Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj 3/2006: Rekonstrukce části TA Košického aršíku

pomocí nahodilých vad – skvrn a bodů na svislici

Vada červené barvy na sousedních aršíkových polích pravého sloupce tiskového archu probíhá na svislých rovnoběžných přímkách – viz vyobrazení AP se zvýrazněnými čarami průběhu vady


Zpravodaj 3/2006: Rekonstrukce části TA Košického aršíku


U tiskové desky Č2 byla nalezena vada v pravé horní části AP 6 a v pravé dolní části AP 15. Vady na obou AP tvoří přímku délky cca 8cm.

U tiskové desky Č1 byla nalezena obdobná vada v levé části AP 6 a v dolní části AP 10. Vložíme-li mezi tyto dvě AP podle předchozího příkladu AP 15, vady opět leží na přímce. Výřezy zachycují jen nejvýraznější část konkrétní nahodilé vady, popis zachycuje celý průběh nahodilé vady.

Zpravodaj 3/2006: Rekonstrukce části TA Košického aršíku


V-AP10-Č1 – skvrny nad velkým znakem, ve znaku zn. 6K, pod i nad „1“ názvu 1945 až k dolnímu okraji AP – zde nejvýraznější V-AP15-Č2 – skvrny nad i ve třetím dolním meandru zprava

Zpravodaj 3/2006: Rekonstrukce části TA Košického aršíku


V-AP6-Č1 – horní bod nad 2. „S“ zleva názvu ve stuze, dolní bod nad 6. dolním meandrem zleva, výraznější skvrny od „OV“ SLOVENSKO zn. 2K po „ID“ názvu PREZIDENTA
V-AP6-Č2 – skvrny nad a pod „T“ názvu POŠTA a mezi zn. 5k a pravým zoubkováním a pod „KO“ názvu SLOVENSKO
ZÁVĚR: Nahodilé vady na AP 10-Č1, AP 15-Č2, AP 6-Č1 a AP 6-Č2 dokumentují polohu dolních tří AP pravého sloupce tiskového archu.

Obdobné vady se pravděpodobně vyskytují i u zbývajících AP pravého sloupce tiskového archu – u AP1 a AP4.

autor Jaroslav Čtvrtečka


Autor: Redakce SSČSZ | 23. 8. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář