Zpravodaj 3/2006: Soutiskové křížky podruhé

Když ve Zpravodaji 4/2004 objasnil František Beneš přítomnost soutiskových křížků na některých A 2747 60 let FIP, vyzval sběratele, aby věnovali pozornost i jiným emisím vytištěných technikou ocelotisku z plochých desek.

Zpravodaj 3/2006: Soutiskové křížky podruhé


Není vyloučeno, že se i u jiných aršíků a tiskových listů objeví varianty bez křížků a s křížky. Mě zaujala informace ze Specializované příručky Československo 1945 – 1992, kterou vydal Pofis v roce 2005, kde se u A 2496 v „Jiných informacích“ str. 200 uvádí: „Lze rozlišit aršíky se soutiskovými křížky po stranách známky a aršíky bez těchto křížků (zaniklé v perforaci) – cena stejná“. Zde bych si dovolil oponovat. Soutiskové křížky se nacházejí 7mm od perforace na obou stranách, proto v žádném případě nemohly zaniknout v perforaci. Při prohlídce mých aršíků jsem zjistil, že aršíky bez soutiskových křížků nevykazují přítomnost popsané DV – černá skvrna v noze býka, ale aršíky se soutiskovými křížky vždy onu DV vykazují. Nemohu ovšem potvrdit, že je tak ve všech případech. Prohlédněte proto svoje aršíky a dejte nám vědět, zda je tato souvislost zákonitá. Pokud ano, nemůže pak platit, že cena aršíků s křížky a bez nich je stejná, neboť cena aršíků s DV (se soutiskovými křížky) je vyšší. Toto tvrzení bude třeba v příručce poopravit, ale aby mohla být změna provedena, potřebujeme znát širší výskyt všech variant. Pro názornost ještě vyobrazím detaily obou stran aršíku. Na pravé straně existují soutiskové křížky v barvě okrové a černé, na levé straně jsou křížky v barvě šedomodré a černé. Neeviduji křížky pro barvu červenou. Pokud se na aršíku vyskytují soutiskové křížky, vždy je v mém případě na aršíku přítomná také DV – černá skvrna v noze býka - viz silnější šipka na obrázku. Jak jste na tom vy ostatní?

Zpravodaj 3/2006: Soutiskové křížky podruhé

Zpravodaj 3/2006: Soutiskové křížky podruhé


autor Josef Fronc

Autor: Josef Fronc | 7. 10. 2007

Komentáře

Zpravodaj 3/2006: Soutiskové křížky podruhé

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223