Zpravodaj 3-4/2002: Zemřel Ing. Zdeněk Šťástka

Další z řady smutných zpráv nás zastihla koncem října tohoto roku. Dne 21. 10. 2002 v tichosti zemřel na následky těžké choroby filatelista, jehož význam pro celou českou organizovanou filatelii je nezanedbatelný. Zdeněk Šťástka byl mimořádně aktivní filatelsita a filatelistický organizátor. S jeho jménem je trvale spojen rozmach sběratelství československých a českých známek a to především na půdě bývalé Komise čs. známky SČSF, poté Společnosti SČSZ SČF. Své poznatky intenzivně publikoval a předával je dalším sběratelům zcela nezištně. Především formou Zpravodaje komise čs. známky a posléze Zpravodaje Společnosti, jehož byl po desítky let s krátkými přestávkami, šéfredaktorem, editorem, či členem redakční rady. Získané poznatky pak přenesl především do Specializovaného katalogu československých poštovních známek PRAGA 1978, jehož byl spoluautorem a který v konečné podobě v průběhu vážné nemoci JUDr. Bernáška dokončoval po technické a výrobní stránce prakticky zcela sám. Jeho publikační činnost vlastní i organizátorská bude navždy trvalou hodnotou naší filatelie. Byl rovněž velmi dobrým svazovým jurymanem a spolupodílel se prakticky na vzniku všech svazových dokumentů, jimiž se pořádání výstav i další svazový život řídí. Mimořádně úspěšná byla jeho funkcionářská činnost. Výčet jeho funkcí by byl velice obsáhlý, takže na tomto místě připomeňme především jeho více než tři desetiletí trvající členství ve vedení Komise čs. známky či jejích nástupkyň. Prakticky po celých posledních třicet let byl rovněž členem předsednictev SČF, kde nikdy nezanedbával své povinnosti reprezentanta středočeského regionu a vždy za jeho zájmy neúnavně bojoval. Není divu, že především tato služba regionu byla příčinou toho, že se postupně a opakovaně stal nositelem nejvyšších svazových vyznamenání a ocenění. Vzpomínáme také na období, jež by se dalo nazvat vrcholem jeho filatelistické kariéry. Zdeněk Šťástka byl vedoucím filatelistického odboru Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988 a svůj náročný úkol tehdy zvládl výborně. Také díky jemu se podařilo do Prahy tehdy dostat exponáty v takovém množství a různorodosti, že na tuto výstavu světová filatelistická veřejnost vzpomíná jako na jednu z nejhodnotnějších.

Zdeněk Šťástka se pochopitelně věnoval intenzívně také své zamilované sbírce československých a českých poštovních známek. Jeho sběratelský záběr byl velmi široký a do zpracování sbírky dokázal promítnout i preciznost a systémovost inženýra stavaře, jímž po celý svůj dospělý život především byl. Jeho podíl na řadě mimořádných staveb minulého století (např. dálnice či metro) byl značný a vystavil mu profesionální vizitku naprosté spolehlivosti. A ta se projevila i ve filatelii.

Zdeněk miloval nade vše svou rodinu a dokázal se pro ni mimořádně obětovat. Spolu s manželkou vytvářeli harmonické prostředí pro výchovu a systematické vzdělání obou synů. Na ty byl jako otec nesmírně pyšný a slibně se rozvíjející profesionální kariéru obou sledoval s nesmírnou péčí a zájmem. V závěru svého života musel překonávat bolest, jimž mu jednou z nejnelítostnějších chorob připravil osud. Bylo to o to strašnější, že vše přišlo zákeřně a nečekaně rychle. Když mi Zdeněk sděloval v den zahájení letošní příbramské výstavy tu zlou zprávu, trval náš rozhovor dlouho. Také pro odmlky, jimiž chlap dává najevo že trpí. Mohu však osobně dosvědčit, že i v tomto utrpení a bolesti žil filatelií do posledního dechu. Na jeho vzkaz, který mi tlumočil jeden z jeho synů v den jeho smrti nezapomenu a budu se jím cítit vždy zavázán. Slova pro rozloučení se Zdeňkem Šťástkou se hledají těžko. A tak raději mlčme, v tichu a klidu vzpomeňme na památku skutečného muže, laskavého manžela, milujícího otce rodiny a vynikajícího filatelisty.

Ing. Pavel Pittermann, člen VV SČF, předseda komise expertů SČF

Autor: Pavel Pittermann | 31. 8. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223