Zpravodaj 3/2007: Košický aršík - A 360/62 - výrazné terciární vady

Příspěvek by měl prohloubit poznání specializovaných sběratelů i tvůrců specializovaných katalogů o problematice výrazných deskových vad (DV), tedy o výrazných terciárních vadách Košického aršíku. Nejvýznamnější je rozdělení vad podle četností - od vad na celém nákladu až po vady na malé části nákladu jedné tiskové desky, tedy od nákladu cca 20.000 ks po několik desítek až stovek kusů.
Vzhledem ke své vysoké četnosti byla první výrazná DV - tzv. „zlomená tlapa“ publikována nedlou-ho po vydání aršíku v roce 1945 (1). Na druhou DV, vyskytující se v malém nákladu, specialisté čekali až do roku 1988 (2). Další DV byly popsány ve studii o Košickém aršíku až v roce 2004 (3).
Všechny zde popsané terciární vady jsou vyobrazeny ve stejném měřítku, což umožňuje jejich vzájemné srovnání a ocenění jejich významu.

Členění výrazných terciárních vad podle četností výskytu:


1. Četnost na celém nákladu jedné tiskové desky

Význam všech těchto vad je srovnatelný. Bylo by chybou upřednostňovat jen některé z nich. Vady u barvy šedočerné jsou Zpravodaj 3/2007: Košický aršík - A 360/62 - výrazné terciární vady
Zpravodaj 3/2007: Košický aršík - A 360/62 - výrazné terciární vady
2. Četnost na velké části nákladu jedné tiskové desky
Zpravodaj 3/2007: Košický aršík - A 360/62 - výrazné terciární vady
Četnost se blíží nákladu jedné tiskové desky. Na malé části nákladu je nápis jen zeslabený.
Zpravodaj 3/2007: Košický aršík - A 360/62 - výrazné terciární vady
Na malé části nákladu v počáteční fázi tisku je poškození zoubkování nepatrně menší. Nepoškozené zoubkování však dosud nalezeno nebylo.

3. Četnost na části nákladu jedné tiskové desky
Mezi ně patří vodorovné části montážní značky olivové barvy na AP3 a AP15
Zpravodaj 3/2007: Košický aršík - A 360/62 - výrazné terciární vady

4. Četnost na malé části nákladu jedné tiskové desky

Tato skupina výrazných terciárních vad bude pro specialisty nejžádanější, předev-ším montážní značky ve tvaru křížku u olivové podtiskové a šedočerné barvy. Montážní značky olivové barvy na AP 7 a AP 11 nebyly dosud publikovány. Četnost nálezů je dosud jen několik kusů.
Zpravodaj 3/2007: Košický aršík - A 360/62 - výrazné terciární vady
AP 6-Oliv222-MZ
- ve výši 13. pravého meandru shora 11 mm vpravo od podtisku je křížek, jednotlivá ramena křížku mají velikost cca 3,5 mm

Zpravodaj 3/2007: Košický aršík - A 360/62 - výrazné terciární vady
AP 7-Oliv111-MZ -
ve výši 13. levého meandru shora 9,5 mm vlevo od podtisku křížek, horní, dolní a pravé rameno křížku velikosti cca 4 mm, levé rameno křížku je málo zřetelné

Zpravodaj 3/2007: Košický aršík - A 360/62 - výrazné terciární vady
AP 11-Oliv111-MZ
- ve výši 13. levého meandru shora 9,5 mm vlevo od podtisku je křížek, jednotlivá ramena křížku velikosti cca 3,5 mm

Zpravodaj 3/2007: Košický aršík - A 360/62 - výrazné terciární vady
AP 14-ŠČ2-3
- 20,1 mm vpravo od pravého zoubkování zn. 5K ve výši 1. obloučku mezi zoubky zdola je neúplný křížek, horní i dolní rameno velikosti cca 3,5 mm, levé rameno velikosti cca 3,1 mm
Zpravodaj 3/2007: Košický aršík - A 360/62 - výrazné terciární vady

Poslední dvě vady červené barvy při správném centrování soutisku modré a červené barvy nejsou viditelné (vzájemné překrytí).
Literatura:
(1) Tisková vada (ČSF 1945, č. 4, str. 56)
(2) Fritz Z.: Znovu Košický aršík (F 1988, č. 5)
(3) Čtvrtečka J: Studie o Košickém aršíku (příloha F 2004, č. 6)

Autor: Jaroslav Čtvrtečka | 6. 6. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223