Zpravodaj 3/2007: Známky pod drobnohledem

I když my, studijní sběratelé, podrobujeme poštovní známky pečlivému pozorování pod lupou či drobnohledem skoro denně (ať už se to týká barevnosti, perforace, či jiné oblasti bádání), občas se najde nějaký sběratel, který nám dá k posouzení známky se svými „úlovky“ a žádá, abychom je zveřejnili k posouzení také ostatním čtenářům Zpravodaje. Vznikla proto v roce 2005 tato rubrika, a já po delší odmlce dávám k posouzení zajímavosti, které nasbíral náš člen pan Hejnyš. Již v minulém čísle Zpravodaje na druhé straně barevné obálky jste viděli 3 ukázky z jeho sbírky. Dnes zveřejňuji zbytek a opět budu čekat na Vaše reakce či upřesnění, abychom mohli učinit patřičné závěry.

První ukázka se týká známky Pofis č. 358 a siluety hranic Československa. Pod Šluknovským výběžkem se nachází ofsetová skvrna na blíže neurčeném ZP (na mapě v místě města Nový Bor). Jde zajisté o nahodilou VV, pozorovatelnou však pouhým okem.

Zpravodaj 3/2007: Známky pod drobnohledem

Druhá ukázka se týká známky Lipová ratolest Pofis č. 373. Jedná se také o nahodilou VV – barevnou skvrnu v lipovém listu, opět na blíže neurčeném ZP. Takovéto známky by byly vhodné do exponátu, který by dokumentoval způsob tisku (u této emise HT) poštovních známek a vady, ke kterým při tisku dochází.

Zpravodaj 3/2007: Známky pod drobnohledem

U hlubotisku ještě zůstaneme. Třetí ukázka v podobě tenké čáry podél horního rámečku ZP vznikla zřejmě také nahodile, ale může se nacházet na více exemplářích; tato vada mohla být dokonce v průběhu tisku vyretušována.

Zpravodaj 3/2007: Známky pod drobnohledem

Opět neznáme konkrétní ZP, zde je tedy úvodní výzva na místě. Závěrem doplňuji, že se jedná o známku Pofis č. 653.

Přesuneme se do roku 1971 k emisi Lidová architektura. Na známce Pofis č. 1883 u ZP 46/2 neznámého data tisku našel pan Hejnyš černý vryp v podobě klínku pod třetím písmenem „S“ nápisu ČESKOSLOVENSKO.

Zpravodaj 3/2007: Známky pod drobnohledem

Stále se jedná zřejmě o nahodilou VV, ale konečné rozhodnutí určíte vy ostatní podle toho, zda se tato vada objeví také u někoho jiného. Jde o známku z krajní řady, kde se nachází počítadlo a datum tisku, proto právě sběratelé dat tisku by mohli pomoci. Jde o vadu černé OTr barvy, proto i tento obrázek není nutné umístit na barevnou stránku obálky.

Zpravodaj 3/2007: Známky pod drobnohledem

Další ukázka zajímavé DV, zde se domnívám, že může jít o vadu systematickou minimálně na části nákladu, pokud byla v průběhu tisku retušována, pochází ze známky Pofis č. 1984. U hlavního stěžně levé lodě se nachází vpravo u pozorovacího můstku podélný černý vryp – viz obrázek. Jde o ZP23/2 č. PA 10303 ze dne 20. VI. 72. Prosím ověřte.

Nyní zřejmě k nejzajímavější ukázce, ke které by se měli vyjádřit také specialisté typologické komise naší společnosti. Jde o známku Pofis č. 2129, u které katalogy Pofis uvádí typy pro známku ze ZP 35/2. Dokonce katalogizuje DV u druhého typu „tenká čára přes 1“ (na části nákladu). Z ukázky, kterou pan Hejnyš poskytl, nahlížím na problém z jiného úhlu pohledu. Posuďte sami. Obrázek patřičně zvětším, aby byly důkazy pro mé tvrzení lépe viditelné. Domnívám se, že u ZP 35/2 došlo k částečnému otisku molety, umístěném 2,5 mm nad standardní umístění obrazu známky, který byl navíc posunutý o 0,5 mm doprava. Z tohoto otisku se zachoval levý spodní roh rámečku (ne tedy popisovaná čárka jako DV u druhého typu), stopy dolního rámečku projevující se jako přerušovaná čára od 1 zasahující přes zelené listy růže až do spodního bílého květu, samozřejmě oblouček pravé spodní linie květu růže, popisovaný v katalogu jako „vryp navíc“. Další zřetelné stopy dvojité moletáže jsou patrné v horní části spodního bílého květu růže. Můžeme tedy tento katalogový údaj poopravit. Zrušit označení TYP pro známku ze ZP 35/2 a nahradit ho správným označením DO 35/2 – dvojitá moletáž levé části spodního rámečku známky a části spodního pravého oblouku květu bílé růže vedle hodnotového údaje.

Zpravodaj 3/2007: Známky pod drobnohledem

Na části nákladu se otisk postupně ztrácí a zůstává z něho jen čárka přes číslici 1 a oblouček navíc v květu růže. Šipka ukazuje na zřetelný otisk spodního rohu rámečku. Vzhledem k tomu, že vnitřek časopisu je černobílý, zveřejňuji obrázek v barvě také na barevné obálce vzhledem k zásadní informaci o tomto objevu.

Následující ukázka pochází z blíže neurčeného ZP známky Pofis č. 2934. Všimněte si podélné přerušené černé čáry vedle erbu vlevo pod písmenem „Č“ nápisu ČESKOSLOVENSKO.

Zpravodaj 3/2007: Známky pod drobnohledem

Jedná-li se o nahodilost či DV, rozhodnete opět vy po prohlídce svých známek. Než se budu věnovat ofsetovým známkám emise Lovná zvěř z roku 1966, ukážu ještě VV, kterou našel pan Hejnyš na známce ČR Pofis č. 473. Tato vada se nachází na ZP 2, 4 a 6 PL (vždy jen u písmene „a“ hipoterapie,

Zpravodaj 3/2007: Známky pod drobnohledem

přičemž se roztažená barva nachází u jmenovaných ZP vždy o malou vzdálenost vedle). Jde zřejmě o VV způsobenou nedokonalým stěrem HT barvy. Té zůstane na válci více a následným přítlakem se roztáhne ve směru pohybu papíru ve stroji. Takovouto VV pozorujeme i u jiných emisí známek s poměrně častým výskytem.

Ofsetový tisk nám u současných známek dokumentuje řadu barevných odstínů, neboť víme, jak snadno k odchylkám může dojít. Pan Hejnyš upozorňuje na některé odchylky u emise Lovná zvěř. Nejprve se zmiňuje o dvojím papíru, na kterém byly známky tištěny. Jeden je světlejší, druhý zabarvený dohněda.

Zpravodaj 3/2007: Známky pod drobnohledem

Dokládá to na známce s medvědem, ale pozoruje i na známce s divočákem.

Zpravodaj 3/2007: Známky pod drobnohledem

U známky s rysem pozoruje DV na ZP spodní řady PL. Přes levou packu rysa vede obloukovitá černá čára.

Zpravodaj 3/2007: Známky pod drobnohledem

Asi nejzajímavější jsou již zmíněné barevné odstíny. Zřejmé je to na známce s liškou, což je nejvíce patrné v modrozeleném pozadí (postarala se o to žlutá barva).

Zpravodaj 3/2007: Známky pod drobnohledem

Zpravodaj 3/2007: Známky pod drobnohledem

U známky s jelenem pozorujeme zase odstín hnědé barvy (tmavý a světlý jelen), ale také olivové zelené v nápisu a hodnotovém údaji. U světlejší varianty je hodnota obtížněji zřetelná. Na známce s divočákem můžeme pozorovat nedokonalý soutisk modré a červené barvy. Všimněte si nápisu ČESKOSLOVENSKO, kde je vidět podtisk modré barvy posunutý o 1 mm dolů, velmi dobře zřetelný je i u předních nohou kance. Důsledkem posunu modré i červené barvy vzniká v oblouku zadní nohy fialový odstín, který na známkách bez posunu není pozorovatelný. Menší posuny barev jsou na našich ukázkách viditelné i u známek s liškou. Tmavší varianta má zřetelný žlutý rámeček horní a pravé strany obrazu známky.

Děkuji tedy za všechny čtenáře panu Hejnyšovi za zapůjčený materiál a budu se těšit na další pokračování této rubriky, která může přinést zajímavá rozluštění a napravení nepřesností z minulých let.

Autor: Josef Fronc | 14. 5. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223