPO 1,0 mm, vzdálenost mezi PO je symetrická (0,8 mm)

Zpravodaj 4/2003: A 365 – 368 Chovatelství – akvarijní rybičky


2. perforační rámec: MPO 1,0 mm, vzdálenost mezi PO není symetrická; 2. PO shora je mírně vychýlen vpravo.

Zpravodaj 4/2003: A 365 – 368 Chovatelství – akvarijní rybičky


3. perforační rámec: MPO 1,0 mm, vzdá-lenost mezi PO je symetrická (0,7 mm)

Zpravodaj 4/2003: A 365 – 368 Chovatelství – akvarijní rybičky


Na závěr k perforaci lze ještě poznamenat, že se vyskytují aršíky s posunem perforace směrem dolů ovšem nikterak výrazným, do jednoho milimetru. Studium tohoto aršíku dále pokračuje.

V Praze 27. 10. 2003 Konečný, Krejčík, Martínek

Autor: Jaroslav Konečný | 28. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223