Zpravodaj 3/2006: Známkový sešitek Masaryk

(ZSt 10 Tradice české známkové tvorby – rozlišení destiček) Inspirován článkem kolegy Oppolzera ze Zpravodaje 1/05 jsem se důkladněji podíval na obalové destičky ZSt 10 se SL se známkami č. 243 z roku 2000 a pokusil se najít záchytné body, které by napomohly k jejich rozlišení. K dispozici jsem měl 28 sešitků, shodou okolností po čtrnácti se SL desky A i desky B.

Nejprve se moje pozornost upřela na papír destiček. Z uvedeného počtu sešitků měly čtyři destičky papír lehounce nahnědlý, matnější. Papír ostatních byl lehounce namodralý, jakoby křídový. V dalším textu budu tedy uvádět pro zjednodušení papír hnědý a křídový (vzhledem k omezeným možnostem mého skeneru není rozdíl mezi papíry na obrázcích zřetelný, ale v reálu je patrný pouhým okem). Každá z barevných nuancí papíru však má ještě souběžné znaky, které je spolehlivě identifikují. Destičky s papírem hnědým mají logo tmavé a barva šraf obrazu je světlehnědá, na destičkách s papírem křídovým je tisk barvy loga světlejší a odstín šraf obrazu je standardně hnědý.

Po peripetiích s papírem jsem se pustil do hledání charakteristických rozdílů. A snad se povedlo. Odhlédneme-li od papíru destiček a rozlišení desek SL (které nemají pro rozlišení destiček sešitku žádný význam), podařilo se mi nalézt znaky, které možná potvrzují závěry kolegy Oppolzera, totiž, že použitá tisková forma pro tisk destiček obsahovala tři pole. Varianta A má v logu pod kresbou červený bod vpravo od pravé věže a souběžně červenou výraznou dvojtečku vlevo nahoře od levé věže větší kresby. Tuto variantu charakterizuje i drobný červený bod v bříšku R (tvorby). Varianta B neobsahuje předchozí tři identifikační znaky varianty A, ale má při dolním kraji destiček červený bod pod nominální hodnotou 43,20 Kč. Pokud na destičkách nejsou uvedené znaky předešlých variant A a B, bude se zřejmě jednat o variantu C, na jejíchž destičkách se vyskytuje menší červený bod vlevo nad O (Československo). Na ani jednom sešitku z 28 zkoumaných nebyl nalezen žádný znak, který by nevyhovoval výše uvedeným třem variantám. Myslím, že toto rozlišení destiček na tři varianty pro specializované sběratele plně postačuje.

Zpravodaj 3/2006: Známkový sešitek Masaryk

Jelikož však kromě nich se v našem oboru vyskytují i sběratelé, jejichž zaměření jde až téměř na „dřeň“ problému (patřím k nim), pokusil jsem se o specializovanější rozdělení variant právě pro ně. V něm jsem zohlednil výše zmiňované dva odstíny papíru a dále rozlišení desek SL. V následující tabulce jsou uvedeny všechny specializované varianty, které jsou ověřeny (autor článku sešitky těchto variant vlastní).
deska SL A(1-3) B(1-3) A(4-6) B(4-6)
papír hnědý křídový
bod v logu ? ? A4 B4
bod u kraje ? ? A5 B5
bod nad O A3 B3 ? ?

Otazníky v políčkách tabulky zastupují hypotetické varianty, které mohou (velmi pravděpodobně), ale také nemusí existovat. Je na nás, vysoce specializovaných filatelistech, abychom se předmětná místa buď svými objevy pokusili zaplnit nebo ona políčka z tabulky vyškrtli z důvodu neexistující varianty.

Na závěr mě k předešlému odstavci napadá, že je možná ještě jedna varianta. Zanadávat na autora článku, cože si to na nás zase vymyslel. V tom případě doporučuji na vše výše uvedené rychle zapomenout. Vždyť sbírat známky lze tisícerými způsoby a všechny jsou krásné stejně jako filatelie sama.

Stručně o autorovi: Jiří Zahradníček, státní úředník. Působí v oblasti specializace a studia známek ČR se zaměřením na publikační činnost. Psáno pro Zpravodaj 15. prosince 2005.
Kontakt: jiri.zahradnicek@worldonline.cz nebo www.sadsoft.webzdarma.cz.

Autor: Jiří Zahradníček | 29. 7. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223