Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj 3/2006: Rekonstrukce části TA Košického aršíku

Vada červené barvy na sousedních aršíkových polích pravého sloupce tiskového archu probíhá na svislých rovnoběžných přímkách – viz vyobrazení AP se zvýrazněnými čarami průběhu vady

Váš komentář