Zpravodaj 3/2007: Padělek úředně nevydané známky Holubice

Nedávno jsem obdržel k ověření známku „Holubice“ 15 h hnědou s řádkovým zoubkováním 13 3/4. Tato řídce se vyskytující známka dosud neměla na rubové straně ověření žádným z oprávněných znalců.

Běžně jsou známy známky emise „Holubice“ s úředně vydaným řádkovým zoubkováním 13 3/4, které byly určeny k vydání ve známkových sešitcích se známkami nominálních hodnot 5 h fialová, 10 h olivová a 20 h v upravených tiskových formách. V důsledku opakovaných zvýšení poštovních sazeb však známkové sešitky vydány nebyly a takto zoubkované známky byly vypotřebovány běžným způsobem v množství, které neovlivnilo zásadním způsobem katalogové cenové relace.

Naproti tomu další vydané známky s tímto zoubkováním je nutno charakterizovat jako zkusmé či neúřední tisky. Existují v nominálních hodnotách 5 h modrá, 10 h zelená a 15 h hnědá. Nebyly poštovně použity, i když exempláře 5 h modré literatura uvádí ojediněle i použité (sám jsem však takovou známku neměl možnost zkoumat; není také známa žádná identifikační celistvost). Ve sbírkách se tyto známky vyskytují pouze v nepoužitém stavu s označením pravosti některým ze známých znalců („Gilbert“, „Mrňák“, „Karásek“).

Je zajímavé, že známky „Holubice“ 15 h s uvedeným řádkovým zoubkováním se ve větší míře vyskytují s dvojitým tiskem než s tiskem normálním. Rovněž není bez zajímavosti, že toto zoubkování bylo použito u tisků s poněkud odlišnou barvou, kterou bych charakterizoval spíše jako světle hnědou. U každého jiného barevného odstínu je nutno být maximálně obezřelý a takovou známku důkladně prověřit. To je i případ této mnou zkoušené známky, která jednoznačně vykazuje odstín základní, tj. hnědý.
Zpravodaj 3/2007:  Padělek  úředně  nevydané  známky Holubice Zpravodaj 3/2007:  Padělek  úředně  nevydané  známky Holubice

Porovnáním jejího zoubkování s pravým řádkovým zoubkováním 13 3/4 jsem objevil rozdíly. Nelze přitom spoléhat na domněnku vzniku této známky ozoubkováním nějaké známky z archu s částečně vynechanou perforací, k čemuž by sváděl menší rozměr známky ve vodorovném a hlavně ve svislém směru, stejně jako použití poněkud dražší známky nezoubkované. Vše nasvědčuje tomu, že byla přezoubkována běžná známka s hřebenovou perforací 14, čemuž zřetelně nasvědčují rohové partie jejího zoubkování. Opakuji, že známka nenese žádnou znaleckou (ba ani vlastnickou nebo obchodní) značku! Také tato skutečnost je více než zvláštní u tak významného exempláře, kterým „Holubice“ 15 h s řádkovým zoubkováním 13 3/4 a normálním jednoduchým tiskem bezesporu je. Na našem obr. 1 je vyobrazena známka pravá, na obr. 2 pak vidíme předložené falzum.
(převzato z časopisu Merkur-Revue)

Autor: Milan Kračmar | 29. 4. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223